• <
BOTA_2023

„Akwarium”, „Pentagaon”, „C200” czyli nowe odsłony dawnych stoczniowych biurowców

15.03.2015 21:38 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki „Akwarium”, „Pentagaon”, „C200” czyli nowe odsłony dawnych stoczniowych biurowców

Partnerzy portalu

„Akwarium”, „Pentagaon”, „C200” czyli nowe odsłony dawnych stoczniowych biurowców - GospodarkaMorska.pl

Rozwijające się na terenach stoczniowych inwestycje budowlane są wynikiem zapotrzebowania branży na nowoczesne obiekty biurowo-konferencyjne. Dowodzą też atrakcyjności położenia terenów, które jeszcze przed kilku laty mogły wydawać się kulą u nogi stoczniowych kolosów.

C200 Office

Przykładem trwającej obecnie inwestycji tego typu jest dawny biurowiec Stoczni Północnej w Gdańsku. Przechodzi on całkowitą przebudowę, po której zyska nazwę C200 Office, co jest nawiązaniem do historycznej, stoczniowej nomenklatury dla tego budynku. Nawiązuje do niej także nazwa jego nowego właściciela, a zarazem dzierżawcy terenów należących do Skarbu Państwa, na których jest położony – Euro Styl C200 Sp z o.o..Budynek C200 zwany był także Pentagonem ze względu na rozbudowany układ podziemi. Deweloper zdecydował się przystosować budynek do współczesnych standardów biurowych, a zakres prac zakłada zburzenie jednego piętra, przeniesienie szybów wind i i zmianę elewacji. Z oryginalnego budynku pozostanie właściwie tylko szkielet.

Mirosław Jaroszewicz, dyrektor budowy C200, wyjaśnia że przez obniżenie budynku możliwa bedzie zmiana jego klasyfikacji z wysokiego na średniowysoki, co ma wpływ na wymogi dotyczące jego użytkowania.  W budynku łącznie będzie 17,6 tys. metrów kwadratowych. powierzchni najmu w klasie biurowej A oraz B+. Klasa A obejmuje poziom parteru i pierwsze piętro, zaś B+ pozostałe, wyższe kondygnacje do szóstego piętra.

- Stawki najmu w C200 będą już wyjściowo niższe o 10 - 20 proc. niż w typowych obiektach biurowych oferowanych na rynku trójmiejskim - zapowiada Magdalena Reńska, dyrektor oddziału firmy Jones Lang LaSalle w Gdańsku, wyłącznego agenta komercjalizacji biurowca.

Bałtycki Port Nowych Technologii

Uwagę inwestorów przyciąga także Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowała na terenach po Stoczni Gdynia szereg projektów, które mają na celu przyciągnięcie do Gdyni innowacyjnych firm.

- Bałtycki Port Nowych Technologii (BPNT) to innowacyjny projekt biznesowy łączący proces rewitalizacji terenów po dawnej Stoczni Gdynia ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości na Pomorzu – podkreśla Iwona Paliszewska, Rzecznik Prasowy PSSE.

Jedną z głównych inwestycji w ramach BPNT była gruntowna przebudowa Budynku G-330 „Akwarium” , który był wcześniej siedzibą władz („grubych ryb”) spółki Stoczni Gdynia SA. Obecnie, po oficjalnym otwarciu w styczniu 2013r., biurowiec oferuje atrakcyjne powierzchnie biurowe na dziewięciu powtarzalnych piętrach oraz nowocześnie wyposażone sale konferencyjne na parterze budynku.

Obecnie trwają także prace związane z przebudową i modernizacją budynku G321 również zwanego „Pentagonem”, w którym będzie funkcjonował tak zwany Park Konstruktorów - miejsce dla kreatorów, projektantów i inżynierów, w którym będą mogli rozwijać zaawansowane projekty technologiczne od koncepcji do produktu. Część wyposażenia Parku zapewni PPNT, w ramach dofinansowanego z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka inwestycja Gminy Gdynia i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstaną tam miedzy innymi powierzchnie laboratoryjne i prototypownie, z których będą korzystać także firmy z branży stoczniowej. W dalszych planach jest też modernizacja budynku dawnej elektrociepłowni.

- Park oferuje swoim beneficjentom szereg korzyści wynikających z funkcjonowania w Strefie w ramach wydawanego przez nas zezwolenia: pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego, pomoc we wdrażaniu i transferze nowych technologii, usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne.

PSSE wspólnie z władzami miasta brała także udział w pracach nad tworzeniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbudowała prawie 10 km sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i odprowadzania wód opadowych.

Jako koordynator działań inwestycyjnych na terenach stoczniowych Pomorska SSE współpracowała też z gestorami sieci energetycznej, ciepłowniczej w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych (2012-2013).

Jednym z efektów tej współpracy było otwarcie nowego Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Gdynia Stocznia (czerwiec 2014 r.).

- Pod koniec 2014 roku zakończona została inwestycja modernizacji dróg na terenie stoczniowym oraz budowa nowego, przystosowanego do transportu wielkogabarytowego, ronda na wjeździe na tereny stoczniowe – dodaje Iwona Paliszewska.


Marek Nowak

Dziękujemy za wysłane grafiki.