• <

66,5 mln zł dotacji na innowacje dla pomorskich firm. Skorzysta branża morska

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki 66,5 mln zł dotacji na innowacje dla pomorskich firm. Skorzysta branża morska
66,5 mln zł dotacji na innowacje dla pomorskich firm. Skorzysta branża morska - GospodarkaMorska.pl

pc

03.01.2017 Źródło: PAP

Pomorskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dotacje UE, głównie na innowacyjne rozwiązania. Firma może pozyskać nawet ponad 1 mln zł wsparcia. W konkursie ogłoszonym przez Agencję Rozwoju Pomorza na dotacje przeznaczono 66,5 mln zł.

Agencja Rozwoju Pomorza SA poinformowała we wtorek, że ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.1. „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”. Konkurs odbywający się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) daje możliwość pozyskania przez pomorskie firmy dofinansowania na dalszy rozwój głównie poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Wnioski można składać od 1 lutego do 15 marca 2017 roku. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty we wrześniu bieżącego roku.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na inwestycje związane z wprowadzeniem nowych produktów i usług, wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, pomorskie, jak każdy region, określiło obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne, w których województwo ma szansę być liderem w kraju i za granicą. To: technologie portowe i morskie, interaktywne technologie informatyczne, ekologiczna energetyka i budownictwo oraz medycyna dotycząca chorób cywilizacyjnych. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, które mogą dotyczyć np. zmiany procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług czy zakupu maszyn i sprzętu. Planowane inwestycje mają umożliwić poszerzenie rynków zbytu, gamy oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości. W konkursie mogą uczestniczyć też projekty związane z poprawą ekoefektywności w przedsiębiorstwach poprzez wdrożenie nowoczesnych ekologicznych technologii.

Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie finansowe także na poprawę efektywności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspierane będą także inwestycje i rozwiązania organizacyjne służące redukcji kosztów procesów produkcyjnych, m.in. poprzez zastosowanie ekoinnowacji i wykorzystanie nowych źródeł energii.

W pierwszym konkursie ogłoszonym rok temu w ramach tego samego poddziałania wpłynęło 416 aplikacji, spośród których dofinansowanie o łącznej wartości ponad 52 mln zł otrzymał niespełna co czwarty złożony projekt (100). Maciej Frączek z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy Agencji Rozwoju Pomorza poinformował, że dofinansowanie wynosiło od 45 do 55 proc. poniesionych wydatków kwalifikujących się do refundacji. W przypadku dwóch firm dofinansowanie wyniosło ponad 1 mln zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu, maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości firmy, Mikro i małe przedsiębiorstwa mają szansę na dofinansowanie w wysokości 55 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, z kolei firmy posiadające status średniego przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na poziomie 45 proc.

Bezpłatne spotkanie informacyjne na temat ogłoszonego konkursu w ramach poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” RPO WP 2014-2020 odbędzie się 19 stycznia. Informacje i dokumentacja konkursowa dostępne są na www.arp.gda.pl

Agencja Rozwoju Pomorza w Gdańsku w latach 2014-2020 odpowiada za ogłaszanie konkursów, weryfikację złożonych projektów, a także pośrednictwo w dystrybucji środków europejskich w ramach trzech części RPO WP 2014-2020: Poddziałania 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”, Działania 1.2 „Transfer wiedzy do gospodarki” oraz Poddziałania 2.2.1 „”Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”. Łączna pula środków przeznaczona na konkursy ogłaszane za pośrednictwem ARP w latach 2014-2020 wynosi prawie 150 mln euro.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.