• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

InterMarE – targi w sieci

24.04.2021 21:46 Źródło: własne

Partnerzy portalu

InterMarE – targi w sieci - GospodarkaMorska.pl

Trzydniowe spotkanie morskiego biznesu Targi InterMarE South Baltic Maritime Economy Exhibition i Balt Military Expo 2021 są za nami. Targi odwiedziło kilkuset przedstawicieli biznesu i polityki, administracji  i naukowców, przedstawicieli wojska i środowiska cywilnego zainteresowanego gospodarką morską.

Targom towarzyszyły konferencje GreenMarE, NatCon, SeaTech oraz liczne tematyczne webinary organizowane przez wystawców. Co stanowiło dodatkową atrakcję i istotnie wzbogaciło imprezę o spotkania specjalistów z różnych obszarów przemysłów morskich i regionów świata. Na targach InterMarE swoje stanowisko miał również portal gospodarkamorska.pl

Targi w internecie

Międzynarodowe Targi Gdańskie dzięki InterMarE zaistniały w wirtualnym świecie z realną i ciekawą imprezą. Przez sieć internetową dotarło tu kilkaset osób z całego świata. Mimo bałtyckiego  kontekstu, targi i towarzyszące  im imprezy nie maiły lokalnego charakteru. Aktywność wystawców dodała targom kolorytu i sprawiła, że targami zainteresowali się odwiedzający z różnych zakątków świata. Wszak internet nie zna granic. I na targi docierali nawet odwiedzający z innych stref czasowych. Świetnym pomysłem było tworzenie grup stanowisk wyodrębnionych na planie całych targów. Znakomitą inicjatywą było również wyeksponowanie aktywności webinarowej wystawców. Z doświadczenia wystawcy wiem, że tak jak „duże” konferencje, również te „minikonferencje” cieszyły się dużym zainteresowaniem. Odwiedzający przychodzili na wirtualne stoisko zainteresowani  nawet jedną konkretną prezentacją lub produktem.

Targi InterMarE South Baltic i Balt Military Expo to pierwsze wydarzenia organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie w wersji online. Doświadczony, w organizowaniu realnych wydarzeń zespół pracowników MTG mógł mieć obawy jak przebiegać będą targi w zupełnie nowych realiach. - Przygotowywaliśmy się ponad rok, przyglądaliśmy się, jak to wychodzi innym uwierzyliśmy że można i udało się – wypowiadał się Andrzej Bojanowski, Prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich SA. na łamach www.gospodarkimorska.pl.
Z informacji organizatora wynika, że udział w targach wzięło 220 wystawców oraz prawie 800 odwiedzających. Stoiska zostały wyświetlone 3228 razy. Uczestnicy odbyli około 170 spotkań biznesowych w strefie Matchmakingu.  W konferencjach on-line wzięło udział około 1500 osób. W NatCon zarejestrowało się 532 osób, na GreenMarE zgłosiło się 447 osób, a w konferencji Sea.Tech wzięło udział 450 uczestników.  Prezentacje firm na scenie głównej targów obejrzało 357 osób. Po pierwszym dniu średni czas ciągłego przebywania na sesji 44 min, co świadczy o ciekawej tematyce, dostosowanej do potrzeb i zainteresowań odbiorców. Za aktywność działań promocyjnych na stoisku w czasie targów InterMarE South Baltic nagrodę kompas elektroniczny otrzymał Baltic Sea i Space Cluster, a pani Małgorzata z firmy Atlantic Contract za aktywność biznesową w strefie Matchmakingu InterMarE otrzymała nagrodę kamerę elektroniczną.

Projekt InterMarE South Baltic

Należy podkreślić, że targi InterMarE South Baltic to finalny efekt realizowanego od 2017 r. projektu „Internationalization of South Baltic maritime economy” w którym uczestniczą partnerzy z Polski, Szwecji, Litwy, Niemiec i Szwecji. Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny jest merytorycznym partnerem wspierającym Międzynarodowe Targi Gdańskie, lidera projektu. Klaster wspierał Targi w tej inicjatywnie jeszcze na etapie pisania projektu i zgłoszenia go do konkursu. Priorytetowym celem projektu jest „Wzmocnienie międzynarodowej aktywności i potencjału innowacyjnego niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku”. Celem szczegółowym jest natomiast: „Zwiększenie obecności MŚP z niebieskiego i zielonego sektora z obszaru Południowego Bałtyku na rynkach międzynarodowych poprzez wspólne działania transgraniczne”

W te działania zaangażował się mocno Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (na rynku międzynarodowym znany jako BSSC - Baltic Sea and Space Cluster). Klaster swoją aktywność skoncentrował na pozycjonowaniu polskich działań biznesowych i naukowych w zakresie  innowacji przemysłów morskich i kosmicznych na rynkach międzynarodowych. W ostatnich latach Klaster przekształcił się z organizacji otoczenia biznesu w HUB projektów skoncentrowanych na transfer wiedzy i kreowanie innowacji, integrację technologii ICT, kosmicznych i morskich. W przypadku projektu InterMarE South Baltic w rozwoju morskiego biznesu istotną rolę odgrywa baza danych i sieć gospodarki morskiej dostępnej pod adresem: https://db.intermare-southbaltic.eu/. Jest to interaktywne narzędzie służące do wymiany i współpracy sieciowej firm zarejestrowanych na platformie z klientami zewnętrznymi poszukującymi potencjalnych partnerów w regionie Południowego Bałtyku.

