• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Port Gdańsk 2015: Wzrost przeładunków oraz inwestycje za miliard złotych

PMK

13.01.2016 19:16 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdańsk 2015: Wzrost przeładunków oraz inwestycje za miliard złotych
Port Gdańsk 2015: Wzrost przeładunków oraz inwestycje za miliard złotych - GospodarkaMorska.pl

Blisko 36 mln ton przeładowanych towarów, 11-procentowy wzrost obrotów towarowych rok do roku i ponad 100-procentowy wzrost w ciągu zaledwie 8 lat, podwojenie wielkości statków handlowych w ciągu dekady i setki milionów złotych ulokowanych w inwestycjach w zaledwie 12 miesięcy, tak pokrótce można by podsumować w Porcie Gdańsk miniony rok.

W 2015 roku na nabrzeżach gdańskiego portu przeładowano niemal 36 mln ton towarów (35,91 mln ton), z czego rekordowy wolumen, blisko 15 mln ton, stanowiły paliwa płynne.

- Zamknięcie roku z niemal 20-procentowym wzrostem obrotów paliwami w Porcie Gdańsk to rekord na miarę całej historii portu – przekonuje Monika Wszeborowska, dyrektor biura marketingu w Porcie Gdańsk. - Jak dotąd najlepszym rezultatem w tym względzie był wynik na poziomie 14,4 mln ton, który odnotowano w roku 2010. Od tamtego czasu przeładunki paliw w Porcie Gdańsk oscylowały w granicach 10-12 mln ton rocznie – dodaje.

Świetne wyniki drobnicy

Miniony rok upłynął w Porcie Gdańsk także pod znakiem bardzo dobrych wyników w przeładunkach towarów drobnicowych, pomimo że rynek drobnicy, a zwłaszcza kontenerów, nie należał na świecie do udanych. Po podsumowaniu dwunastu miesięcy 2015 roku, w Porcie Gdańsk zanotowano 11,8 mln ton drobnicy, tj. o ponad 5% więcej niż w rekordowym roku 2014. Przy tym warto nadmienić, że to pierwszy raz w polskiej gospodarce morskiej, kiedy Port Gdańsk wysunął się na prowadzenie w zakresie obsługi ładunków drobnicowych wśród portów polskich, a to głównie za sprawą przeładunku towarów skonteneryzowanych.

- Jak pokazuje rok 2015, Port Gdańsk skutecznie obronił się przed kryzysem kontenerowym, utrzymując wysoką drugą pozycję na Bałtyku, pomimo 10-procentowego spadku liczby (TEU) obsłużonych kontenerów. Spadek ten zrekompensowany został jednak skutecznie przez wysoki tonaż ładunków skonteneryzowanych, który przekroczył poziom roku 2014 o ponad 3% - wyjaśnia Monika Wszeborowska.

Ponad 35-procentową dynamikę wzrostu odnotowano z kolei w przeładunkach węgla, którego w 2015 roku obsłużono 4,5 mln ton. Większość stanowił węgiel w relacji eksportowej, którego udział w strukturze przeładunków węgla ogółem w Gdańsku rok do roku wzrósł aż o 8%.

Niższe przeładunki względem roku 2014 zanotowano jedynie w grupie inne ładunki masowe (-4,6%) oraz zboża (-10,7%), z tą jednak różnicą, że o ile w roku 2014 na nabrzeżach Portu Gdańsk obsługa zbóż w relacji eksportowej i importowej była względnie zrównoważona, o tyle w minionym 2015 roku dało się zaobserwować wyraźną przewagę relacji eksportowej, w której 41% stanowiła polska pszenica.

- Warto przy tym nadmienić, że pomimo spadku ilości przeładowanych zbóż, rezultaty osiągnięte w tej grupie w roku 2015 to trzeci najlepszy w historii wynik Portu Gdańsk w tym zakresie – mówi Wszeborowska.

Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że w ciągu 12 miesięcy 2015 roku ponownie odnotowano dość istotny, bo aż 16-procentowy wzrost wielkości statków handlowych, co na przestrzeni ostatniej dekady oznacza już podwojenie wielkości jednostek pływających w porcie.

