• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Wizyta Komitetu Nauki i Technologii Gminy Szanghajskiej

jk

05.06.2017 11:30 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Wizyta Komitetu Nauki i Technologii Gminy Szanghajskiej
Wizyta Komitetu Nauki i Technologii Gminy Szanghajskiej - GospodarkaMorska.pl

Akademia Morska w Gdyni gościła oficjalną delegację przedstawicieli Komitetu Nauki i Technologii Gminy Szanghajskiej.

W czasie wizyty goście zapoznali się z działalnością naukową i dydaktyczną Akademii Morskiej w Gdyni, jej historią oraz strukturą. Omówione zostały także dotychczasowe efekty współpracy pomiędzy Akademią Morską w Gdyni i Shanghai Maritime University. Należy nadmienić, że współpraca ta ma swój początek w  1984 roku, a w związku z tak długotrwałą współpracą w roku 2015 Akademia Morska w Gdyni gościła również oficjalną wizytę przedstawicieli środowisk akademickich i samorządowych z Szanghaju. W składzie tej delegacji byli przedstawiciele Municypalnej Komisji ds. Edukacji, z sekretarzem generalnym Panem Chen Kehong na czele oraz prof. Huang Youfang – Rektor Shanghai Maritime University.  Wówczas  podpisana została umowa przedłużająca i uaktualniająca porozumienie o współpracy, zawarte pomiędzy uczelniami w 1984 roku, a istotnym nowym zapisem, był zapis dotyczący wymiany studentów.

W ponad 30-letniej już historii partnerstwa AMG-SMU, odnotować można blisko 15 różnych projektów badawczych realizowanych wspólnie, uzyskane patenty będące wynikiem wspólnych prac badawczych, obopólne wizyty profesorów wizytujących, czy opiekę naukową doktorantów SMU realizowaną przez kadrę AMG. Do ważnych wspólnych projektów należało również opracowanie przez zespół obu uczelni nowych regulacji do konwencji STCW, dotyczących kwestii kształcenia kadr oficerskich - Electro-Technical Officers. W dotychczasowej wymianie studentów uczestniczyło łącznie 14 osób z Wydziału Nawigacyjnego GMU, którzy brali udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim dla międzynarodowych grup studentów w Merchant Marine College w Shanghai Maritime University. Owocna 30 letnia współpraca został również doceniona przez komisję konkursową Pierwszego Regionalnego Forum Polska-Chiny w kwietniu 2013 roku. Komisja ta uznała współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną pomiędzy GMU i SMU jako jeden z siedmiu najlepszych przykładów DOBRYCH PRAKTYK (BEST PRACTICE) kooperacji pomiędzy Polską i Chinami.

Bieżące wyzwania dla współpracy to dwa nowe projekty z perspektywą na ich finalizowanie w 2019 roku dotyczące portowych systemów zasilania statków w energię elektryczną, a także  zakończenie programu cykli wykładów wygłaszanych w Shanghai Maritime University przez prof. Tomasza Tarasiuka.

Delegacja z Chin podczas wizyty zaprezentowała zakres działań Komitetu Nauki i Technologii oraz plany dalszej działalności w pracach na rzecz tworzonego w Szanghaju światowego ośrodka badań i rozwoju.

Do strategicznych wyzwań dyskutowanych  podczas kwietniowej wizyty delegacji Komitetu Nauki i Technologii Gminy Szanghajskiej należało wzmocnienie znaczenia i wiodącej roli Shanghai Maritime University i Akademii Morskiej w Gdyni dla rozwoju światowego wyższego szkolnictwa morskiego, ale także utrzymanie uznanej w skali międzynarodowej pozycji obu uczelni (wg. RANKING WEB OF UNIVERSITIES ze stycznia 2017 roku, SMU zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu uczelni morskich, AMG w rankingu tym zajmuje miejsce czwarte).
W trakcie wizyty delegacja zwiedziła również laboratoria Wydziału Mechanicznego, a następnie laboratoria i symulatory na Wydziale Nawigacyjnym.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40950,00 $ tona 1,77% 25 lis
 Cynk 3431,00 $ tona 0,06% 25 lis
 Aluminium 2740,00 $ tona 1,56% 25 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.