• <
KONGSBERG_2023

Markos spełnia wymogi ISO 9001:2015

jm

07.12.2021 10:40 Źródło: Inf. prasowa

Partnerzy portalu

Markos spełnia wymogi ISO 9001:2015 - GospodarkaMorska.pl
Fot. Markos

System zarządzania funkcjonujący w firmie Markos został po raz kolejny pomyślnie zweryfikowany przez audytorów ISO 9001:2015. Firma tym samym utrzymała najwyższy standard w obszarze produkcji łodzi, statków, jednostek morskich, konstrukcji lądowych i innych elementów ze zbrojonego laminatu.

Kontrola audytorów DNV GL w zakładzie Markos odbyła się pod koniec listopada. Na podstawie zaprezentowanych wniosków, dokumentów i rozmów z poszczególnymi pracownikami, jednostka akredytacyjna zdecydowała o pomyślnym zaopiniowaniu kontroli.

 - To dla nas duży prestiż, że zewnętrzni audytorzy dobrze oceniają naszą firmę w zakresie wypełniania obowiązujących norm. Pracownicy różnych pionów dokładają starań, aby nasze usługi i działalność osiągały najwyższe poziomy, zarówno w sferze jakościowej, środowiskowej oraz bezpieczeństwa, co udaje nam się dzięki nieustannemu udoskonalaniu naszych procesów produkcyjnych i organizacyjnych. Niech te dokumenty poświadczają nasz profesjonalizm i będą dla naszych pracowników i klientów gwarantem rzetelnej współpracy – mówi Krzysztof Ćmil, Kierownik Systemów Zarządzania Jakością oraz Ciągłego Doskonalenia Markos. Obecnie funkcjonujący w MARKOS-ie Certyfikat Systemu Zarządzania ISO przyznany został w grudniu 2019 roku.

Każda organizacja, która może poszczycić się posiadaniem certyfikatu Systemu Zarządzania i spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, musi każdego roku poddać się weryfikacji, podczas której audytorzy jednostki certyfikującej oceniają kondycję systemu czy stopień spełnienia wymagań. Pod uwagę brane są takie elementy jak między innymi realizacja procedur, poziom zaangażowania najwyższego kierownictwa, analizę ryzyka i szans oraz innych zawartych w samej normie. Sam certyfikat wydawany jest natomiast na 3 lata.

Wśród wiodących norm ISO 9001 znajdują się działania obejmujące chociażby wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów, monitorowanie zmian i raportowanie.


etmal_790x120_gif_2020
AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.