• <
nauta_christmas_2021

LOTOS wspiera Krajową Ligę Innowacji

jk

05.06.2017 10:27 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki LOTOS wspiera Krajową Ligę Innowacji
LOTOS wspiera Krajową Ligę Innowacji - GospodarkaMorska.pl

Z inicjatywy Instytutu Sobieskiego 1. czerwca wystartowała Krajowa Liga Innowacji, która prowadziła będzie klasyfikację najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Partnerem wspierającym Ligi została Grupa LOTOS, która swój rozwój od lat opiera na rozwiązaniach innowacyjnych.

Krajowa Liga Innowacji (KLI) ma na celu wsparcie polskich przedsiębiorstw i promocję krajowych rozwiązań w najnowszych technologiach i metodach zarządzania. Grupa LOTOS wspierająca ten Projekt uczyniła wdrażanie innowacji podstawą swojej Strategii na lata 2017-2022.

– Grupa Kapitałowa LOTOS aktywnie podchodzi do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które są motorem naszego rozwoju. Stawiamy na kreatywność, elastyczność i interdyscyplinarność naszych pracowników. Projekty rozwojowe i innowacyjne są częścią inwestycji, jakie realizujemy, a najnowsze technologie to podstawa wysokiej jakości naszych produktów i usług – mówi Mateusz A. Bonca, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. strategii i rozwoju.

W największej aktualnie realizowanej inwestycji LOTOSU – Projekcie EFRA, wartym ponad 2 mld zł, wykorzystywana jest m.in. nowatorska technologia Triplan, sprawiająca, że instalacja koksowania DCU, zaliczana na świecie do instalacji uciążliwych dla środowiska, w rafinerii Grupy LOTOS będzie w pełni zhermetyzowana, więc czysta. Wśród ok. 200 instalacji koksowania na świecie, ta technologia funkcjonuje dotychczas tylko w jednej. Dzięki Projektowi EFRA rafineria LOTOSU przestanie produkować zasiarczony ciężki olej opałowy, uzyskując z niego blisko milion ton wysokiej jakości paliw motorowych i stanie się bardzo ekologiczną i zaawansowaną rafinerią produkującą prawie wyłącznie wysokomarżowe produkty. Warto dodać, że rafineria LOTOSU należy do najmniej energochłonnych rafinerii na świecie i tę energochłonność wciąż obniża.

– Planujemy kolejne inwestycje podnoszące kompleksowość i efektywność naszej rafinerii – dodaje wiceprezes Bonca. – Ale nie tylko, pracujemy równolegle nad rozwojem infrastruktury dla paliw alternatywnych (LNG, CNG, wodór), jak również elektro-mobilności. Optymalizujemy naszą logistykę, zakupy, marketing i w każdym z obszarów jesteśmy otwarci na rozwiązania innowacyjne. Ostatnie miesiące to uruchamianie mechanizmów innowacyjności wewnętrznej, ale jesteśmy również otwarci na pomysły twórców zewnętrznych.

Głównymi Patronami KLI są: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

– W głównej kategorii „Innowacyjne firmy” nasz instytut zajmie się analizą danych takich jak m.in.: nakłady na B+R (badania i rozwój),  zatrudnienie w tym obszarze, liczba posiadanych patentów oraz projektów wspólnie realizowanych z instytucjami naukowymi oraz eksport – tłumaczy Krzysztof Duchnowski, dyrektor Instytutu Sobieskiego.

Podczas inauguracyjnego spotkania Partnera Wspierającego, czyli Grupę LOTOS, reprezentował Jan Biedroń, szef Biura Innowacji.

– W Grupie Kapitałowej LOTOS aktualnie realizowanych jest szereg  projektów badawczo-rozwojowych – mówi Jan Biedroń. – Wśród nich warto wymienić Projekt Hestor, opracowujący technologię magazynowania energii w postaci wodoru i wykorzystania tego wodoru w procesach rafineryjnych. W projekcie również przewidujemy, całkowicie nową dla naszego kraju, ścieżkę wykorzystania wodoru do tankowania pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi. Warto również wspomnieć o projekcie UcoPure, czyli oczyszczania nieprzereagowanego  oleju z hydrokrakingu z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych za pomocą membran filtracyjnych. Obydwa projekty są dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Trwają również intensywne prace badawcze z organizacjami zewnętrznymi nad nowymi technologiami wytwarzania biopaliw i recyklingu. Inwestujemy w wewnętrzne laboratorium w naszej spółce LOTOS Lab, by móc jeszcze efektywniej symulować i badać procesy produkcyjne.

Do największych i najbardziej zyskownych innowacyjnych osiągnięć inżynierów LOTOSU należy zmiana sposobu przerobu frakcji parafinowej (hydrowaksu) na największej instalacji hydrokrakingu MHC, która zaskoczyła nawet samego licencjodawcę – firmę Shell. Warto również podkreślić, że LOTOS jako pierwszy w Polsce od 2011 r. sukcesywnie wdraża system RBI – kompleksowego zarzadzania ryzykiem eksploatacji urządzeń oraz automatyzuje pracę instalacji by zwolnić czas wysoko wykwalifikowanych pracowników do twórczego myślenia o kolejnych ruchach wyprzedzających.

Projekty innowacyjne realizują również inne spółki LOTOSU, m.in. LOTOS Asfalt, która m.in. opracowała i wdrożyła technologię produkcji innowacyjnego asfaltu MODBIT CR (modyfikowanego polimerami z dodatkiem gumy).

LOTOS stawia też na nowe modele współpracy z jednostkami badawczymi i start-upami. Wspiera polską wynalazczość. W zakresie działalności innowacyjnej współpracuje z uczelniami, instytutami naukowymi, np. z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawska, AGH, Instytutem Nafty i Gazu, Instytutem Chemii Przemysłowej oraz innymi znaczącymi ośrodkami badawczymi. Współpraca dotyczy opracowywania technologii produkcji m.in. paliw, olejów, asfaltów modyfikowanych polimerami oraz plastyfikatorów do produkcji opon.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40187,00 $ tona 1,80% 3 gru
 Cynk 3323,00 $ tona 0,91% 3 gru
 Aluminium 2647,00 $ tona -0,26% 3 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.