• <
bulk_cargo_port_szczecin

GALATEA – innowacje w portach i stoczniach

26.01.2021 20:54 Źródło: własne

Partnerzy portalu

GALATEA – innowacje w portach i stoczniach - GospodarkaMorska.pl
Hybrydowy prom NB 70 “Herjólfur” dla Islandii; fot. Grzybowski

Polskie firmy mogą otrzymać na innowacyjne rozwiązania 60 tys. euro. 22 małe i średnie polskie firmy zgłosiły gotowość do zaprojektowania innowacyjnych produktów i usług w portach i stoczniach. Po firmach z Francji, polscy przedsiębiorcy są drugą tak liczną grupą gotową działać w projekcie GALATEA.  

Wsparcie eksperckie oraz projektowanie i wdrażanie innowacji finansowane jest ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na Horyzont 2020.  Przedstawiciele małych i średnich firm z Francji, Hiszpanii, Polski, Grecji i Rumunii zainteresowani wdrażaniem innowacji w niebieskiej gospodarce w Unii Europejskiej uczestniczyli 19 i 21 stycznia w specjalistycznych warsztatach pod nazwą:

Innovation Clubs. Warsztaty zorganizowały dwa silne francuskie klastry: morski - Pôle Mer Méditerranée oraz lotniczo-kosmiczny Aerospace Valley. Mimo, że spotkania odbywały się w sieci, udało się zidentyfikować cała paletę potrzeb i problemów stojących przez portami i stoczniami oraz wygenerować wiele nowych pomysłów na ich rozwiązanie. Dodatkowym wyzwaniem dla proponowanych projektów jest konieczność uwzględniania działania w warunkach pandemii Covid-19.

Organizatorzy Klubów Innowacji skupili uwagę na rozwiązaniu potrzeb i wdrożeniu innowacji w 4 obszarach przemysłów morskich: smart ship, smart port, smart shipyard oraz maritime surveillance. W przygotowaniu i prowadzeniu spotkań zaangażowani zostali również eksperci z Grecji (Corallia Clusters Initiative/Research Center Athena) Hiszpanii (Asociación Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi oraz Fundació Eurecat, Catalan Water Partnership), Rumunii (Asociatia Cluj IT). Polskę reprezentował Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny z zespołem ekspertów ds. portów i stoczni.

Smart Ship Innovation Club. Uczestnicy warsztatów na temat smart ship poruszyli praktycznie wszystkie obszary związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inteligentnych i zautomatyzowanych jednostek. Zwrócono uwagę, że wyzwaniem przy projektowaniu i eksploatacji  jednostek z małą załogą lub bezzałogowych  jest konieczność uwzględnienia ograniczeń technicznych, prawnych i zakłóceń działania systemów informatycznych i satelitarnych. Uczestnicy zaproponowali całą paletę rozwiązań  związanych z napędami i obsługą informatyczną takich jednostek. Silny nacisk zwrócono na siłownie przyjazne środowisku. W warsztatach uczestniczyło około 30 przedstawicieli MSP przy 5 stolikach. Stolikiem przy którym rozwiązywane były zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji i żeglugi inteligentnymi statkami kierował kpt. ż.w. Bartosz Bobko, ekspert Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Innovation Club  Smart Ship sprawnie zorganizował i prowadził Diego Carballo z Aerospace Valley.


Gospodarka Morska


Smart Port Innovation Club 
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Warsztaty zgromadziły około 40 uczestników. Przy poszczególnych stolikach reprezentanci MSP i eksperci zajęli się identyfikacją potrzeb i innowacji w takich obszarach jak: energia (zasilanie terminali, urządzeń portowych i statków energią odnawialną), logistyka (organizacja i optymalizacja procesów logistycznych w porcie, zarządzanie transportem i kontenerami), ochrona środowiska (wdrażanie w portach technologii przyjaznych dla środowiska, monitorowanie zanieczyszczeń wody i powietrza, jakość energii itp.), digitalizacja (rozwój informatyzacji i automatyzacji) w portach z wykorzystaniem technologii piątej generacji (5G) oraz blockchain, internet of things (IoT) i systemów satelitarnych. W tych obszarach zaproponowano wiele interesujących projektów.


