• <
PZT_1100x200_gif_2020

Sonary, georadary i komputery sprawdzają kolejowe mosty

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Sonary, georadary i komputery sprawdzają kolejowe mosty
Sonary, georadary i komputery sprawdzają kolejowe mosty - GospodarkaMorska.pl
11.10.2016 Źródło: własne

Wyższy poziom bezpieczeństwa na mostach i wiaduktach kolejowych, większy komfort podróży, optymalne planowanie prac utrzymaniowych – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z ośrodkami naukowymi prowadzą badania obiektów inżynieryjnych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z ośrodkami naukowymi sprawdzają metody, które lepiej ocenią stan kolejowych obiektów, pozwolą zaplanować remonty oraz zmniejszyć koszty utrzymania. Badania nad technologią pomiaru i oceny zużycia stalowych mostów i wiaduktów zakończą się w 2018 r. W ubiegłym roku PLK zakończyły już badania nad sposobem monitorowania podpór mostowych.

Monitoring nie tylko dla bezpieczeństwa

PLK w konsorcjum z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Polską Akademią Nauk, Politechniką Poznańską i firmą Adaptronica Warszawa pracują nad metodologią monitorowania konstrukcji stalowych o rozpiętości przęsła powyżej 30 m. Takie obiekty – na czas remontu lub budowy nowej przeprawy – trudno zastąpić konstrukcjami tymczasowymi. Dlatego ważne jest precyzyjne określenie ich stanu i miejsc, które wymagają wzmocnienia lub wymiany.

Próbny monitoring prowadzony jest już na stalowym moście kolejowym pod Cytadelą w Warszawie, który charakteryzuje się znacznym natężeniem ruchu, bo dziennie przejeżdża nim 130 pociągów pasażerskich i 40 pociągów towarowych. Monitorowany jest także wybudowany w 2015 r. stalowy wiadukt Centralnej Magistrali Kolejowej koło Huty Zawadzkiej, po którym pociągi jeżdżą 160 km/h.

- Badania wykażą jak zachowuje się most oraz tor podczas przejazdu pociągu z dużą prędkością oraz gdy jedzie cięższy wolniejszy skład towarowy. W przypadku obiektów kolejowych szczególnie istotna jest analiza pracy konstrukcji pod obciążeniami dynamicznymi. Nadmierne odkształcenia mogą powodować hałas, wywoływać drgania, czyli znacznie obniżyć komfort podróży pasażerów - mówi Kazimierz Szadkowski z Biura Dróg Kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych i jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

PLK – współpraca z NCBR


Projektem sfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju był realizowany w ramach II Konkursu Innotech w latach 2013-2015 projekt System monitoringu podpór mostowych i ich otoczenia.

W ramach projektu opracowany został automatyczny system monitoringu części podwodnej i nadwodnej podpory mostu w oparciu o pomiar przepływu/stanu wody i stopień rozmycia dna wokół podpory. Zastosowano dwie metody badań nieniszczących: oparte na emisji fal akustycznych z wykorzystaniem sonaru oraz badania z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych z wykorzystaniem georadaru. Dzięki zdobytej wiedzy, zarządcy mostów mogą lepiej zadbać o bezpieczeństwo eksploatowanych obiektów i zmniejszyć koszty ich utrzymania. Poligonem badawczym dla realizowanych badań były stalowe mosty kolejowe PLK na Wiśle w Górze Kalwarii i na Odrze w Szczecinie.

Rozwiązania techniczne zostały zgłoszone przez autorów do ochrony patentowej w Polsce i w Europie i znalazły zastosowanie do badań stanu posadowienia podpór Mostu Gdańskiego w Warszawie.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.