• <
Baltexpo2023_duży

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie średnio i długoterminowej

pc

15.05.2018 17:12 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie średnio i długoterminowej

Partnerzy portalu

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie średnio i długoterminowej - GospodarkaMorska.pl

Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie średnio- i długoterminowej? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Polski Komitet Energii Elektrycznej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w Katowicach. W debacie wzięli udział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, prezesi największych polskich spółek energetycznych, zrzeszonych w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej, prezes Urzędu Regulacji Energetyki orz prezes Polskiej Grupy Górniczej. Uczestnicy wydarzenia wielokrotnie podkreślali, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju to jeden z priorytetów nie tyko dla polskiego rządu, ale także całego sektora energetycznego.

Polski Komitet Energii Elektrycznej po raz kolejny stał się jednym z animatorów poważnej debaty na temat polskiej energetyki. Debaty skupionej na szukaniu rozwiązań i praktycznych rekomendacji, które będą miały wpływ na to, co w branży będzie się działo w perspektywie kolejnych kilku czy kilkunastu lat. Jak podkreślał w trakcie dyskusji szef resortu energii, cel tych działań jest jeden: odpowiedzialna, a przede wszystkim skuteczna polityka energetyczna naszego kraju.

– Musimy pamiętać, że odpowiedzialna polityka energetyczna powinna respektować trzy równoważne cele: konkurencyjność, zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo dostaw – mówił Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Zaznaczył przy tym, że jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi polski sektor energetyczny w najbliższych latach, jest budowa w Polsce elektrowni atomowej.

– Energetyka jądrowa to dla Polski duża szansa rozwojowa. Jeżeli Polska nie podejmie tego wyzwania, to straci. Rozważając decyzje w tym zakresie, zawsze musimy jednak pamiętać o kosztach i planować inwestycje w sposób racjonalny. Energia musi być w cenie dostępnej dla przeciętnego obywatela, a to oznacza, że będziemy dalej inwestować również w energetykę węglową. Współczesne bloki węglowe są i efektywne, i bezpieczne dla środowiska naturalnego – zaznaczył minister.

O tym, że gospodarka niskoemisyjna wcale nie jest i nie musi być równoznaczna z dekarbonizacją, mówił również Filip Grzegorczy, prezes Tauron Polska Energia.

– Bezpieczeństwo energetyczne można postrzegać na różne sposoby. Spółki energetyczne od lat dywersyfikują kierunki importu surowców, ale dziś, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, trzeba zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie zasobów i infrastruktury krajowej – podkreślał Grzegorczyk.

„Dywersyfikacja” była jednym ze słów które w debacie padały najczęściej.

– PGE jest najbardziej zdywersyfikowaną spółką energetyczną. Koszt uprawnień za emisje CO2 będzie rosnąć. To czynnik, który wpływa na nasze decyzje inwestycyjne i wybór ścieżki niskoemisyjnej, na której jest i atom, i offshore – mówił Henryk Baranowski prezes PGE i szef Rady Zarządzającej PKEE.

Jak podkreślał, bezpieczeństwo energetyczne to temat, który jednoczy cały polski sektor energetyczny. Myśląc o bezpieczeństwie energetycznym, polskie spółki energetycznie nieustannie podkreślają wagę nowych inwestycji i związanej z nimi transformacji energetycznej.

– Zrównoważony rozwój mamy wpisany w DNA Grupy. Potencjał organizacyjny i „know-how” są bardzo istotne. Patrzymy uważnie na trendy i otoczenie regulacyjne, których nie można ignorować – chcemy na nie odpowiadać. Inwestujemy w infrastrukturę – zaznaczył Mirosław Kowalik, prezes Grupy Enea.

Jak zapewniali zgodnie uczestnicy debaty, do najważniejszych wyzwań, które stoją przed branżą w najbliższych latach, należą zapewnienie stabilności dostaw energii i eliminacja ryzyka wystąpienia tzw. blackout’ów, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatyczneji środowiskowej Unii Europejskiej. Dlatego też, zarówno minister, jak i prezesi firm energetycznych, podkreślali ogromne znaczenie zaakceptowanego w lutym przez Komisję Europejską Polskiego Rynku Mocy.

– Cieszę się, że zaproszenie na nasz panel w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego przyjęli minister energii Krzysztof Tchórzewski i szef Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. Debata, w której przy jednym stole zasiadają kluczowi przedstawiciele administracji rządowej i szefowie najważniejszych spółek energetycznych, daje gwarancje nie tylko ciekawej dyskusji, ale przede wszystkim wypracowania mapy drogowej rozwoju całego sektora w najbliższych latach – podsumowuje dyskusje Maciej Kość, dyrektor Biura PKEE w Warszawie.

Debata dotycząca Bezpieczeństwa Energetycznego to nie jedyna aktywność PKEE w ramach EKG. W trakcie kongresu przedstawiciele Komitetu zabrali także głos w najważniejszych panelach, dotyczących między innymi polityki klimatycznej, efektywności energetycznej czy walki ze smogiem.

Europejski Kongres Gospodarczy organizowany jest już po raz dziesiąty. W tym roku EKG to 3 dni obrad, ponad 100 debat, 800 prelegentów i ponad 9 000 uczestników z całego świata.

etmal_790x120_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.