• <

Komisja Europejska wzywa do utworzenia sieci portowej do szybkiej wymiany załóg

ew/World Maritime News

09.04.2020 15:24 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Komisja Europejska wzywa do utworzenia sieci portowej do szybkiej wymiany załóg

Partnerzy portalu

Komisja Europejska wzywa do utworzenia sieci portowej do szybkiej wymiany załóg - GospodarkaMorska.pl

Komisja Europejska wydała wytyczne mające pomóc w procedurach podmiany załóg, które zostały zablokowane w związku z pandemią koronawirusa. Jednocześnie, KE wezwała państwa członkowskie UE do utworzenia sieci portów, w których podmiany załogi mogą odbywać się bez opóźnień.

Zbyt długi pobyt marynarzy na pokładzie statków był gorącym tematem w ciągu ostatnich kilku tygodni, a organy branżowe wezwały rządy do podjęcia natychmiastowych działań i ułatwienia podmian załóg. Branża wycieczkowców jest jednym z najbardziej dotkniętych przez pandemię sektorów a raporty wskazują, że tysiące członków załogi jest uwięzionych na statkach i nie mogą wrócić do swoich domów.

„Przyjęte dziś wytyczne (8 kwietnia) obejmują porady sanitarne i zalecenia dotyczące podmiany załogi i jej zejścia na ląd. Zwracam się do państw członkowskich o wyznaczenie portów, w których będzie mogła odbyć się sprawna podmiana załóg i jednocześnie przypominam, iż armatorzy statków wycieczkowych ponoszą odpowiedzialność za swoich pasażerów i pracowników a także leży na nich obowiązek bezpiecznego sprowadzenia wszystkich do domu ”, powiedziała komisarz ds. Transportu, Adina Vălean.

Bruksela nakazała państwom członkowskim, by stosowały się do wytycznych Komisji dotyczących ułatwiania procedur tranzytowych. W przypadku obywateli państw spoza UE, którzy potrzebują wiz, by zejść na ląd w portach UE, a ze względu na obecną sytuację nie mogą się o nie ubiegać, wezwano państwa członkowskie, by przyznawały je na granicy.

Ponadto, Komisja stwierdziła, że ​​operatorzy statków wycieczkowych powinni wziąć na siebie całkowitą odpowiedzialność za organizację repatriacji pasażerów i załóg ze statków wycieczkowych, w tym z portów spoza UE.

„Komisja wzywa państwa członkowskie, aby pomogły operatorom w zidentyfikowaniu odpowiednich portów umożliwiających zejście na ląd i wsparły ich w organizacji. Jeśli wiadomo, że osoby na pokładzie są zakażone koronawirusem, jednostki powinny zostać skierowane do najbliższego portu w pobliżu którego znajdują się szpitale mogące zapewnić pomoc" - dodaje komisja.

Dodatkowo, KE wezwała armatorów do zapewnienia swoim załogom osobistego wyposażenia ochronnego oraz do zapewnienia marynarzom dostępu do odpowiedniej opieki medycznej w razie potrzeby.

Zgodnie z wytycznymi, w przypadkach, gdy wszyscy członkowie załogi są zdrowi i jeśli ich poprzednie zawinięcie do portu miało miejsce ponad dwa tygodnie temu, nie istnieje potrzeba, by poddawali się kwarantannie.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.