Sieć dla biznesu zarzucona na stoisko

Właśnie tą siecią i udziałem w targach InterMarE zainteresowali się partnerzy projektów GALATEA i ZEVinnovation, w których klaster BSSC jest partnerem. A trzeba podkreślić, że klastry działające w projekcie GALATEA (3,7 mln euro)  skupiają kilkaset firm z branży morskiej, informatycznej, lotniczej, kosmicznej i dronowej z Francji, Hiszpanii, Rumunii i Grecji (pisaliśmy o tym szerzej na naszym portalu: gospodarkamorska.pl).

Natomiast uczestnicy projektu  ZEVinnovation  (1,4 mln euro) integrują wspólne działania eksperckie, naukowe, projektowe i biznesowe z Chorwacji, Norwegii i Polski
(zob.: gospodarkamorska.pl).

Dlatego na stanowisku Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego zorganizowano 3 dni poświęcone innowacjom. BSSC Galatea Innovation Day koncentrował się transferze wiedzy i określeniu wspólnego potencjału Klastrów uczestniczących w projekcie GALATEA w kreowaniu innowacji w formacie międzynarodowym. Istotę projektu realizowanego w ramach HORYZONTU 2020 zaprezentowała Clémence Le Corff, z silnego francuskiego klastra morskiego  Pôle Mer Méditerranée - Toulon Var Technologies (Francja), a zasady pozyskiwania środków na innowacje w przemysłach morskich omówił   Diego Carballo, z najsilniejszego w Europie klastra lotniczego i dornowego Aerospace Valley (Francja). W ciekawym wystąpieniach potencjał i osiągnięcia swoich klastrów omówili przedstawiciele klastrów z Hiszpanii: Leire Balzategui z  MLC-ITS (Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi),  Aitor Corchero Rodriquez z EURECAT oraz Sergi Comte z CWP (Catalan Water Partnership).  O zastosowaniu technologii cyfrowych w przemysłach morskich mówili Andrei Kelemen z rumuńskiego klastra informatycznego CLUJIT (Asociatia Cluj IT) oraz  Christina Garoufalia z greckiego hubu klastrów  Corallia Clusters Initiative/Research Center Athena. Marek Grzybowski poinformował o działaniu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego jako hubu projektów innowacyjnych.

Zeroemisyjność i standaryzacja

W czasie BSSC ZEVinnovation Day o istotę kreowania potencjału innowacyjnego i tworzenia hubu w celu produkcji statków zeroemisyjnych (Zero Emmision Vessel) na rynki Unii Europejskiej szeroko omówił Boric Cosic z Chorwacji, dyrektor Center of Technology Transfer. Imponujący potencjał edukacyjny i badawczy nowego wydziału Politechniki Gdańskiej przedstawił prof. Mariusz Deja, prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Projekty  naukowe i kół studenckich związane z budową statków elektrycznych zaprezentował prof. Wojciech Litwin, dyrektor Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa, informując o licznych nagrodach uzyskanych na międzynarodowych konkursach i regatach łodzi z napędem elektrycznym. 

Ciekawą dyskusję uczestników webinaru wywołała prezentacja na temat standaryzacji w działalności innowacyjnej. Wieloaspektowych charakter tego zagadnienia przedstawiła Emma Blake Norwegii, Dyrektor Konnexus. Nawiązując do tej prezentacji i prezentacji dyrektora Cosica, prof. Edmund Wittbrodt stwierdził, że jest to płaszczyzna prowadzenia badań w ramach wspólnego projektu uczelni z Chorwacji, Norwegii i Politechniki Gdańskiej. Marek Grzybowski poparł inicjatywę prof. Wittbordta podkreślając, że klastry morskie z Polski, Norwegii i Chorwacji mogą stanowić znakomitą platformę współpracy nauki z biznesem w zakresie standaryzacji innowacyjnych projektów. W trzecim dniu targów Klaster zorganizował BSSC Innovation Day, w którego czasie zaprezentowano innowacyjne rozwiązania i aktywności członków Bałtyckiego Klastra Morskiego. Ten dzień cieszył się szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli z Norwegii.

Z punktu widzenie uczestnika wirtualnych targów można potwierdzić tylko pogląd prezesa MTG Andrzeja Bojanowskiego, że wirtualne targi mimo niedogodności wynikających z braku bezpośrednich kontaktów można było dobrze wykorzystać. Klastrowi  udało się na swoim stanowisku nie tylko promować członków i partnerów BSSC, ale stworzyć również przestrzeń kreowania nowych pomysłów, inicjatyw i projektów. Dzięki wirtualności przedsięwzięcia udało się również osiągnąć rzecz trudną w przypadku projektów.  Liderzy najczęściej organizują własne odrębne konferencje i faktycznie brak szerokiego  przepływu informacji o osiągnięciach, efektach i korzyściach z zainwestowanych w projekty publicznych pieniędzy. Targi InterMarE South Baltic stały się płaszczyzną wymiany informacji o aktywności partnerów z innych projektów realizowanych przez partnerów z Unii Europejskiej i to z różnych programów. Można więc z całym przekonaniem stwierdzić, że Międzynarodowe Targi Gdańskie przecierają tu całkiem nowe szlaki. Ten kierunek warty jest promowania i rozwoju. Może targi projektów unijnych stałyby się nowym (innowacyjnym) produktem Międzynarodowych Targów Gdańskich.Dziękujemy za wysłane grafiki.