• <
BOTA_2023

Otwarcie nowego magazynu w Porcie Gdynia (wideo)

04.05.2015 14:45 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Otwarcie nowego magazynu w Porcie Gdynia (wideo) - GospodarkaMorska.pl

W poniedziałek, 4 maja nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanego magazynu (tzw. „Magazyn Nr 27”) przy Nabrzeżu Śląskim Portu Gdynia. Obiekt magazynowy o pojemności 60 tys. ton, stanowi zasadniczą część bazy paszowo–zbożowej na terenie Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o.

- Po raz kolejny spotykamy się, aby oddać do eksploatacji magazyn zbożowy, lecz na tym nie koniec, gdyż przed nami kolejne wyzwania. Rok 2014 był wyjątkowo dobry. To efekt wspólnej pracy i wierzymy, że możemy kontunuować to dzieło. - powiedział podczas otwarcia Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponad 23 tys. m³ przestrzeni magazynowej oddanej do użytku 1 grudnia 2014 r. oraz 90 tys. m³ oddanych dzisiaj, na Nabrzeżu Śląskim, wzbogaciło w ciągu ostatnich sześciu miesięcy potencjał przeładunkowo - składowy Portu Gdynia przeznaczony do obsługi  zbóż i pasz.

Podobny obiekt, pozwalający na składowanie 30 tys. ton zboża (lub nieznacznie mniejszej ilości śruty sojowej) eksploatowany jest w gdyńskim porcie od grudnia ub. r. przez Bałtycki  Terminal Zbożowy Sp. z o.o. Z kolei magazyn zbożowy na Nabrzeżu Śląskim powstał na potrzeby MTMG - Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o. i podobnie, jak w przypadku swojego poprzednika został wyposażony technologicznie przez  terminal, przez który będzie eksploatowany.  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S. A. inwestując w budowę magazynu  ok. 26,0 mln zł przyczynił się do zwiększenia konkurencyjności gdyńskiego terminalu masowego na rynku obsługi śruty sojowej.

Nowy magazyn – bateria silosów o wymiarach 60 x 154 m, składa się z 4 komór żelbetowych o łącznej pojemności 60 tys. ton śruty sojowej wraz z przybudówkami: socjalną, sprężarkownią, rozdzielnią elektryczną, stacją transformatorową, wc, placami manewrowymi i infrastrukturą podziemną. Ściany żelbetowe obiektu mają wysokość 10 m i pokrywa go dach o konstrukcji drewnianej  klejonej, pokryty membraną PVC. Magazyn o wysokości ok. 35 m wyposażony jest w urządzenia technologiczne do przyjmowania  śruty ze statku i wydawania na samochody poprzez cztery stanowiska załadowcze. Pozostałe instalacje magazynowe to: instalacja wentylacyjna, odgromowa  oraz klapy oddymiające. Estakada o konstrukcji stalowej mierzy ok. 600 m długości. Zespół urządzeń transportujących śrutę, tj. przenośniki taśmowe, kubełkowe i łańcuchowe wraz z wieżą technologiczną z 2 wagami przesypowymi pozwalają na osiągnięcie wydajności 2 linii technologicznych przy rozładunku statku sięgającej 1.200 t/h. Każde ze  stanowisk załadunku samochodów pracuje z wydajnością 300 t/h.

Stanowiska załadunku samochodów nie wymagają tarowania pojazdów – co, poprzez uniknięcie podwójnego ważenia, znacznie skraca czas ich obsługi. Stanowiska załadunku samochodów wyposażone są w wagi zbiornikowe i rękawy załadunkowe wraz z filtrami absorbującymi  pyły. Istotne jest również to, iż linia technologiczna jest przyjazna dla środowiska, bowiem na wszystkich taśmociągach w punktach zrzutu śruty zainstalowane zostały filtry ograniczające pylenie. Ponadto, w magazynie prowadzona jest pełna wizualizacja procesu technologicznego, uruchamianie i kontrolowanie pracy urządzeń następuje z centrum dyspozytorskiego przy pomocy komputera.
_______________________________________________________________
Magazyn został wybudowany przez Generalnego Wykonawcę Mostostal Warszawa S.A.  Region Północ Oddział Gdańsk. Producentem urządzeń linii technologicznej jest firma CIMBRIA z Danii,  z kolei ich montaż został wykonany przez BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o. Konstrukcja stalowa estakad została wykonana przez Towarzystwo Inwestycyjne Construction z Gdańska, a sterowanie, automatyka i wizualizacja procesu technologicznego przez RIELĘ POLSKA z Kartoszyna. Linia technologiczna wraz z magazynem została zaprojektowana przez SPECBUD – Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego i Morskiego z Gdyni.

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.