• <
Nauta_top_1100x200

Blisko 347 mln euro na współpracę w ramach Interreg w regionie Bałtyku

23.05.2016 18:27 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Blisko 347 mln euro na współpracę w ramach Interreg w regionie Bałtyku
Blisko 347 mln euro na współpracę w ramach Interreg w regionie Bałtyku - GospodarkaMorska.pl

Prawie 347 mln euro przeznaczono na współpracę w ramach programów UE Interreg w regionie Bałtyku w perspektywie budżetowej 2014-20. Pieniądze mogą trafić m.in. na innowacyjność przedsiębiorstw, ochronę dziedzictwa naturalnego i rozwój rynku pracy.

W poniedziałek w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa konferencja dotycząca współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego. Polska uczestniczy w dwóch "bałtyckich" programach Interreg: Południowy Bałtyk i Region Morza Bałtyckiego.

Interreg jest kluczowym instrumentem UE wspierającym integrację w państwach członkowskich. W ramach programów realizowane są projekty międzynarodowe m.in. w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju zielonych technologii czy wdrażania innowacji w gospodarce.

Podczas briefingu prasowego w poniedziałek w Gdańsku wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak zwrócił uwagę, że „programy Interreg umożliwiają budowanie międzynarodowych sieci współpracy, klastrów, zdobycie dostępu do najnowszych badań i innowacji czy uzyskanie wsparcia dla promocji produktów w różnych sektorach gospodarki”. „Programy przyczyniają się do rozwoju, wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności. Wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców” – dodał. Zauważył, że „w wielu przypadkach doświadczenie i wiedza zdobyta podczas współpracy z zagranicznymi partnerami okazują się przydatne przy realizacji wysokobudżetowych projektów finansowanych ze źródeł unijnych lub krajowych”.

Zapowiedział większą popularyzację programów Interreg. „Zwiększamy intensywność zarówno seminariów szkoleniowych potencjalnych beneficjentów, będziemy organizować międzynarodowe konferencje w poszczególnych regionach i zapraszać ekspertów” – zapowiedział.

Program Interreg Południowy Bałtyk obejmuje nadmorskie regiony pięciu państw członkowskich UE: Danii, Litwy, Niemiec, Szwecji i Polski. Budżet programu na lata 2014-20 wynosi 82,9 mln euro. Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw, ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, zrównoważony transport i rozwój rynku pracy. W poprzedniej edycji w projektach uczestniczyło 94 partnerów z Polski, którzy otrzymali 17 mln euro dofinansowania m.in. na rozwój przedsiębiorczości, zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnych i ochronę wód Bałtyku.

W Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego biorą udział: Dania, Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Norwegia, Białoruś, Rosja i Polska. Budżet programu wynosi 264 mln euro. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na innowacyjność, zrównoważony transport i efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi.

W programie na lata 2007-13 uczestniczyło 167 partnerów z Polski, którzy otrzymali 24 mln euro dofinansowania. Zrealizowane projekty dotyczyły poprawy stanu wód Bałtyku, zwiększenia dostępności regionów i poprawy konkurencyjności firm.

Marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił uwagę, że "programy europejskiej współpracy terytorialnej są zwykle programami o mniejszej wartości, ale wcale nie mniej ważne". „Nas bardzo interesuje kooperacja regionów państw morza Bałtyckiego” – podkreślił. Podał, że w Pomorskiem w ramach tej inicjatywy w latach 2007-13 zrealizowano 141 projektów, przy których zaangażowanych było 213 partnerów, a dofinansowanie wyniosło ok. 33 mln zł.

Szefowa Wspólnego Sekretariatu Programu Region Morza Bałtyckiego Susanne Scherrer zwróciła uwagę, że jednym z najważniejszych efektów współpracy jest budowanie wzajemnego zaufania. „Dzięki temu można budować kapitał społeczny (…), a bez tego nie można mówić o dalszym rozwoju czy inwestycjach” – podkreśliła.

Szef Wspólnego Sekretariatu Program Południowy Bałtyk Thorsten Kohlisch mówił, że współpraca transgraniczna pozwala na uczenie się od siebie nawzajem, innowacje, przyspieszenie rozwoju regionalnego i przede wszystkim konkretne rezultaty i partnerstwo dla regionu.

Wiceminister Hamryszczak podkreślił, że w ramach tej inicjatywy „nie zbudujemy mostów czy portów, natomiast w ramach takiej współpracy z jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi czy z innymi krajami możemy wspólnie zastanowić się, jak pewne problemy rozwiązać, jaką strategię wybrać do realizacji”.

Alokacja na programy Interreg stanowi niespełna 3 proc. (10,1 mld euro) całego budżetu polityki spójności. Wiceminister podał, że bałtyckie programy Interreg w okresie 2007-13 wsparły kilka tysięcy beneficjentów.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.