• <
PZT_1100x200_gif_2020

Spotkanie partnerów projektu COMODALCE

Spotkanie partnerów projektu COMODALCE - GospodarkaMorska.pl

pc/Zarząd Morskiego Portu Gdynia

08.10.2019 Źródło: własne

W Zarządzie Morskiego Portu Gdynia w dniach 2-3 października odbyło się spotkanie partnerów projektu COMODALCE.

Projekt ten jest realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

W ramach zaangażowania w projekt COMODALCE, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. planuje zrealizować wstępne studium wykonalności  dla „systemu zarządzania ruchem kolejowym na terenie portu oraz integracji portu z zapleczem  w ramach technicznej i organizacyjnej poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdynia”.  Opracowanie koncepcji ma służyć usprawnieniu systemu zarządzania ruchem kolejowym w porcie, w tym systemów wymiany informacji z użytkownikami portu,  zwiększeniu przepustowości układów torowych w granicach administracyjnych Portu Gdynia, zgodnie z wymogami sieci TEN-T oraz zwiększeniu potencjału dla przeprowadzenia projektów służących integracji portu z zapleczem.

Ponadto, projekt stanowi uzupełnienie inwestycji PKP PLK S.A. w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do Portu w Gdyni”. Techniczne i organizacyjne dostosowanie do przeprowadzanej modernizacji Stacji Gdynia Port, w tym Lokalnego Centrum Sterowania na tejże stacji, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności ruchu kolejowego w Porcie Gdynia.

W czerwcu 2019 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji projektu COMODALCE – Enhancing coordination on multimodal freight transport in Central Europe, finansowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Portów: Port Triest (Lider projektu), Port La Spezia, Port Rostock, Port Koper, Adria Kombi, BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy, terminal intermodalny w Weronie oraz terminal intermodalny w Budapeszcie Bilk biorcych udział w projekcie.

Więcej informacji o projekcie tutaj.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28060,00 $ tona 1,15% 9 kwi
 Cynk 2807,00 $ tona -0,71% 9 kwi
 Aluminium 2250,00 $ tona -0,75% 9 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.