• <

Gospodarka morska w Polsce w 2014 r.

03.05.2015 23:57 Źródło: własne
Strona główna Gospodarka morska w Polsce w 2014 r.

Znaczny wzrosty przeładunków w portach morskich, spadki przewozów i ilości jednostek polskiej floty, zmniejszenie ilości budów nowych statków ale duży wzrost w remontach w polskich stoczniach oraz spadek w połowach ryb. Tak w kilku słowach podsumować można wyniki polskiej gospodarki morskiej w 2014 roku opracowane przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2014 r. w morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej odnotowano spadek liczby statków. Morską flotą transportową polscy przewoźnicy przetransportowali mniej ładunków niż w 2013 r. Zmniejszyły się również przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej.

Po raz kolejny, począwszy od 2012 r., w portach morskich odnotowano wzrost obrotów ładunkowych, szczególnie w międzynarodowym obrocie morskim. Zwiększenie obrotów obserwowano we wszystkich portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz niemal we wszystkich pozostałych portach morskich. Wzrost wystąpił również w obrotach ładunków tranzytowych. W polskich portach morskich rozpoczęło lub zakończyło podróż morską więcej pasażerów statków morskich w porównaniu do 2013 r.

Od 2012 r. zauważalny jest wzrost liczby jednostek w polskiej flocie rybackiej. Liczba trawlerów dalekomorskich pozostała na niezmienionym poziomie. 2014 r. charakteryzował się spadkiem połowów ryb i innych organizmach morskich.

Morska i przybrzeżna flota transportowa Polski w 2014 r. liczyła 130 statków (spadek o 9,1% w porównaniu z 2013 r.), o łącznej nośności 2723,1 tys. ton (zmniejszenie o 10,6%) oraz o pojemności brutto GT 1899,4, tj. o 9,3% mniej w porównaniu z 2013 r. Morską flotę transportową stanowiły 104 jednostki o nośności 2721,1 tys. ton (tj. o 10,4% mniejszej w porównaniu z 2013 r.) i pojemności brutto GT 1894,0 tys. (spadek o 9,1% w porównaniu z 2013 r.). Flota przybrzeżna liczyła 26 statków (spadek o 21,2% w porównaniu z 2013 r.) o pojemności brutto GT 5,4 tys. (zmniejszenie o 37,9% w porównaniu z 2013 r.).

W 2014 r. statki morskiej floty transportowej, należące do polskich przedsiębiorstw przewiozły 6780,5 tys. ton ładunków (spadek o 2,7% w stosunku do 2013 r.), natomiast przewozy ładunków statkami floty przybrzeżnej wyniosły 1122,8 tys. ton ładunków, tj. o 38,4% mniej w stosunku do 2013 r.

Statki polskiej morskiej i przybrzeżnej floty transportowej w 2014 r. przewiozły 1374,0 tys. pasażerów (łącznie z kierowcami samochodów ciężarowych korzystającymi z przewozów promowych). W porównaniu z 2013 r. nastąpił wzrost przewozów pasażerów o 0,2%. W 2014 r. przewieziono 833,4 tys. osób statkami żeglugi morskiej (spadek o 0,6%) oraz 540,6 tys. pasażerów statkami floty przybrzeżnej (wzrost o 1,4%).

Obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 68,9 mln ton, tj. o 7,2% więcej niż w poprzednim roku. Obroty ładunkowe z krajami Europy stanowiły 75,8% obrotów międzynarodowych (z krajami Unii Europejskiej – 55,1%), z Azją – 8,4%, Afryką – 7,8%, Ameryką Środkową i Południową – 3,6%, Ameryką Północą – 3,0%.

Do polskich portów morskich w 2014 r. zawinęło 17,5 tys. statków transportowych, tj. o 1,9% mniej niż w 2013 r. W polskich portach rozpoczęło lub zakończyło podróż 2220,2 tys. pasażerów (o 0,9% więcej niż w 2013 r.), w tym w ruchu międzynarodowym – 1753,6 tys. pasażerów (wzrost o 9,8%).

W 2014 r. w przemyśle stoczniowym wyprodukowano 8 jednostek pływających, tj. o 33,3% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast liczba jednostek wyremontowanych wyniosła 599, tj. o 12,6% więcej niż w 2013 r.

Polska flota rybacka w 2014 r. liczyła 873 jednostki (o 4,2% więcej niż w 2013 r.), o łącznej pojemności brutto GT wynoszącej 34,0 tys. (o 0,4% więcej niż w 2013 r.) oraz o mocy 81,5 tys. kW (o 0,2% większej).

W 2014 r. połowy ryb wyniosły 170,5 tys. ton (o 12,7% mniej niż w 2013 r.). Połowy bałtyckie stanowiły 69,5% połowów ogółem (o 0,9 p. proc. więcej niż przed rokiem). Polska flota rybacka prowadziła działalność połowową na wodach Atlantyku Północno-Wschodniego, Północno-Zachodniego, Środkowo-Wschodniego i Południowo- -Wschodniego. Podobnie jak w latach poprzednich, nie odnotowano skupu ryb na łowiskach dalekomorskich.

 

Czytaj pełny raport GUS w PDF

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 0,13% 21 paź
 Cynk 3584,00 $ tona 0,03% 21 paź
 Aluminium 3013,00 $ tona -1,66% 21 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.