• <

FNEZ: Polska gotowa na morską farmę wiatrową

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki FNEZ: Polska gotowa na morską farmę wiatrową
FNEZ: Polska gotowa na morską farmę wiatrową - GospodarkaMorska.pl

oprac. MN

27.09.2016 Źródło: Gramwzielone.pl
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej walcząca o wpisanie rozwoju morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego do rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, podkreśla duży poziom gotowości polskich firm do realizacji projektów i inwestycji energetycznych na naszych obszarach morskich.

– Dostawy stali, miedzi i betonu, produkcja kabli, konstrukcji wsporczych morskich farm wiatrowych, konstrukcji stalowych i betonowych elektrowni jądrowych, systemów elektroenergetycznych, generatorów, rurociągów, ale także statków i maszyn do obsługi wieloletnich budów na lądzie i morzu, to ogromna szansa i wyzwanie dla polskiego przemysłu. Zapewnienie kadr, ale także innowacyjnego i dostosowanego do krajowych warunków know-haw to także bardzo ambitne zadanie dla krajowych uczelni i ośrodków naukowo-wdrożeniowych – czytamy w stanowisku FNEZ.

Nowy projekt strategiczny według FNEZ powinien zakładać reindustrializację i zrównoważony rozwój regionów nadmorskich wokół ambitnego planu inwestycyjnego obejmującego budowę do 2035 roku nowych mocy niskoemisyjnych na Pomorzu o łącznej mocy 9 GW, wykorzystujących potencjał środowiska morskiego: 3 GW w elektrowniach jądrowych i 6 GW w morskich farmach wiatrowych, budowę morskich, transgranicznych połączeń energetycznych, w tym gazociągu Baltic Pipe i sieci elektroenergetycznej Baltic Integrid, a także rozbudowę infrastruktury lądowej i morskiej w północnej Polsce, niezbędnej dla realizacji i eksploatacji nowych źródeł energii i przemysłu.

Jak wskazuje FNEZ, kluczowym założeniem projektu ZREMP jest zapewnienie maksymalnie dużej części dostaw i usług dla objętych projektem inwestycji energetycznych przez krajowy przemysł.

– Ambitne cele jakie zostały przedstawione w Zintegrowanym rozwoju energetyki morskiej i przemysłu są doskonałym przykładem zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju kraju. Budują strategiczne bezpieczeństwo energetyczne, w oparciu o nowoczesne i niskoemisyjne źródła energii, umożliwiają osiągnięcie niezależności energetycznej w północnej Polsce, w połączeniu z dynamicznym rozwojem ośrodków produkcyjno-przemysłowych i naukowych – mówi Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej.

FNEZ ocenia, że uzasadnieniem wyznaczonych celów jest znaczny postęp inwestycyjny i duży poziom gotowości do realizacji projektów i inwestycji energetycznych na polskich obszarach morskich. Mowa tu o kilku projektach morskich farm wiatrowych, dla jednego z których Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała w dniu 7 lipca 2016 r. pierwszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Strategiczny charakter przyjmuje także projekt Baltic InteGrid - Integrated Baltic offshore wind electricity development, finansowany z programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego, zainicjowany i koordynowany w Polsce przez FNEZ, realizowany w konsorcjum z 14 organizacjami z 8 państw nadbałtyckich.

 

Baltic Energy Market Interconnection Plan

W lipcu br. Ministerstwo Gospodarki Łotwy, pełniące rolę koordynatora działań w obszarze polityki energetycznej w ramach Strategii na rzecz obszaru Morza Bałtyckiego (EUSBSR), zakwalifikowało projekt Baltic InteGrid do projektów flagowych w zakresie energetyki. Tym samym został on włączony do Planu Działań dla połączenia rynków Morza Bałtyckiego w ramach – BEMIP Baltic Energy Market Interconnection Plan Initiative (BEMIP Action Plan).

FNEZ wskazuje, że celem projektu Baltic InteGrid jest budowa sieci połączeń elektroenergetycznych na dnie Morza Bałtyckiego, pomiędzy poszczególnymi krajami, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Danii, Szwecji, Litwy i Polski, na podstawie szczegółowej analizy uwarunkowań przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych.

Zadaniem sieci będzie zwiększenie możliwości transgranicznego przesyłu energii elektrycznej i integracji systemów elektroenergetycznych w obszarze Morza Bałtyckiego, odbiór energii wytwarzanej przez morskie farmy wiatrowe na Bałtyku oraz zwiększenie możliwości bilansowania i magazynowania energii.

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) wniosła o rozszerzenie konsultowanej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju o realizację projektu strategicznego pod nazwą Zintegrowany rozwój energetyki morskiej i przemysłu (ZREMP).

Źródło:
Gramwzielone.pl

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32397,00 $ tona 0,63% 4 maj
 Cynk 2959,00 $ tona 1,89% 4 maj
 Aluminium 2434,00 $ tona -0,45% 4 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.