• <
gryfia_70lat

Europejskie Dni Przemysłów i Technologii Morskich - wydarzenia w Brukseli

ew

09.10.2018 07:54 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Europejskie Dni Przemysłów i Technologii Morskich - wydarzenia w Brukseli

Partnerzy portalu

Europejskie Dni Przemysłów i Technologii Morskich - wydarzenia w Brukseli - GospodarkaMorska.pl

8 października w Brukseli miały miejsce dwa wydarzania wpisujące się Europejskie Dni Przemysłów i Technologii Morskich, ważne dla europejskiego przemysłu stoczniowego.

Pierwszym było posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego Sektora Stoczniowego przy Komisji Europejskiej. W ramach tej organizacji spotykają się przedstawiciele pracobiorców zrzeszeni w IndustriAll, do którego należy NSZZ Solidarność (na spotkaniu reprezentowany przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Okrętowców  Mirosława Piórka oraz Sekretarza Krzysztofą Żmudę) i pracodawcy zrzeszeni w SEA Europe, do którego należy Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, reprezentowany na spotkaniu przez Dyrektora Biura, Ireneusza Karaśkiewicza.

W posiedzeniu brał udział również Jerzy Czuczman, prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, który na zaproszenie Komisji przedstawił prezentację „Kobiety w przemyśle stoczniowym w Polsce”. W trakcie posiedzenia miała miejsce ważna uroczystość podpisania Manifestu Europejskich Partnerów Społecznych reprezentowanych przez IndustriAll oraz SEA Europe.

Omówiono również wydarzenia zaplanowane w ramach Dni Przemysłów i Technologii Morskich w krajach członkowskich związanych z gospodarką morską w tym m.in. we Francji i Polsce.

W godzinach popołudniowych, w Parlamencie Europejskim, na zaproszenie frakcji Socjalistów i Demokratów, miało miejsce spotkanie „wysokiego szczebla” partnerów społecznych (pracodawców i pracobiorców) z Posłami Parlamentu Europejskiego, prowadzone przez Gesinę Meissner. Uczestniczyli w nim najważniejsi przedstawiciele europejskiego przemysłu stoczniowego: Bernard Meyer, Kommer Damen, Kjersti Kleven, a także Marian Krzaklewski, który wspominał o działaniach, jakie powinny zostać podjęte w Europie aby nadal skutecznie konkurować z naruszającą zasady konkurencji produkcją krajów Dalekiego Wschodu, dotowaną przez państwo.

Ważny głos w dyskusji wygłosił Christophe Tytgat, który podawał przykłady wpierania konkurencji dalekowschodniej również pieniędzmi europejskich podatników. Christophe Tytgat’a będzie uczestnikiem panelu Przemysły Morskie podczas Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018 już 12 października. Na wydarzeniu będzie obecny także prof. Jonathan Holslag, który przedstawił prezentację na temat poważnych i realnych zagrożeń dla Europy płynących z Chin w związku z przyjętą strategią agresywnego wzrostu.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Dyrektor Biura FORUM OKRĘTOWEGO oraz prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.