• <
Nauta_top_1100x200

Już wiadomo, co stanie się z ST3 Offshore

jk

09.10.2017 11:52 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Już wiadomo, co stanie się z ST3 Offshore
Już wiadomo, co stanie się z ST3 Offshore - GospodarkaMorska.pl

Zakończyły się trwające od połowy sierpnia wielostronne negocjacje w sprawie przyszłości szczecińskiego zakładu. 3 października 2017 podpisane zostały akty notarialne, na mocy których kontrolowany przez Polską Grupę Zbrojeniową fundusz inwestycyjny MARS objął niespełna 80% udziałów w ST3 Offshore sp. z o.o. Zmieniono również umowę spółki, która obecnie zapewnia Funduszowi pełną kontrolę operacyjną.

Strony – duński koncern DONG Energy, belgijsko-holenderski GeoSea, niemiecko–szwajcarskie konsorcjum banków i ubezpieczycieli, niemiecki fundusz inwestycyjny VTC oraz polski fundusz MARS  wynegocjowały porozumienie, dzięki któremu ST3 Offshore będzie mogło kontynuować produkcję oraz przeprowadzić restrukturyzację.

Uzyskane porozumienie nie oznacza jednak, że wszystkie problemy spółki zostały automatycznie rozwiązane. Plan powiedzie się tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • ST3 sprawnie dokończy kontrakt dla Dong Energy i zdobędzie nowe zamówienia,
  • dotychczasowi wierzyciele zawrą ze spółką pod nadzorem sądu układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • wszystkie strony negocjacji zrealizują podjęte zobowiązania.
Ponadto, objęcie przez MARS udziałów ST3 Offshore oraz zmiana umowy spółki wymagają rejestracji we właściwym sądzie.

W wyniku negocjacji uzgodniono, że zaangażowanie funduszu MARS nie przekroczy 15% wynegocjowanej kwoty i będzie rozłożone w czasie. Uzyskanie tak korzystnego dla Funduszu rezultatu było możliwe dzięki zdobyciu przez menedżerów desygnowanych przez MARS zaufania kluczowych klientów Spółki oraz umiejętności zbudowania korzystnych koalicji w trakcie negocjacji. Fundusz szacuje, że uzyska zwrot z inwestycji w ciągu dwóch lat, zaś wartość przejętego pakietu udziałów wzrośnie w tym okresie kilkukrotnie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w wyniku transakcji MARS uchronił przed utratą środki zainwestowane w spółkę w latach 2013-2016.

Ważnymi przesłankami za podjęciem niniejszej decyzji inwestycyjnej było zadbanie o interesy należących do MARS spółek bezpośrednio sąsiadujących lub kooperujących z ST3 Offshore: MSR Gryfia, Szczecińskiego Parku Przemysłowego oraz Energomontażu Północ-Gdynia. Duże znaczenie miało również odzyskanie możliwości uregulowania zobowiązań wobec lokalnych szczecińskich podwykonawców, których działalność jest korzystna dla MSR Gryfii i SPP.    

Uzyskanie kontroli nad ST3 Offshore leży także w interesie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdyż – gdyby zapadła tego typu decyzja –infrastruktura spółki mogłaby zostać wykorzystana do produkcji okrętów podwodnych w ramach programu Orka. Ponadto przejęcie większościowego pakietu udziałów i kontroli nad ST3 Offshore jest zgodne z realizowaną przez PGZ SA strategią rozwoju i konsolidacji aktywów przemysłu morskiego.

 

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.