• <

Budowa projektu EFRA zimą nie zwalnia tempa

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Budowa projektu EFRA zimą nie zwalnia tempa
Budowa projektu EFRA zimą nie zwalnia tempa - GospodarkaMorska.pl

mk

30.01.2017 Źródło: własne

Na początku stycznia 2017 zaawansowanie całego Projektu EFRA przekroczyło 54%, przy planowanym poziomie zaawansowania 37,2%, Nad głównym placem budowy górują dwa nowe kominy. Obok EC trwa  prefabrykacja czterech dużych zbiorników sekcji odwadniania koksu.

Ogromna kolumna próżniowa HVDU czeka na posadowienie, gdy zmontowany będzie potężny dźwig, który postawi na fundamentach inne potężne aparaty – kolumnę destylacyjną i 2 reaktory instalacji DCU oraz zbiorniki.

W obszarze projektowania wykonano już ponad 90% zadań, zakupy i dostawy przekroczyły poziom 78%, a prace budowlano-montażowe – 20%.

Kompleks Koksowania (DCU/CNHT i CS-LF)

Na początku stycznia 2017 realizacja całego Kompleksu (instalacje: koksowania, hydroodsiarczania benzyny, sekcja magazynowania i wywozu koksu) osiągnęła 55%, a samych prac budowlano-montażowych - 15%. Kontynuowano przygotowania do transportu i posadowienia ciężkich i wielkogabarytowych aparatów.

– Na fundamentach zainstalowano kolejne kolumny i zbiorniki oraz komin pieca DCU – mówi Andrzej Zakrzewski. – Trwa montaż konstrukcji stalowych na żelbetowych estakadach i etażerkach oraz budowa instalacji podziemnych i fundamentów pod aparaty i maszyny. Ukończone zostały żelbetowe konstrukcje nośne reaktorów koksowania.

Ponadto scalane są moduły konstrukcji stalowej reaktorów koksowania. Moduły te będą montowane w lutym 2017, w trakcie operacji podnoszenia i posadowienia obu reaktorów koksowania. Obok EC trwa  prefabrykacja czterech zbiorników sekcji odwadniania koksu.

Podwykonawca firmy KT, Mostostal Zabrze, kontynuował prefabrykację rurociągów w Kędzierzynie‑Koźlu. Wykonano ok. 30000 tzw. calostyków, na planowaną ich całkowitą ilość w fazie prefabrykacji – 112 500.

Wytwórnia wodoru – HGU

Zaawansowanie budowy HGU przekroczyło 58%, w tym prac budowlano-montażowych – 20%. Na fundamentach i konstrukcjach stoi coraz więcej aparatów: reaktory; zbiorniki; wymienniki ciepła oraz komin pieca-reformera.

– Firma KT sukcesywnie dostarcza kolejne aparaty, które montuje na fundamentach. Kontynuowana jest budowa pieca-reformera, zakończono prace montażowe głównych estakad PR7 i PR8 – wylicza Stefan Godlewski.

Kończy się też realizacja sieci podziemnych oraz montaż  struktury ST10. Trwa prefabrykacja rurociągów w siedzibie KB Pomorze – podwykonawcy KT. Wykonano ponad 6000 tzw. calostyków (z planowanych 28 000).

Zakończyły się prace przy części podziemnej rurociągu gazu ziemnego, który połączy nową stację redukcyjną gazu PSG (budowa ruszy w styczniu) z instalacją HGU.

HVDU i HDS

– Przembud kończy już budowę kanałów kablowych i slopowych oraz montaż instalacji podziemnych – mówi Paweł Brzozowiec. – Mostostal Płock posadowił na fundamentach pierwszy aparat – podgrzewacz powietrza E32; kontynuuje prefabrykację rurociągów oraz przygotowuje się do montażu pieca i konstrukcji stalowych.

Rozpoczęła się prefabrykacja rurociągów w siedzibie Mostostalu. Wykonano ok. 4000 calostyków z planowanych 29 000. Ponadto Zespół kontynuuje modernizację instalację HDS 520.

Instalacje i systemy pomocnicze

Firma Keller  zakończyła palowanie pod fundamenty estakady pary awaryjnej dla DCU oraz pod zbiornik buforowy powietrza, kończąc tym samym  zadania w tym obszarze.

– Przembud wykonał fundamenty pod wytwórnię tlenu OGU, pod nowy kompresor powietrza i zbiornik buforowy instalacji powietrza  oraz pod etażerkę na instalacji 9860. Rozpoczął się montaż dachu nad budynkiem kompresorowni OGU – informuje Jan Kowalski.

Uniserv-Piecbud kontynuuje prace modernizacyjne chłodni wentylatorowych sieci wody chłodniczej. Zakończyli modernizacja trzech celek, a dwie są w trakcie przebudowy.

Rozpoczęły się dostawy urządzeń. Dostarczono nową pompę wody chłodniczej i 4 analizatory tlenu.  Podpisano kontrakt z LOTOS Serwis na prace z branży mechanicznej na terenie kilku instalacji.

Rurociągi, zbiorniki, pompownie

Wykonawca połączeń między‑obiektowych, KB Pomorze, kontynuował w grudniu prace montażowe rurociągów na estakadach 6-7 oraz C-D i D‑E. Dostarczono już większość materiałów rurowych dla połączeń między‑obiektowych.

Trwa budowa przez Mostostal Płock dwóch zbiorników na półprodukty instalacji DCU. Zakończono prace budowlane i wkrótce rozpoczną się prace montażowe.

Firma Przembud zakończyła prace budowlane na terenie pompowni hydrowaksu. Po zakończeniu postoju remontowego zostaną wykonane prace związane z orurowaniem pompowni.

Drogi, sieci podziemne, estakady

LOTOS Serwis zakończył modernizację konstrukcji na trzech estakadach (wzdłuż dróg: 6-7, C-D, D-E).

– Kontynuowane są prace przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnych wzdłuż dróg oraz przebudowie i budowie dróg. Wykonywanoteż  przepusty kablowe. Generalnym wykonawcą jest Strabag, a(podwykonawcy to PRI Centrum oraz Proelectric. Zaawansowanie prac tego obszaru wynosi 54,4 % – mówi Miłosz Puzio.

Natomiast Mostostal Zabrze wykonuje estakady między‑obiektowe,  które zakończy w lutym br.  Pozostałe prace zostaną wykonane w I kwartale br., po zakończeniu transportu wielkogabarytowych aparatów na plac budowy.

Systemy zasilania elektrycznego, sterowania i teletechniczne

– Poziom zaawansowania budowy budynku elektroenergetycznego (GPZ4/S41/TIR) przekroczył 90 %. Prowadzone są testy funkcjonalne instalacji własnych oraz odbiory poszczególnych pomieszczeń. Trwa instalacja i montaż urządzeń elektroenergetycznych dla potrzeb eksploatacyjnych nowych instalacji Programu EFRA – relacjonuje Sebastian Demczyński.

W sekcji GPZ4 zakończono montaż rozdzielnicy wysokiego napięcia i szynoprzewodów. Zakończono również montaż rozdzielnic średniego napięcia i szynoprzewodów w sekcji S41 oraz montaż układów zasilania prądem stałym

– W budynku GBDM uruchomiono nowe pola zasilające na potrzeby Projektu EFRA – dodaje Piotr Ceynowa. – Trwają przygotowania do podania zasilania z rozdzielnicy budynku GBDM do rozdzielnicy GPZ4. Rozpoczęto modernizację istniejących podstacji elektrycznych: S6 i P2/4 dla potrzeb instalacji pomocniczych projektu EFRA.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.