• <

GAZ-SYSTEM przedstawił ofertę produktów udostępnionych w ramach aukcji produktów rocznych na Platformie GSA i RBP

sons

08.06.2020 09:16 Źródło: GAZ-SYSTEM
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki GAZ-SYSTEM przedstawił ofertę produktów udostępnionych w ramach aukcji produktów rocznych na Platformie GSA i RBP

Partnerzy portalu

GAZ-SYSTEM przedstawił ofertę produktów udostępnionych w ramach aukcji produktów rocznych na Platformie GSA i RBP - GospodarkaMorska.pl

GAZ-SYSTEM S.A. jako operator krajowego systemu przesyłowego oraz operator polskiego odcinka systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia (dalej: gazociąg jamalski) zaoferuje przepustowość połączeń międzysystemowych w aukcjach produktów rocznych.

Aukcje rozpoczną się 6 lipca 2020 r. o godz. 9.00 (CEST) na dwóch platformach do rezerwacji przepustowości na połączeniach międzysystemowych. Zgodnie
z decyzją ACER 10/2019 alokacja przepustowości na granicy polsko-niemieckiej w punktach GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS i Mallnow będzie odbywać się poprzez platformę RBP. Przepustowość w pozostałych punktach na połączeniach międzysystemowych  GAZ-SYSTEM i GAZ-SYSTEM ISO będzie oferowana  tak jak dotychczas na Platformie GSA. W trakcie tegorocznej aukcji uczestnicy rynku będą mogli też po raz pierwszy zarezerwować przepustowość połączenia międzysystemowego GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO funkcjonującego od 1 lipca 2020 r. Nowy punkt został utworzony poprzez handlowe zintegrowanie dotychczas funkcjonujących połączeń w Drozdowiczach i Hermanowicach. Przepustowość tego połączenia w obu kierunkach zostanie udostępniona na Platformie GSA zarówno przez GAZ-SYSTEM, jak i LLC “Gas TSO of Ukraine”.

Poprzez udział w lipcowych aukcjach organizowanych na Platformie GSA i RBP uczestnicy rynku mogą dokonać rezerwacji przepustowości na zasadach ciągłych w produktach rocznych, w ramach których udostępniana jest przepustowość na okres nie dłuższy niż najbliższe 15 lat gazowych. Aukcje przeprowadzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (CAM NC), które nakazuje, aby operatorzy w punktach na połączeniu z innymi systemami przesyłowymi, oferowali standardowe produkty tzn. przepustowość udostępnianą na okresy roczne, kwartalne, miesięczne, dobowe lub śróddzienne. Kodeks sieci wymaga również od operatorów publikacji oferty produktowej na  miesiąc przed terminem aukcji  rocznej. Rok gazowy rozpoczyna się 1 października od godz. 6.00.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.