• <
konferencj_platforma_lng_2023

Ze Świnoujścia do Kłajpedy promem. Nowe połączenie na Morzu Bałtyckim

pc/MGMiŻŚ

14.03.2018 04:38 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Ze Świnoujścia do Kłajpedy promem. Nowe połączenie na Morzu Bałtyckim

Partnerzy portalu

Ze Świnoujścia do Kłajpedy promem. Nowe połączenie na Morzu Bałtyckim - GospodarkaMorska.pl

Już wkrótce uruchomione zostanie zupełnie nowe połączenie promowe na Morzu Bałtyckim. Trasa morska ze Świnoujścia do Kłajpedy na Litwie będzie dedykowana dla samochodów ciężarowych. Prezesi portów Szczecin – Świnoujście i Kłajpeda podpisali w Wilnie 9 marca porozumienie o współpracy.

Ten kierunek to ważna alternatywa dla szlaków drogowych i kolejowych. Połączenie pozwoli zwiększyć w polskich portach przeładunek towarów transportowanych z Chin. Umożliwi też swobodne działanie firm transportowych z Polski i Litwy na rynku europejskim, bowiem podróż na promie liczona jest jako czas odpoczynku kierowców TIRów.

Podpisanie dokumentu przez zarządy portów miało miejsce w obecności premierów Polski, Mateusza Morawieckiego oraz Litwy, Sauliusa Skvernelisa. Dokument był również elementem rozmów bilateralnych pomiędzy Markiem Gróbarczykiem, Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Polski oraz Rokasem Masiulisem, Ministrem Transportu i Komunikacji Litwy.

– Od dawna prowadziliśmy rozmowy ze stroną litewską, aby uruchomić to nowe połączenie. Ma ono bardzo duże znaczenie, otwiera zupełnie nowy kierunek dla polskich armatorów promowych ze wschodu na zachód na Morzu Bałtyckim. Do tej pory był to kierunek niewykorzystywany, operatorzy oferowali usługi pomiędzy Polską a Szwecją. W maju odbędzie się próbny rejs – mówił Minister Marek Gróbarczyk.

Nową linią mogłoby być przewożonych od 60 do 120 ciężarówek tygodniowo, przy ok. 16 godzinnym czasie rejsu pomiędzy portami. Połączenie daje przewoźnikom atrakcyjną cenowo i logistycznie opcję transportu w regionie.

Analizy dowodzą, że przeniesienie ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych z dróg na promy mogłoby obniżyć koszty frachtu o blisko połowę. Ponadto zupełnie nowy kierunek na linii Wschód-Zachód będzie atrakcyjnym elementem systemu intermodalnego w regionie, szczególnie w kontekście tradycyjnych połączeń lądowych.

Porozumienie pomiędzy portami zakłada m.in. zacieśnianie dwustronnej współpracy w zakresie rozwoju transportu morskiego. Służą temu wspólne działania promocyjne, gospodarcze i handlowe ukierunkowane na zwiększenie wymiany handlowej partnerskich portów. Planowane są także wizyty studyjne w portach oraz wymianę informacji i doświadczeń handlowych. Będą mogły być również tworzone zespoły specjalistów z partnerskich portów, których zadaniem będzie realizacja zapisów porozumienia.

Zespół portów Szczecin-Świnoujście rok 2017 zamknął wynikiem ok. 25,5 mln ton obsłużonych towarów. Obecnie Szczecin i Świnoujście tworzą uniwersalny kompleks portowy, w którym ładunki drobnicowe stanowią 51 procent, masowe stałe 36 procent, zaś masowe płynne 13 procent. Przeładunki kontenerów wyniosły natomiast ok. 94 tys. TEU.

Roczna wielkość obsługiwanej masy towarowej w Kłajpedzie przekracza 40 mln ton  towarów, w tym 12 mln ton ładunków płynnych, 18 mln ton suchych ładunków masowych oraz 13 mln ton drobnicy. Roczne obroty kontenerowe kształtują się na poziomie 450-470 tys. TEU.

Obecnie współpraca polsko-litewska, w tym również w formacie 16+1, rozwija się bardzo intensywnie. Działania zmierzające do współpracy portów i tworzenia nowych połączeń w regionie Europy Środkowo-Wschodniej są wspierane przez Sekretariat Koordynujący ds. Morskich. 

Podpisanie porozumienia o współpracy, jak również promocja kierunku Polska – Litwa na Morzu Bałtyckim to jedno z działań Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich formatu 16+1. Sekretariat odpowiada za współpracę w obszarze spraw morskich i żeglugi śródlądowej. Promuje porty morskie, transport morski i rzeczny oraz sprzyja wymianie doświadczeń pomiędzy ekspertami. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach na temat przebiegu międzynarodowych szlaków transportowych w Polsce i Europie Środkowo - Wschodniej.

Bollore Logistics
NAVIRETECH
Baltexpo2023_mały

Dziękujemy za wysłane grafiki.