• <
ATC_CARGO_TOP

Panel Morski na Konferencji Finanse

Panel Morski na Konferencji Finanse - GospodarkaMorska.pl

mk

03.04.2017 Źródło: własne

W czasie XVIII Międzynarodowej Konferencji Finanse odbył się również Panel Morski, w czasie którego poruszono ważne tematy związane rozwojem polskiej gospodarki morskiej. Wprowadzeniem do dyskusji  była informacja o działalności Polskiego Klastra Morskiego, a szczególnie jego działalności na rzecz integracji środowiska i promocji polskiej gospodarki morskiej na rynku międzynarodowym, którą przedstawił prof. Akademii Morskiej Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego, który prowadził sesję plenarną XVIII Międzynarodowej Konferencji Finanse poświęconej gospodarce morskiej.

Realizację i finansowanie dużych projektów infrastrukturalnych na przykładzie Terminalu LNG w Świnoujściu i infrastruktury łączącej go z siecią przesyłową omówił szczegółowo  prof. Jan Chadam, Prezes Zarządu spółki Polskie LNG, który zwrócił uwagę na szeroki zakres prac oraz  znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego inwestycji. „Koszty infrastruktury włączającej terminal w Świnoujściu do krajowego systemu przesyłowego gazu były większe niż budowy terminalu o wartości ponad 3 mld zł”- podkreślił prezes Chadam. Zaprezentował jednocześnie istotę funkcjonowania systemu dostaw LNG i procesu gazyfikacji i regazyfikacji.

Perspektywy rozwoju żeglugi promowej na Bałtyku – omówił Piotr Redmerski, prezes zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, który podkreślił, że przewozy promowe ładunków promowych na Bałtyku dynamicznie rosną i popyt na usługi na wszystkich relacjach obsługiwanych przez Polską Żeglugę Morską wymaga wprowadzenie nowych promów.  Żegluga promowa na Bałtyku to biznes, który w długim czasie powinien przynosić realne zyski. Prezes Redmerski zwrócił również uwagę, że żegluga promowa wywołuje aktywność w otoczeniu gospodarczym, wywołuje popyt na usługi finansowe, spedycyjne, generuje miejsca pracy.

Fluktuacje na rynku transportu ładunków masowych na przykładzie najnowszych danych  przedstawił dyrektor Maciej Styczyński z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Szczególnie niepokojące jest utrzymujący się przed długi okres niski poziom indeksu frachtowego, znaczna nadpodaż floty do przewozu ładunków suchych oraz niska dynamika wzrostu na przewozy towarów masowych. Na przykładzie Polskiej Żeglugi Morskiej problematykę inwestycji tonażowych przedstawił  Paweł Brzezicki, Komisarz PŻM, a do marca br. wiceminister w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  Na wykresach przedstawiających zmiany Bałtyckiego Indeksu Frachtowego w sposób obrazowy zaprezentował okresy w których podejmowano decyzje o zakupie nowego tonażu przez Kierownictwo PŻM, zauważając że nie zostały one skorelowane z cyklem zmian indeksu.

O dywersyfikacji ryzyka w przemyśle stoczniowym na przykładzie działania MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mówił Konrad Konefał, członek zarządu MS TFI, zwracając uwagę na dywersyfikację działalności inwestycyjnej Towarzystwa w celu zapewnienia długofalowego rozwoju produkcji stoczniowej. Na temat praktycznych aspektów  digitalizacji procesu – oceny efektywności projektów inwestycyjnych prezentację przygotowali prof. Dariusz Zarzecki oraz mgr Jakub Lasota z Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.

W czasie XVIII Międzynarodowej Konferencji Finanse poruszono wiele aspektów związanych z finansowaniem różnych obszarów działalności gospodarczej i samorządów oraz branż i wybranych sektorów gospodarki. Dzięki inicjatywie prof. Dariusza Zarzeckiego, kierownika Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, w tym roku włączono do dyskusji zagadnienia związane z przemysłami morskimi, które wciąż są poza głównym nurtem rozważań polskich finansistów. Miejmy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie morskość wpłynie do finansów szerszym strumieniem niż było dotąd.  Mimo niewielkiej floty, wiele rodzajów działalności  w gospodarce morskiej (produkcja jachtów, turystyka, zarządzanie flotami, żegluga promowa, przetwórstwo ryb morskich, remonty jednostek itd.) przynosi konkretne profity.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32700,00 $ tona -1,07% 17 cze
 Cynk 2962,00 $ tona -0,34% 17 cze
 Aluminium 2427,00 $ tona -1,10% 17 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.