• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Jak budować system bezpieczeństwa państwa? Otwarcie konferencji Defence24 Days

Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Jak budować system bezpieczeństwa państwa? Otwarcie konferencji Defence24 Days

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Na PGE Narodowym w Warszawie w dniach 6-7 maja odbywa się konferencja Defence24 Days, organizowana przez portal Defence24. W wydarzeniu uczestniczą krajowi i zagraniczni przedstawiciele władz, szeregu instytucji, firm i służb mundurowych. Skupiają się na tematach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Nie brakuje tu więc zagadnień związanych z obroną infrastruktury krytycznej, modernizacji sił zbrojnych i tworzenia systemu bezpieczeństwa państwa w środowisku wielodomenowym.

Uczestników wydarzenia powitał Piotr Małecki, prezes zarządu Defence24. Zwrócił uwagę, że jesienią odbędzie się szczyt NATO w Waszyngtonie, a także na wyzwania stojące przed Polską, jak i resztą państw Sojuszu. Odniósł się do przyszłych, potencjalnych zagrożeń, w tym stwarzanego przez Rosję, a także kwestii kierunków polityki strategicznej oraz proobronnej. Zadał też pytania, na które mieli odpowiadać paneliści, jak przygotować rządy i społeczeństwa na czyhające na nie niebezpieczeństwa, a także jak chronić infrastrukturę krytyczną.

W swoim wystąpieniu szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zagrożenia są doskonale widoczne z racji na trwającą od 2022 roku wojnę na Ukrainie. Ona pokazuje, do czego zdolna jest Rosja i z jakimi wyzwaniami należy się mierzyć, przy czym minister wskazał na możliwości obronne Polski, w tym budowany system, odwołując się choćby do modernizacji sił zbrojnych, zmian w przepisach odnośnie strategii bezpieczeństwa, czy też edukacji na przykładzie programu pilotażowego prowadzonego w 3000 szkół. W jego ramach uczniowie zapoznają się z najważniejszymi sprawami, dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego, dotyczącymi umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych i trudnych, tak wojennych jak i klęsk żywiołowych, jak choćby umiejętności udzielenia pierwszej pomocy. Wspomniał także o planie utworzenia Dowództwa Transformacji. Ma ono koordynować wprowadzanie nowego sprzętu ze szkoleniem żołnierzy.

Fot. GospodarkaMorska.pl


- To jest bardzo ważne, że wychodzimy poza ramy zbrojeń, poza ramy modernizacji, transformacji armii. Polska potrzebuje współdziałania. Potrzebuje umiejętności współdziałania w sprawie najważniejszej, w sprawie swojej racji stanu. Racją stanu Rzeczpospolitej jest bezpieczeństwo naszej ojczyzny i pomyślność o wypadkach. Nie da się tego zrobić bez współpracy równych środowisk. Pomiędzy rządem, prezydentem, parlamentem, samorządami, siłami zbrojnymi, wszystkimi jednostkami, organizacjami, w tym również współpracy z mediami, które informują i edukują. I przede wszystkim współpracy z obywatelami Rzeczpospolitej. Mamy swoje powinności, prawa jako obywatele. Mamy swoje zadania do wykonania niezależnie od czasu, w którym żyjemy. Dzisiaj najważniejszym zadaniem i racją stanu Rzeczpospolitej jest budowanie wspólnoty narodowej, która każdą sytuację jest w stanie udźwignąć. Obronić ojczyznę i rozwijać ją każdego dnia. To jest nasze święte zobowiązanie wobec ojczyzny. Zdamy egzamin, sprawdzimy się. Historia nas będzie oceniać - podkreślił minister.

Odnośnie budowania skutecznego systemu bezpieczeństwa wypowiedział się również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Odniósł się m.in. do trwających inwestycji zbrojeniowych, prowadzonych we współpracy z USA oraz Koreą Południową. Wskazał tu, że wiele z przedsięwzięć było rozpoczętych za poprzednich rządów i wskazał na rolę ciągłości inwestycji oraz kontynuowania raz rozpoczętych zakupów. Przedstawił m.in. kwestię włączenia Marszałka Sejmu i Senatu w system kierowania obroną państwa. Poruszył także wiele innych, trudnych tematów, jak choćby tworzenie przepisów i systemu działania w sytuacji zagrożenia konfliktem i jak państwo ma się w tym odnaleźć. 

Konferencja jest okazją do przybliżenia również zagadnień związanych z ochroną infrastruktury morskiej, w tym energetycznej i portowej. Z racji na to, wiele miejsca poświęcono również modernizacji i rozwoju bezpieczeństwa morskiego, w tym poprzez inwestycje w marynarkę wojenną i instytucje odpowiedzialne za dbanie o bezpieczeństwo w domenie Morza Bałtyckiego i nie tylko.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.