Rok 2015 rokiem inwestycji

Rekordowym obrotom towarowym towarzyszyły także istotne przedsięwzięcia inwestycyjne, w które rok 2015 obfitował na nabrzeżach gdańskiego portu.

Zakończono pierwszy etap budowy terminalu naftowego PERN, zapoczątkowano rozbudowę terminalu kontenerowego DCT, rozbudowano intermodalny terminal kontenerowy w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego, zwiększono potencjał przeładunkowy Terminalu Paliw Płynnych poprzez budowę kolejnego stanowiska przeładunkowego do obsługi produktów pochodzenia naftowego, zakończono budowę mroźni składowej firmy PAGO na zapleczu terminalu kontenerowego DCT. Lecz to nie wszystkie przedsięwzięcia, o których warto wspomnieć w minionym roku.

Ukończono m.in. etap projektowy wartego ponad 1 mld PLN programu rozbudowy nabrzeży wraz z pogłębieniem Toru Wodnego w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku i budowy nowego uniwersalnego nabrzeża w Porcie Zewnętrznym. Zainicjowano wart 18 mln PLN projekt umocnienia dna przy Pirsie Węglowym, którego zakończenie przewidywane jest na rok 2016. Kontynuowano szeroko zakrojony projekt modernizacji pali stalowych przy Pirsie Rudowym. Ponadto z końcem 2015 roku ZMPG S.A. podpisał umowę na realizację pogłębienia akwenu manewrowego pomiędzy Pirsem Rudowym, a terminalem kontenerowym DCT, które to przedsięwzięcie warte ok. 30 mln PLN zakończone zostanie w roku 2016. Zakończono potężną i skomplikowaną z punktu widzenia technicznego inwestycję poprawiającą jakość i niezawodność działania systemu elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego w Porcie Gdańsk w wyniku czego podniesiono wydajność sieci elektroenergetycznej portu o 30MW.

W minionym roku rozpoczęto również prace projektowe nad kolejną ważną dla przyszłości portu inwestycją wartą przeszło 100 mln PLN tj. rozbudową infrastruktury drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym, która docelowo ma usprawnić funkcjonowanie zintegrowanego systemu transportowego przeznaczonego do obsługi transportu intermodalnego i przyczynić się do zwiększenia dostępności sieci bazowej TEN-T w relacji Bałtyk - Adriatyk. W IV kwartale minionego roku zostały zakończone już zadania związane z uzyskaniem stosownych decyzji środowiskowych dla projektu oraz z ogłoszeniem przetargu na wykonawcę dokumentacji budowlanej.

Miliard złotych ulokowany w porcie


W ciągu zaledwie 12 miesięcy sam ZMPG zainwestował blisko 100 mln zł, tj. 3-krotnie więcej niż jeszcze przed rokiem. Jeśli doliczyć do tego zrealizowane w 2015 roku liczne inwestycje operatorów przeładunkowych i dzierżawców, łącznie ulokowany w porcie kapitał opiewałby na dużo ponad 1 mld zł.

Koniec roku przyniósł także dobrą dla portu wiadomość o wydaniu w grudniu postanowienia Wojewody Pomorskiego zatwierdzającego treść ugody między ZMPG S.A. i Prezydentem Miasta Gdańska w postępowaniu o ustalenie odszkodowania na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za nieruchomości wywłaszczone pod realizację drogowych inwestycji miejskich. Finalnie w toku zawartej ugody przyznano ZMPG S.A. nieruchomość zamienną o powierzchni ponad 12 ha znajdującą się na zapleczu Nabrzeża Przemysłowego, nieopodal budowanego Tunelu pod Martwą Wisłą

- Reasumując, niewątpliwie wszystkie te przedsięwzięcia owocować będą dalszym umacnianiem roli Portu Gdańsk na arenie nie tylko bałtyckiej, ale europejskiej. Wierzyć należy, że wszystkie zwrócą się niebawem z naddatkiem w postaci kolejnych wyczekiwanych rekordów przeładunkowych i następnych lat, które podobnie jak miniony 2015 rok będzie można nazwać pasmem sukcesów Portu Gdańsk – przekonuje Monika Wszeborowska.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.