• <

HES Gdynia Bulk Terminal sp. z.o.o - inwestycje i rozwój z troską o środowisko - podsumowanie 2019 roku

mb

28.01.2020 14:00 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski HES Gdynia Bulk Terminal sp. z.o.o - inwestycje i rozwój z troską o środowisko - podsumowanie 2019 roku

Partnerzy portalu

HES Gdynia Bulk Terminal sp. z.o.o - inwestycje i rozwój z troską o środowisko - podsumowanie 2019 roku - GospodarkaMorska.pl

HES Gdynia Bulk Terminal może zaliczyć rok 2019 do bardzo udanych. Po wielu inwestycjach z 2018 roku spółka nie osiada na laurach. Systematycznie wdraża niezbędne rozwiązania proekologiczne i optymalizujące procesy przeładunkowe. HES Gdynia zaliczany jest do grona najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się terminali przeładunkowych w Polsce.

Przeładunki w 2019 roku

W 2019 roku przeładowano w HES Gdynia nieco ponad 6 mln ton ładunków masowych, z czego 2,0 mln  ton to  ładunki masowe płynne,  w tym 1,8 mln ton produktów z ropy naftowej i 0,2 mln  ton paliw. W przypadku ładunków masowych suchych przeładowano łącznie około 4,0 mln  ton towaru w tym: 2,4 mln ton węgla i koksu, 1,6 mln  ton produktów rolniczych i 0,05 mln ton  innych suchych ładunków masowych. W celu zrealizowania przeładunków terminal obsłużył 262 statki, w tym 216 jednostki w imporcie i 46 w eksporcie.

Ciągły rozwój..

HES Gdynia Bulk Terminal sp. z.o.o. aktywnie rozwija się poprzez prowadzone inwestycje. 13 listopada ubiegłego roku do terminala przybył wielozadaniowy żuraw Gottwald, wyprodukowany przez fiński koncern Konecranes. Został on wyposażony w  2 chwytaki: jeden o pojemności 28 m3 dedykowany do obsługi węgla oraz drugi o pojemności 34,2 m3 przeznaczony do obsługi ładunków agro. Maksymalny udźwig to 124 tony. Wydajność robocza urządzenia wynosi ok. 1000 t/h, a możliwość piętrzenia ładunku to ok. 20 m. Waga samego żurawia wynosi 485 ton.
W chwili obecnej w terminalu na Nabrzeżu Holenderskim montowany jest dźwig bramowy (chwytakowo-hakowy) Ardelt Tukan o udźwigu 40 ton. Żuraw zostanie wyposażony w zblocze hakowe oraz dwa chwytaki dwułupinowe dedykowane dla towarów zbożowych oraz węglowych. Co istotne, jego rozwiązania konstrukcyjne będą miały znaczący wpływ na ograniczenie niekontrolowanej emisji pyłów podczas prac przeładunkowych. Wysoki poziom automatyzacji oraz zainstalowane moduły zwrotu energii pozwolą znacząco zaoszczędzić zużywaną energię.

Bardzo ważną inwestycją znajdującą się na etapie odbioru właścicielskiego jest również system złożony z przenośników taśmowych Telestack służący do przeładunku węgla o gęstości do 1 t/m oraz kosza zasypowego Meka. Przewidywana wydajność robocza systemu wynosi ok 1000 t/h.

Inwestycje z troską o środowisko..

HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o. prowadzi szeroko zakrojone działania, mające na celu maksymalne ograniczenie uciążliwości działania firmy na środowisko, poprzez inwestycje minimalizujące emisję pyłów z obsługiwanych suchych ładunków masowych zgodne z polityką właściciela Grupy HES International.

W 2018 roku spółka zakupiła dwa agregaty mgły do wytwarzania ściany przeciwpyłowej z beczkami kołowymi o pojemności 10.000 litrów każda oraz wymieniła chwytaki i łyżki żurawi na większe w celu zmniejszenia liczby pojedynczych operacji przeładunkowych. Ponadto na terenie terminalu zamontowano testowe wskaźniki w celu monitorowania jakości powietrza pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10 oraz uruchomiono myjnie podwozia pojazdów w celu eliminacji przenoszenia pyłu poza teren terminalu.

HES Gdynia (czyli dawny MTMG  – Morski Terminal Masowy Gdynia) pełni w Porcie Gdynia rolę terminalu uniwersalnego, świadcząc przez 24h na dobę usługi przeładunkowe, składowania suchych ładunków masowych, takich jak: węgiel, koks, ruda, zboża oraz pasze, biomasa, cukier, minerały kruszywa, nawozy, jak również przeładunku płynnych ładunków masowych (w tym chemikaliów klas 3, 6, 8 i 9 wg kodu IMDG) oraz ropy i przetworów naftowych. HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.  usytuowany jest przy głównym wejściu do portu gdyńskiego i posiada doskonałe połączenie z systemem komunikacji drogowej, jak i kolejowej. 

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.