• <

Komisja gospodarki morskiej za projektem ws. budowy Polskiego Ośrodka Ratownictwa Morskiego

mj

09.02.2022 21:25
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Komisja gospodarki morskiej za projektem ws. budowy Polskiego Ośrodka Ratownictwa Morskiego

Partnerzy portalu

Komisja gospodarki morskiej za projektem ws. budowy Polskiego Ośrodka Ratownictwa Morskiego - GospodarkaMorska.pl
Fot. Kapitel / Wikipedia

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozytywnie zaopiniowała we wtorek budowę Polskiego Ośrodka Ratownictwa Morskiego w Szczecinie. Obiekt ma być nowoczesnym centrum szkoleniowym, w którym kształcić się będą studenci Akademii Morskiej.

"Bezwzględnie wspieramy ten program, on został wpisany jako program wieloletni w programowanie prac rządu, chcemy po uzyskaniu, przeprowadzeniu tej komisji, niezwłocznie przekazać go na Radę Ministrów" - powiedział we wtorek podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

O budowę Polskiego Ośrodka Ratownictwa Morskiego w Szczecinie od dziewięciu lat zabiega Akademia Morska. Ma się w nim znajdować m.in. nowoczesny obiekt dydaktyczny, centrum symulacji medycznej oraz centrum symulacji walki z ogniem i wodą.

"Po to jest ten ośrodek nam potrzebny, żeby na nowych kierunkach m.in.: informatyka, mechatronika, mechanika - tu mówię o energetyce wiatrowej i utrzymaniu naszego ratownictwa – mieć studentów kompletnych – powiedział we wtorek rektor Akademii Morskiej w Szczecinie kpt. ż. w. prof. Wojciech Ślączka.

Poparcie dla wieloletniego programu "Budowy Polskiego Ośrodka Ratownictwa Morskiego w Szczecinie" wyraziło ośmiu posłów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

"Realizacja takiego przedsięwzięcia przyczyniłaby się do podniesienia kwalifikacji specjalistów, którzy będą kształceni w tym miejscu - to po pierwsze, a po drugie, dałaby możliwość zdobycia odpowiednich kwalifikacji, które byłby przydatne dla wszystkich osób, które miałby okazję w tym uczestniczyć" - powiedział poseł PO Arkadiusz Marchewka.

Szereg wątpliwości odnośnie niektórych aspektów projektu przedstawił przewodniczący rady pomorskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej (KIGM) Krzysztof Michnal. "Ja nie twierdzę, że nie powinien taki ośrodek powstać, natomiast jest kwestia, czy aż w tak dużym zakresie i przesłanki powinny być prawdziwe" – powiedział.

Jak wyjaśnił sekretarz generalny KIGM Rafał Machowiak, opinia przekazana przez Michnala nie jest stanowiskiem Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, która jest organem nadrzędnym i reprezentującym Izbę jako całość na zewnątrz.

Źródło: PAP

Dziękujemy za wysłane grafiki.