• <
gryfia_70lat

Powołano Grupę Inicjatywną Statki Autonomiczne – GISA

03.07.2020 09:30
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Powołano Grupę Inicjatywną Statki Autonomiczne – GISA

Partnerzy portalu

Powołano Grupę Inicjatywną Statki Autonomiczne – GISA - GospodarkaMorska.pl

Pod koniec czerwca powołano specjalną Grupę Inicjatywną Statki Autonomiczne w skrócie GISA. Powstanie grupy zostało zainicjowane w ramach Polskiego Forum Technologii Morskich podczas webinaru pod tytułem „Statki autonomiczne – przyszłość daleka czy bliska? Możliwości techniczne, a uwarunkowania prawne.” W powstanie GISA zaangażowały się oprócz PFTM, między innymi kancelaria prawna Legal Marine , Akademii Morska w Szczecinie, Polski Rejestr Statków, Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz portal GospodarkaMorska.pl.

Zgodnie z prezentacją przedstawioną przez mecenasa Mateusza Romowicza z kancelarii Legal Marine podstawowymi celami powołanej grupy powinno być:

1) stworzenie płaszczyzny współpracy i skoordynowanie prac nad przepisami dot. statków autonomicznych angażując w te prace nie tylko członków PFTM, ale też innych zainteresowanych współpracą w ww. zakresie.
2) stworzenie w Polsce nowoczesnych i elastycznych przepisów dot. statków autonomicznych m.in. prawo cywilne, prawo morskie, prawo ubezpieczeniowe etc.
3) stworzenie pierwszego na świecie rejestru statków autonomicznych
4) I etap prac GISA powinien zakończyć się przygotowaniem stosownych projektów przepisów.
5) II etap prac to inicjatywa ustawodawcza i dopracowanie przepisów w celu ich uchwalenia.

Warto dodać, że założeniem grupy jest jej otwarty charakter dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych statkami autonomicznymi, którzy mogą wnieść niezbędną wiedzę do stworzenia atrakcyjnych przepisów w powyższym zakresie. Nie ma złych pomysłów. Każdą tezę traktujemy jako potencjalne rozwiązanie do czasu, gdy w efekcie dogłębnej analizy i dyskusji nie dojdziemy do innych wniosków.

Zakłada się również, że projekt przepisów powinien powstać najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku a ich kształt powinien zakładać wdrożenie statków autonomicznych w żegludze morskiej w latach 30-tych tego wieku.

Kontakt dla zainteresowanych: Polskie Forum Technologii Morskich | biuro@pftm.pl | www.pftm.pl

Gospodarka Morska

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
waltoria_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.