• <

Zwiększy się bezpieczeństwo powodziowe w rejonie Muzeum Auschwitz

pc

02.06.2018 10:57 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Zwiększy się bezpieczeństwo powodziowe w rejonie Muzeum Auschwitz

Partnerzy portalu

Zwiększy się bezpieczeństwo powodziowe w rejonie Muzeum Auschwitz - GospodarkaMorska.pl

Jesienią ogłoszone zostaną przetargi na prace w tzw. Węźle Oświęcimskim, które mają zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe na terenie, na którym znajduje się m.in. Muzeum Auschwitz. Wartość inwestycji to ponad 74 mln zł – podały Wody Polskie RZGW w Krakowie.

"Spodziewamy się, że jesienią rozpoczną się procedury przetargowe. Jednocześnie cały czas postępują prace, by dokładnie określić co i ile jest do zrobienia" – powiedział rzecznik Wód Polskich RZGW w Krakowie Konrad Myślik.

Działania będą podzielone na sześć zadań inwestycyjnych. Planowo mają się one zakończyć w 2021 r. Będą prowadzone pod nadzorem budowlanym, geotechnicznym, przyrodniczym oraz archeologicznym.

Pierwsze z zadań przewiduje zbudowanie na Małej Wiśle i na potoku Pławianka pompowni, wraz z nowym wałem o długości ok. 380 m, który zamknie zlewnię potoku. Rozbudowywane zostaną istniejące wały. Dzięki temu powódź nie zagrozi miejscowościom Brzezinka, Pławy, Harmęże oraz Babice, a także Muzeum Auschwitz.

Wody Polskie podały, że pozostałe pięć zadań ureguluje korytarze rzeczne. Rozbudowane zostaną m.in. lewe umocnienia rzeki Wisły na długości ponad 1,6 km.

Kolejny etap obejmie przebudowę prawego wału Wisły oraz lewego wału Soły w miejscowościach Broszkowice, Babice oraz Bobrek. Projektowana jest rozbudowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego na potoku Gromieckim wraz z rozbudową pompowni w Gromcu.

Następny krok związany będzie z rozbudową lewego wału Wisły w połączeniu z wałami cofkowymi potoku Regulka. Ten sam lewy wał rzeki wzmocniony zostanie również w miejscowości Okleśna.

Pieniądze na inwestycję już są. Zostanie sfinansowana w większości z pieniędzy UE. Pod koniec kwietnia umowę o dofinansowanie prac podpisali przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota unijnego dofinansowania wyniesie przeszło 61 mln zł, a całkowity koszt zamknie się w kwocie ponad 74 mln zł. Rzecznik krakowskiego RZGW Konrad Myślik powiedział, że różnica zostanie sfinansowana z pieniędzy Zarządu.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora podpisując umowę mówiła, że projekt czekał na realizację wielu lat. "Jest wypatrywany przede wszystkim przez mieszkańców miejscowości, które znajdują się w okolicy Muzeum Auschwitz, w szczególności małych sołectw i przysiółków typu Harmęże, Pławy, Brzezinka. Na tym obszarze stykają się dwie zlewnie rzek: Małej Wisły i Wisły. To teren geologicznie ukształtowany z tworów, które są przepuszczalne, zatem nieprzeprowadzenie modernizacji wałów przeciwpowodziowych byłoby poważnym zaniedbaniem. Wezbrania wody są groźne, często powodują podtopienia domów, a także obiektów muzeum, które jest dla naszej kultury i pamięci bardzo ważne" - mówiła.

Woda wielokrotnie zagrażała już muzeum. Szczególnie niebezpieczna była sytuacja w 2010 r. Podmokłe były wówczas okolice ruin krematoriów w byłym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau. Pojawiły się też podtopienia. Rada muzeum apelowała wówczas o pilne dokończenie wzmacniania wałów przeciwpowodziowych.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34700,00 $ tona 2,44% 20 maj
 Cynk 3754,00 $ tona 2,93% 20 maj
 Aluminium 2930,00 $ tona 3,72% 20 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.