• <

Dania: wsparcie dla energii odnawialnej i budowy morskiej farmy wiatrowej

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Dania: wsparcie dla energii odnawialnej i budowy morskiej farmy wiatrowej
Dania: wsparcie dla energii odnawialnej i budowy morskiej farmy wiatrowej - GospodarkaMorska.pl

oprac. MN

21.12.2016 Źródło: Gramwzielone.pl

Podobnie jak w wielu krajach Unii Europejskiej w Danii stosowane są zwolnienia z kosztów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, z których mogą korzystać najbardziej energochłonne sektory gospodarki. Na ich stosowanie zgodziła się teraz Komisja Europejska. Duńczycy realizują ambitne cele zwiększenia udziału OZE w swoim miksie energetycznym. Ostatnio zdecydowali się jednak na zmianę zasad finansowania swojej transformacji energetycznej oraz wsparcie dla zwycięzcy ostatnich aukcji mających na celu budowę morskich farm wiatrowych.

W ramach zgody na ulgi dla duńskich firm Bruksela oceniła, że system zwolnień z kosztów wsparcia dla OZE, z których korzystają działające w Danii przedsiębiorstwa energochłonne, jest zgodny z unijnym prawem i nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej.

Duński system wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych zakłada przenoszenie kosztów wsparcia na rachunki odbiorców końcowych. W przypadku odbiorców będących firmami energochłonnymi lub zaliczanych do sektorów szczególnie narażonych na międzynarodową konkurencję Duńczycy stosują częściowe zwolnienia z tych kosztów.

 

Bruksela wyraża zgodę

W październiku 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała ulgi dla części duńskich przedsiębiorstw energochłonnych, a w tym roku Dania notyfikowała objęcie taką pomocą również innych sektorów gospodarki, na co przed kilkoma dniami zgodziła się Bruksela.

Ulgi, z których mogą korzystać duńskie firmy, mogą sięgać nawet 85 proc. przenoszonych na rachunki kosztów wsparcia OZE.

W tym roku w Danii toczyła się debata na temat zmiany mechanizmów wsparcia dla OZE, które są realizowane w ramach mechanizmu Public Service Obligation (PSO). Ostatnie decyzje duńskich władz zakładają stopniowe wycofywanie się z opłaty PSO, co ma nastąpić w latach 2017-2022 i co ma przełożyć się na średnio 10-procentowe obniżenie kosztów energii dla gospodarstw domowych i 25-procentowy spadek kosztów energii dla przedsiębiorstw.

Ponadto koszty systemy wsparcia dla OZE, mającego pomóc w realizacji celów duńskiej polityki energetycznej, mają zostać przeniesione do budżetu krajowego.

Wraz z decyzją o stopniowej zmianie zasad finansowania transformacji energetycznej duńskie władze zaakceptowały wsparcie dla zwycięzcy ostatnich aukcji mających na celu budowę morskich farm wiatrowych.

 

Kiregers Flak

Chodzi o budowę morskiej farmy wiatrowej Kiregers Flak o mocy 600 MW oraz przybrzeżnych farm wiatrowych, zlokalizowanych w odległości maks. 10 km od brzegu, Vesterhav Sud i Nord o łącznej mocy 350 MW. W obu przypadkach morskie farmy wiatrowe zbuduje szwedzki Vattenfall, który wygrał obie aukcje oferując w pierwszym przypadku cenę za energię wynoszącą ok. 49,9 EUR/MWh, a w drugim 63,8 EUR/MWh (po przeliczeniu z DKK). 

Duński potencjał OZE to przede wszystkim lądowe i morskie farmy wiatrowe. Ich wynosi w sumie ponad 4,89 GW, z czego 3,62 GW to farmy wiatrowe na lądzie, a 1,271 GW to farmy wiatrowe na morzu. 9 lipca br. farmy wiatrowe w Danii produkowały w ciągu dnia ilość energii odpowiadającej w 116 proc. zapotrzebowaniu na energię duńskiej gospodarki, a w nocy wytwarzanie z wiatru sięgnęło nawet 140 proc. zapotrzebowania na energię.

Energetyczna strategia Danii zakłada osiągnięcie w 2030 r. przynajmniej połowicznego udziału OZE w całkowitej konsumpcji energii, a w 2050 r. cała energia ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Źródło:
Gramwzielone.pl

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.