• <

Przemysł stoczniowy w obliczu przedsięwzięć dla sił zbrojnych. Spotkanie Forum Okrętowego.

25.05.2023 16:29 Źródło: gm
Strona główna Przemysł stoczniowy w obliczu przedsięwzięć dla sił zbrojnych. Spotkanie Forum Okrętowego.
Remontowa Shipbuilding S.A.

Na ternie stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Tematem wiodącym spotkania była produkcja przemysłu okrętowego dla polskiej Marynarki Wojennej.

Wśród uczestników wydarzenia byli obecni przedstawiciele branży stoczniowej i okrętowej. Honorowym gościem spotkania był dowódca Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadm. Krzysztof Jaworski.

Podczas Walnego Zgromadzenia dokonano wyboru władz stowarzyszenia na nową, czteroletnią kadencję. Na prezesa wybrano ponownie prezesa Remontowa Holding S.A. Adama Ruszkowskiego. Wybrano również Radę i Komisję Rewizyjną. Przyjęto także nowego członka Forum Okrętowego, firmę Damen Engineeing Gdańsk, reprezentowanej przez prezes Katarzynę Romantowską.

W trakcie spotkania dyskutowano między innymi o zaangażowaniu polskich firm w budowę okrętów dla Marynarki Wojennej RP, o kształceniu kadr na potrzeby przemysłu okrętowego, możliwości uzyskania wsparcia niekomercyjnego dla branży stoczniowej oraz o zbliżających się wydarzeniach roku w branży okrętowej: targach BALTEXPO w Gdańsku i Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni, które Forum Okrętowe objęło patronatem.

Odbyła się także dyskusja poświęcona współpracy branży stoczniowej z polską Marynarką Wojenną, w tym realizacją zleceń dla niej. Naczelnik Wydziału w Departamencie Gospodarki Morskiej Ministerstwa Infrastruktury Maciej Styczyński podkreślił zdolność polskich stoczni w zakresie budowy okrętów i posiadania przez nie własnego zaplecza techniczno-organizacyjnego, a także inne atuty jak doświadczenie, system zarządzania oraz posiadana infrastruktura, pozwalające na sprawną budowę jednostek cywilnych oraz wojskowych.

- Właśnie to doświadczenie jest konieczne, by polski przemysł stoczniowy mógł podjąć jeszcze trudniejsze wyzwania jakim jest realizacja kolejnych skomplikowanych zleceń na potrzeby Marynarki Wojennej RP. Doświadczenie w produkcji cywilnej i specjalnej nie są tak naprawdę oddzielnymi kategoriami, lecz uzupełniają się wzajemnie, wspólnie tworząc solidne podstawy do realizacji kolejnych skomplikowanych zleceń – podkreślił w swoim wystąpieniu naczelnik wydziału.

W swoim wystąpieniu dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski zaznaczył, że dla morskiego rodzaju sił zbrojnych współpraca z rodzimym przemysłem stoczniowym jest kluczowa. Polska Marynarka Wojenna wykonuje tu szereg zadań, jak zapewnienie niezakłócanego handlu morskiego, bezpieczeństwa portów, infrastruktury krytycznej oraz mieszkańców nadmorskich miejscowości. Do tego jest potrzebna silna i nowoczesna marynarka wojenna.

-  Marynarka Wojenna RP realizuje w tej chwili szeroki program unowocześnienia polskiej floty, i zadanie to zleciła polskim stoczniom. Z perspektywy czasu mogę ocenić, że była to słuszna decyzja, dlatego że zlecone do tej chwili projekty zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, co bardzo cieszy. Szczególnie cenną wartością jest nawiązany szeroki dialog Marynarki Wojennej z przemysłem na wszystkich szczeblach. Bardzo ważny jest ten na poziomie technicznym, gdyż pozwala stoczni lepiej zrozumieć zadania jakie ma realizować jednostka bojowa, a użytkownikom okrętów poznać możliwości techniczne i know-how jakimi dysponują polskie stocznie. Nie możemy jednak popadać w samozadowolenie, dlatego że przed nami kolejne projekty, jeszcze bardziej zaawansowane technicznie - zaznaczył wiceadm. Jaworski.

Odnośnie rozwoju programów okrętowych wypowiedział się prezes zarządu Remontowa Shipbuilding S.A. Dariusz Jaguszewski. W swoim wystąpieniu omówił rozwijane przez gdańską stocznię przedsięwzięcia, jak budowa trzech niszczycieli min proj. 258, dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego programu "Delfin" (we współpracy z Saab), a także przygotowania do realizacji programu Miecznik, czym zajmuje się konsorcjum PGZ-Miecznik, którego stocznia jest członkiem.

W trakcie wydarzenia omówiono także problematykę bezpieczeństwa Polski, w tym infrastruktury morskiej. Podczas także temat kształcenia zawodowego na potrzeby przemysłu okrętowego na poziomie akademickim. Przebywający w Lizbonie dyrektor Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Wojciech Litwin w ramach wystąpienia online przedstawił koncepcję działań, których oczekiwanym efektem ma być wzrost zainteresowania kandydatów na studia kierunkami technicznymi związanymi z okrętownictwem. Podkreślił szczególne znaczenie współpracy uczelni z przemysłem stoczniowym, a której bezpośredni kontakt z młodzieżą szkól średnich w ramach spotkań.

Prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski omówił przygotowywane targi BALTEXPO, będących komercyjnym spotkaniem branży okrętowej. Podkreślił poszerzenie tematyki o sektory morskie, takie jak porty, morska energetyka wiatrowa i budowa okrętów. Zwrócił też uwagę na obecność start-upów, ośrodków naukowo-badawczych oraz przedstawicieli administracji.

– Gospodarka morska w Polsce przeżywa w ostatnich latach swój niezwykle dynamiczny rozwój. Perspektywy na najbliższe lata są również bardzo obiecujące, a targi BALTEXPO mają szansę stać się kolejnym silnym impulsem rozwojowym dla branży morskiej oraz dla regionu pomorskiego. Uruchomiona już została strona internetowa wydarzenia z podstawowymi informacjami, rejestracja przebiega bez zakłóceń. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, ale jeszcze trochę brakuje do targetu jaki sobie założyliśmy. Do organizacji BALTEXPO podchodzimy z dużym rozmachem – podkreślił Bojanowski.

Dziękujemy za wysłane grafiki.