• <

Escort - specjalizacja w podwodnych badaniach, pomiarach i monitoringu

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Escort - specjalizacja w podwodnych badaniach, pomiarach i monitoringu
Escort - specjalizacja w podwodnych badaniach, pomiarach i monitoringu - GospodarkaMorska.pl

mk

20.12.2016 Źródło: własne

Obecna na rynku polskim od ponad 25 lat, działająca początkowo jedynie jako firma serwisowa w zakresie urządzeń elektroniki morskiej, rozszerzyła zakres usług także na inne dziedziny związane także z wodami śródlądowymi. Wyspecjalizowała się w dziedzinie badań podwodnych, monitoringu podwodnego oraz pomiarów hydrograficznych. Aby być samowystarczalną w tym zakresie wyposażyła się w wysokiej klasy sprzęt do realizacji wszelkiego typu zadań podwodnych. Między innymi firma posiada pojazd podwodny ROV Falcon, echosondy hydrograficzne jednowiązkowe i wielowiązkowe z urządzeniami współpracującymi i oprogramowaniem hydrograficznym, sonar holowany, sonary skanujące wysokiej rozdzielczości, kamerę akustyczną ARIS do poszukiwania i monitorowania obiektów w warunkach całkowitego braku widoczności w wodzie. Przy współpracy
z Instytutem Badania Dróg i Mostów w Warszawie firma realizuje także kompleksowe badania struktury betonowej filarów mostowych w części podwodnej.

Niezależnie od możliwości prowadzenia badań i pomiarów podwodnych w oparciu o posiadany sprzęt firma opracowała szereg własnych systemów hydroakustycznych wspomagających takie badania. Między innymi firma we własnym zakresie opracowała i wdrożyła do produkcji systemy:

•HSMD - hydroakustyczny system do monitorowania dna,
•HSPP - hydroakustyczny system do pozycjonowania podwodnego,
•HSMR - hydroakustyczny system do monitorowania ryb.

System HSMD służy do permanentnego monitorowania stanu dna wokół filarów mostowych w zobrazowaniu 3D. Monitorowanie odbywa się w trybie on-line za pośrednictwem Internetu. System został opracowany w formie dwuosiowej głowicy sonaru skanującego możliwością instalowania na filarach mostowych poniżej linii wodnej. Może także być montowany na nabrzeżach portowych lub w innych newralgicznych punktach, gdzie wymagany jest stały dozór ze względu na zmieniające się warunki hydrologiczne dna. Miedzy innymi firma przeprowadziła kilkumiesięczny monitoring mostów kolejowych na Odrze w Szczecinie, mostów kolejowych na Wiśle w Warszawie, oraz aktualnie na moście kolejowym w Dęblinie. Planowane są dalsze badania filarów mostów kolejowych w Polsce.

System HSPP służy do precyzyjnego określania pozycji ruchomych obiektów poruszających się pod wodą takich jak pojazdy podwodne, płetwonurkowie itp. W skład systemu wchodzą trzy boje pomiarowe wyposażone w hydrofony, anteny GPS i radiomodemy oraz panel odbiorczy wraz z laptopem i zainstalowanym oprogramowaniem. Pole objęte pozycjonowaniem wynosi około 1 km2. Ponieważ pozycje boji pomiarowych są określane w oparciu o anteny GPS, system nie wymaga żadnej kalibracji wstępnej.

System HSMR służy do monitorowania ryb w przepławkach budowanych na jazach, na zaporach elektrowni wodnych i innych obiektach stanowiących przeszkodę dla swobodnej migracji ryb jedno i dwuśrodowiskowych. Monitorowane mogą być także ryby pokonujące naturalne małe cieki wodne pomiędzy jeziorami czy wypływające z jezior małe rzeki. System hydroakustyczny dokonuje detekcji poruszających się ryb, zlicza oddzielnie ilości ryb płynących w dół i w górę rzeki, mierzy ich długość oraz prędkość. Opracowane w firmie oprogramowanie FisherAPP może sporządzać sprawozdania w dowolnych okresach czasowych zgodnie z wymogami EU. Poprzez synchronizację 2 z systemem kamer optycznych system wspomaga także rozpoznawanie gatunków ryb w warunkach, gdy istnieje dostateczna przejrzystość wody. System HSMR doskonale nadaje się do instalowania w warunkach polowych, nie wymaga budowania specjalnej infrastruktury betonowej. Monitoring odbywa się on-line za pośrednictwem łącza Internet. W systemy HSMR wyposażone są przepławki Wrocławskiego Węzła Wodnego a także przepławki na zbiorniku Nysa. Planowane są dalsze instalacje systemów na przepławkach elektrowni wodnych.

Pozyskiwanie odnawialnej energii elektrycznej z różnych źródeł zawsze jest związane z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego oraz warunków dla życia zwierząt. W przypadku elektrowni wodnych dotyczy to zachowania możliwości do swobodnej migracji ryb i zwierząt wodnych oraz ich ochrony przed przypadkowym uleganiem zranieniu lub śmierci na skutek wpadania w kanały turbin wodnych. W celu zapobiegania takim zdarzeniom stosowane są różnego rodzaju urządzenia wymuszające bezpieczny kierunek poruszania się ryb, bariery mechaniczne lub elektryczne, przepławki umożliwiające omijanie niebezpiecznych stref dla przepływu ryb w obu kierunkach jak również stosowanie innych metod zapewniających migrację ryb wielośrodowiskowych. Istnieje formalny wymóg badania skuteczności działania takich budowli hydrotechnicznych i zastosowanych systemów i urządzeń. Wymusza on na inwestorach i użytkownikach budowli hydrotechnicznych stosowanie dostępnych technicznych możliwości obiektywnej oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań. Dotyczy to między innymi oceny skuteczności zastosowanych barier oraz przepławek dla ryb. Środowiska naukowe związane z ochroną ichtiofauny czy organizacje społeczne zajmujące się statutowo zachowaniem liczebności gatunków są zainteresowane korzystaniem z technicznych środków i metod do oceny wpływu budowli hydrotechnicznych na zachowanie populacji różnych gatunków ryb. Środowiska takie są także zainteresowane prowadzeniem badań migracji ryb na rzekach i naturalnych ciekach wodnych.

W skład kadry firmy Escort wchodzą między innymi inżynierowie i technicy serwisu, programiści i konstruktorzy układów elektronicznych oraz hydrografowie klasy A. Firma prowadzi także szkolenia z zakresu hydrografii oraz poszukiwań obiektów podwodnych.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.