• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Unia Europejska prowadzi rozmowy handlowe z Japonią i Singapurem

PMK

17.06.2018 13:44 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Unia Europejska prowadzi rozmowy handlowe z Japonią i Singapurem

Partnerzy portalu

Unia Europejska prowadzi rozmowy handlowe z Japonią i Singapurem - GospodarkaMorska.pl

Komisja Europejska podjęła pierwszy krok w kierunku zawarcia umów handlowych z Japonią i Singapurem, przedstawiając Radzie Europejskiej ostateczne propozycje w celu ich przyjęcia.

Umowa z Japonią jest największym dwustronnym partnerstwem handlowym wynegocjowanym kiedykolwiek przez Unię Europejską - stwierdziły Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA).

Zlikwiduje ona ogromną większość ceł, które kosztują firmy unijne eksportujące do Japonii około 1 miliarda euro rocznie, co z kolei mogłoby spowodować wzrost eksportu UE do Japonii o ponad jedną trzecią.

"Umowa zawiera zobowiązania do utrzymania otwartego i niedyskryminującego dostępu do międzynarodowych usług morskich, takich jak transport i usługi pomocnicze, a także do portów i usług portowych - powiedział Martin Dorsman, Sekretarz Generalny ECSA.

Umowy handlowe i inwestycyjne z Singapurem są pierwszymi ukończonymi dwustronnymi umowami UE z członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Dzięki tym porozumieniom UE poczyniła ważny krok w kierunku ustanowienia wysokich standardów i zasad dla ważnego i szybko rozwijającego się regionu Azji Południowo-Wschodniej.

- Dzięki porozumieniom z Japonią i Singapurem Europa wysyła silny sygnał światu, aby wspierać sprawiedliwy i regulowany handel – dodał Dorsman.

Około 90% światowego handlu towarowego jest przewożona przez międzynarodowy przemysł żeglugowy, a europejscy armatorzy kontrolują 40 proc światowej floty handlowej i świadczą usługi spedycyjne na całym świecie – poinformował Dorsman.

Po zatwierdzeniu przez Radę, umowy zostaną przesłane do Parlamentu Europejskiego i mają wejść w życie przed końcem bieżącego mandatu Komisji Europejskiej w 2019 r. Umowa o ochronie inwestycji z Singapurem będzie zgodna z procedurą ratyfikacji również w państwach członkowskich.

Dziękujemy za wysłane grafiki.