• <
Baltexpo2023_duży

Nowela ustawy o ochronie żeglugi pozwoli wojsku elastyczniej reagować na zagrożenia terrorystyczne

Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Nowela ustawy o ochronie żeglugi pozwoli wojsku elastyczniej reagować na zagrożenia terrorystyczne

Partnerzy portalu

15. Giżycka Brygada Zmechanizowana

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że nowelizacja ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich pozwoli wojsku elastyczniej reagować w przypadku potencjalnych zagrożeń terrorystycznych. "Były zgłaszane uwagi, że te przepisy wymagają uściślenia i właśnie to czynimy".

W czwartek rząd przyjął projekt przygotowany przez MON projekt zmian w ustawie o ochronie żeglugi i portów morskich.

– Mamy za naszą wschodnią granicą sytuacje regularnego konfliktu zbrojnego. Dlatego chcemy, żeby wojsko miało możliwość bardziej elastycznego funkcjonowania w przypadku takiego zagrożenia. Czy to w przypadku jakiegoś statku powietrznego, czy statku w sensie morskim, czy innych obiektów, które by stworzyły takie zagrożenie – powiedział w piątek na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller. Wskazywał na ryzyko potencjalnych działań terrorystycznych, "które w przyszłości mogą mieć miejsce".

W czwartek KPRM podała, że podczas obrad Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez resort obrony projekt nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich. Autorzy projektu uzasadnili, że przepisy te mają zapewnić polskiemu wojsku możliwość skutecznego oddziaływania na zagrożenia terrorystyczne z morza i powietrza, których nie można zneutralizować środkami pozostającymi w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych.

Jak zauważył rzecznik rządu, były zgłaszane uwagi, że te przepisy wymagają pewnego uściślenia". Dodał, że "właśnie to czynią".

Proponowane przepisy przewidują umożliwienie użycia sił zbrojnych przeciwko zagrożeniom terrorystycznym wobec infrastruktury energetycznej na morzu w tym gazociągowi Baltic Pipe i innym obiektom i instalacjom zapewniającym dostęp do portów, a także morskim farmom wiatrowym, podmorskim sieciom elektroenergetycznym i światłowodowym.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, ma zostać znowelizowany przepis uprawniający ministra obrony narodowej do wydania decyzji o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego będącego zagrożeniem terrorystycznym. Projektowana ustawa uszczegóławia te przepisy. Szef MON w swojej decyzji ma określać oddziały, które będą miały neutralizować zagrożenie terrorystyczne oraz środki, które mają zostać do tego użyte. Podkreślono przy tym, że rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych innych możliwości reagowania.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją, stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby zminimalizować zagrożenie dla osób postronnych, wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte oraz ograniczyć zniszczenie wrogiego statku lub obiektu pływającego, innych statków oraz infrastruktury portowej. W nowych przepisach wskazano też, że obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu ma zostać rozszerzony na całość polskich obszarów morskich.

– Oddziały i pododdziały SZ RP będą podporządkowane Dowódcy Operacyjnemu RSZ. Dowódca Operacyjny RSZ będzie wydawał rozkaz o użyciu środków przymusu bezpośredniego, broni i innego uzbrojenia w określonej sytuacji, w sposób adekwatny do zagrożenia oraz w granicach zasad określonych w wiążących RP ratyfikowanych umowach międzynarodowych – głosi projekt.

Proponowana nowela reguluje też postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego. Zgodnie z przyjętymi przez rząd przepisami, będzie można go zniszczyć. Z informacji KPRM wynika, że będzie to jednak możliwe tylko w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym.

Projekt zakłada też, że na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza Straży Granicznej. Według autorów, umożliwi to stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w tym miejscu.

Projektowane przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.(PAP)

autor: Jakub Borowski

brw/ sdd/

Dziękujemy za wysłane grafiki.