• <
siemens_gamesa_2022

Duże przejęcie w branży - Zamet Industry S.A. wchłonął Fugo Sp. z o.o.

27.01.2016 10:58 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Duże przejęcie w branży - Zamet Industry S.A. wchłonął Fugo Sp. z o.o.

Partnerzy portalu

Duże przejęcie w branży - Zamet Industry S.A. wchłonął Fugo Sp. z o.o. - GospodarkaMorska.pl

Notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, spółka Zamet Industry S.A., nabyła 100% udziałów w Fugo Sp. z o.o. Tym samym zostało zrealizowane porozumienie zawarte w 2015 roku pomiędzy TDJ S.A. (spółką pośrednio kontrolującą Fugo) i Zamet Industry, którego przedmiotem był zamiar włączenia Fugo do Grupy Zamet, w terminie najbardziej optymalnym dla Zametu oraz Akcjonariuszy. Wartość transakcji wynosi 46 mln zł.

Głównym przedmiotem działalności Fugo Sp. z o.o. jest produkcja konstrukcji stalowych, w tym w szczególności w zakresie urządzeń dźwigowych i przeładunkowych, konstrukcji stalowych budynków oraz pozostałych obiektów budowlanych, a także konstrukcji na potrzeby sektora związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu. Spółka oferuje też szereg usług z zakresu naprawy, modernizacji i konserwacji maszyn oraz działalności inżynieryjnej i doradztwa technicznego.

- Przejęcie Fugo sp. z o.o. w Koninie pozwoli Zamet Industry na uzupełnienie oferty produktowej o rozwiązania komplementarne do tych, które dotychczas oferowaliśmy oraz pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych całej grupy kapitałowej Zamet. Przyczyni się także do zróżnicowania źródeł przychodów na poziomie skonsolidowanym, co jest szczególnie istotne w okresie dekoniunktury na światowym rynku ropy i gazu. Dlatego też, przeprowadzamy transakcję teraz, w optymalnym dla nas momencie. Nabycie Fugo ma dla nas obecnie głęboki sens rynkowy, ze względu na przyjętą i realizowaną przez Zarząd Zamet Industry strategię rozwoju i umocnienia pozycji spółki, także w branży infrastrukturalnej oraz w sektorze konstrukcji dla sektora energetycznego, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym – mówi Tomasz Jakubowski, Prezes Zarządu Zamet Industry S.A.

Nabycie udziałów Fugo Sp. z o.o. przez Zamet Industry zostało poprzedzone przeprowadzoną przez TDJ S.A. restrukturyzacją konińskiej spółki. W ramach prowadzonych od sierpnia 2014 roku działań zmniejszono koszty ogólne zarządu i sprzedaży, a także zoptymalizowano majątek oraz przywrócono płynność finansową. Efektem przeprowadzonych działań jest odbudowanie portfela zamówień, czego przykładem jest m.in. wygranie przez Fugo w 2015 roku, przetargu na dostawę dźwigów portowych dla klienta niemieckiego o wartości kilkunastu milionów złotych.

- W naszej ocenie Fugo posiada dzisiaj znaczny potencjał wzrostu. Dzięki przeprowadzonym przez TDJ S.A. działaniom restrukturyzacyjnym spółka odzyskała rentowność i systematycznie odbudowuje swoją pozycję rynkową. Wierzymy, że w ramach naszej grupy kapitałowej, Fugo będzie się dynamicznie rozwijać i znacząco przyczyni się do dalszego wzrostu Grupy Zamet – dodaje Tomasz Jakubowski.

Geneza transakcji nabycia Fugo Sp. z o.o. sięga przełomu 2014 i 2015 roku. Porozumienie pomiędzy TDJ S.A. i Zamet Industry S.A. pozwalało na nabycie Fugo w najdogodniejszym, z punktu widzenia Zametu, momencie. Zamet Industry sfinansuje transakcję nabycia 100% udziałów w Fugo Sp. z o.o.  w znacznej części z wykorzystaniem środków pochodzących z emisji akcji, które Spółka wyemituje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W ramach emisji akcji serii C, wyemitowane zostanie maksymalnie 9.620.000 akcji, po cenie emisyjnej 3,00 zł za jedną akcję. Akcje nowej emisji nie będą posiadały szczególnych uprawnień i będą na równi z pozostałymi akcjami uczestniczyć w dywidendzie oraz tak jak pozostałe akcje – każda akcja będzie uprawniała do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.  Akcje nowej emisji nie będą przedmiotem oferty publicznej. Zarząd w pierwszej kolejności skieruje ofertę objęcia tych akcji do akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w ubiegłorocznym, kwietniowym Walnym Zgromadzeniu. Gwarantem objęcia akcji serii C po ustalonej cenie emisyjnej jest TDJ – główny akcjonariusz Zametu. Docelowo, Zarząd Zametu podejmie działania w celu wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Taki sposób przebiegu oraz finansowania transakcji został uchwalony przez Akcjonariuszy Zametu, na ubiegłorocznym, kwietniowym Walnym Zgromadzeniu.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.