Gospodarka Morska


Niezwykle twórczy był zespół zajmujący się obszarem Service Developement. Uczestnicy do zagadnienia podeszli interdyscyplinarnie i rozważali rozwiązania związane zarówno z zarządzaniem portem jak i usprawnieniem obsługi klientów. Zgłoszono również propozycje sposobów poprawy bezpieczeństwa, ochrony środowiska, informatyzacji i zarządzaniem personelem. Panelem sprawnie kierowała Nerea Rojas, menedżer ds. innowacji z działającego w Kraju Basków Cluster of Mobility and Logistics (San Sebastia’n, Donostia), a wspierali ją eksperci z Polski, Krzysztof Anzelewicz i Marek Grzybowski. Innovation Club  Smart Port koordynowała skutecznie Clemence Le Corff z francuskiego klastra morskiego Pôle Mer Méditerranée z Marsylii.

W warsztatach smart shipyard wiele uwagi skupiono na informatyzacji procesów produkcji statków oraz ochronie środowiska, a przy stolikach maritime surveillance skoncentrowano się głównie na ochronie środowiska naturalnego i wykorzystaniu do tego celu narzędzi informatycznych i sieci satelitarnych.

GALATEA to jeden z satelitów Neptuna, któremu nadano imię morskiej nimfy znanej z mitologii greckiej. Jej urodę możemy podziwiać na fresku Rafaela Santi, który znajduje się Willi Farnesina (Chigi) w Rzymie. Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny został zaproszony do projektu przez klastry francuskie (morski i lotniczo-kosmiczny), które doceniły silną markę Klastra na rynku Regionu Bałtyckiego i w Europie Środkowej. Szczególne uznanie zdobyła aktywność członków Klastra na rynkach i w projektach międzynarodowych, udział w rozwoju innowacji, transferze wiedzy  i komercjalizacji nauki.   

Projekt GALATEA otrzymał 3,67 mln euro z programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Z tego 79% zostanie przeznaczone jest na bezpośrednie wsparcie finansowe MŚP, a także usługi świadczone przez partnerów GALATEA oraz inne zorganizowane działania. Finanse będą wydatkowane na opracowanie innowacyjnych produktów, usług lub procesów, rozwój projektów interdyscyplinarnych o dużej skali oddziaływania lub pozycjonowanie innowacji na rynkach międzynarodowych.

Międzynarodowa integracja. Dlatego ważną cechą projektu jest integracja działań silnych partnerów z 3 basenów morskich: Atlantyku, Bałtyku i Morza Śródziemnego – podkreślają autorzy projektu. Liderem jest francuski Klaster Morski  Pôle Mer Méditerranée - Toulon Var Technologies wiodący w innowacjach pozycjonowanych w przemysłach morskich. W projekcie uczestniczą równie aktywne klastry: Aerospace Valley (Francja); Corallia Clusters Initiative/Research Center Athena (Grecja); Asociación Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi (Kraj Basków); Fundació Eurecat (Hiszpania); Catalan Water Partnership (Katalonia); Asociatia Cluj IT (Rumunia) oraz Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (Polska, region Morza Bałtyckiego).

W Polsce partnerami projektu GALATEA są członkowie Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Wiodącą rolę odgrywają Zarządy Morskich Portów Gdańsk, Gdynia,  Szczecin-Świnoujście oraz Związek Małych Portów Morskich. Przemysł stoczniowy reprezentują Crist i Nauta. A działania w projekcie wspiera swoim doświadczeniem Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczne oraz inni członkowie Klastra, którzy wykazali duży popyt na innowacje i transfer wiedzy.  Obecnie projekt wszedł w fazę kojarzenia innowatorów z potencjalnymi odbiorcami. W lutym zostaną ogłoszone konkursy na innowacyjne rozwiązania dla portów i stoczni. Małe i średnie firmy będą mogły otrzymać do 60 tys. euro na projekty przydatne w polskich portach i stoczniach. Jeszcze można się rejestrować do 4 lutego br. na spotkania biznesowe B2B poprzez portal: https://galateaproject.eu/.

Tekst i zrzut z ekranu: Marek Grzybowski

Gospodarka Morska
Partnerzy Galatea

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.