• <
gryfia_70lat

Lodołamacz Puma zwodowany

ew/RZGW Gdańsk

25.02.2020 07:54 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Lodołamacz Puma zwodowany - GospodarkaMorska.pl

Pierwszy z nowych lodołamaczy wiślanych budowanych dla Wód Polskich, przez szczecińską stocznię MSR Gryfia S.A., stanął na wodzie.

19 lutego br. odbyło się wodowanie lodołamacza czołowego LC – PUMA, po wcześniejszych odbiorach technicznych układu napędowego i linii wałów. Obecnie potwierdzane jest, przez inspektorów stoczniowych oraz Towarzystwa Klasyfikacyjnego (PRS), osiągnięcie parametrów zakładanych w projekcie technicznym.

Dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie budowane są cztery nowe lodołamacze przeznaczone do pracy na Dolnej Wiśle. Budowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Budowa lodołamaczy dla RZGW w Gdańsku”.

- Budowa zakontraktowanych statków przebiega zgodnie z harmonogramem – powiedziała Aleksandra Bodnar, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. - Nowe lodołamacze będą statkami wielozadaniowymi,
co pozwoli obniżyć koszty ich eksploatacji. Obok lodołamania, mają być one przeznaczone do zwalczania pożarów, ratownictwa wodnego, holowania czy prac badawczych.

W pierwszej fazie przedsięwzięcia budowane i wyposażone są lodołamacze: czołowy oraz liniowy. Obie jednostki prototypowe, po przeprowadzeniu pełnego programu prób eksploatacyjnych na rzece (pod nadzorem PRS), zostaną przekazane Wodom Polskim. Wyniki testów eksploatacyjnych zostaną wykorzystane przy budowie kolejnych dwóch lodołamaczy liniowych.

Budżet całego projektu to 74 mln. zł. Termin jego zakończenia całego projektu to 2021 roku. Prace postępują zgodnie z przyjętym
i obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku dysponuje pięcioma lodołamaczami zbudowanymi w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Są to czołowy Tygrys i liniowe Żbik, Rekin, Foka, Orka.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.