• <
gryfia_70lat

Duży deweloper chce inwestować w centrum Gdyni

Michał Brancewicz

08.09.2015 20:11 Źródło: Gazeta Wyborcza
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Duży deweloper chce inwestować w centrum Gdyni

Partnerzy portalu

Duży deweloper chce inwestować w centrum Gdyni - GospodarkaMorska.pl

Chodzi o grunty przy ul. Waszyngtona należące do Nauty. Stocznia otrzymała ofertę zakupu całości majątku od jednego z największych deweloperów w Polsce. Niestety, nie spełnia ona w całości oczekiwań władz stoczni, która do końca roku musi spłacić 100 mln zł zobowiązania wobec Agencji Rozwoju Przemysłu.

Pomysł stworzenia nowej dzielnicy położonej nad samym morzem w sercu Gdyni zaczyna nabierać realnych kształtów. Na przełomie maja i czerwca w ramach tzw. Waterfrontu w sąsiedztwie Sea Towers otwarte zostały dwa nowe obiekty - biurowiec i hotel.

Z kolei wiosną przyszłego roku na Molo Rybackim zacznie się pierwszy etap zabudowy terenów po Dalmorze. W ramach inwestycji na Molo Rybackim wzdłuż Nabrzeża Kutrowego powstanie ok. 170 mieszkań, a w Basenie Prezydenta marina na 120 jednostek.

- Realizacja obu przedsięwzięć rozpocznie się na przełomie I i II kwartału 2016 - zapowiada Agata Nałęcz z biura relacji inwestorskich i PR Polskiego Holdingu Nieruchomości, który jest właścicielem terenu.

Inwestorem została spółka mLocum, należąca do grupy kapitałowej mBanku.

Decyzja do końca września

W kolejce do zagospodarowania czekają równie atrakcyjne tereny należące do Stoczni Nauta. Może tam powstać zabudowa handlowo-usługowa, biura oraz mieszkania. Grunty o powierzchni 8,5 ha przy ul. Waszyngtona zostały podzielone na siedem części. Jedna z nieruchomości, przeznaczona pod funkcje usługowe, o powierzchni 22 tys. m kw. znalazła nabywcę. Został nim Port Gdynia. Transakcję sfinalizowano w sierpniu.

Nauta nie ustaje w poszukiwaniu inwestora dla pozostałych terenów. Ten proces trwa już od kilku lat. Teraz pojawił się nowy gracz zainteresowany zakupem wszystkich oferowanych nieruchomości. Oprócz niego częściowe oferty złożyły także dwa inne podmioty.

- Szczególnie ważna jest dla nas propozycja nabycia 100 proc. kapitału obydwu spółek celowych złożona przez jednego z największych krajowych deweloperów działających w segmencie mieszkaniowym, co potwierdza zasadność przyjętej przez nas koncepcji kapitałowego charakteru transakcji zbycia majątku - mówi Paweł Matwiejko-Demusiak, wiceprezes Nauty. - Jednak nie wszystkie warunki oferty spełniają nasze oczekiwania. Okres związania ofertą upływa wraz z końcem września 2015 i do tej daty podejmiemy decyzję o dalszych krokach.

Rozprawa przed sądem przesunięta

Chodzi tutaj przed wszystkim o względy finansowe. Powodem nieuzyskania satysfakcjonującej ceny są zawirowania związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Co prawda był on uchwalony przez Radę Miasta Gdyni we wrześniu zeszłego roku, ale potem został zaskarżony przez dwie prywatne firmy, a później także przez wojewodę pomorskiego. Rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym miała się odbyć 23 września, ale została przełożona na 14 października.

- Oczekiwaliśmy, że 23 września nastąpi korzystne dla nas rozstrzygnięcie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego na poziomie WSA - mówi wiceprezes Nauty. - Oczywiście, wszyscy oferenci mieli dostęp do informacji na temat statusu planu i ryzyka z nim związane mogły zostać w ofertach uwzględnione. Odrzucenie skarg na poziomie WSA otworzyłoby przestrzeń negocjacyjną do poprawienia warunków uzyskanych ofert, co niewątpliwie sprzyjałoby zamknięciu projektu.

100 mln zł do końca roku

Naucie zależy na czasie, gdyż do końca tego roku musi spłacić zobowiązanie wobec Agencji Rozwoju Przemysłu wynoszące ok. 100 mln zł. W 2009 roku ARP nabyła wyemitowane przez stocznię obligacje, które Nauta przeznaczyła na zakup części majątku likwidowanej Stoczni Gdynia.

Czy to oznacza, że będzie zmuszona sprzedać swoje grunty?

- Bierzemy pod uwagę dwa warianty. Albo podejmiemy decyzję o wyborze złożonych ofert i dokonamy zbycia udziałów w spółkach celowych, albo pozyskamy środki na spłatę długu z innych źródeł. Realizacja drugiego wariantu pozwoliłaby nam utrzymać kontrolę nad majątkiem i pozyskać inwestora po usunięciu ryzyk związanych z planem, co zapewniłoby nam lepszą pozycję negocjacyjną i otworzyło możliwość uzyskania wyższej wyceny rynkowej - wyjaśnia Matwiejko-Demusiak.

Źródło:
Gazeta Wyborcza

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.