• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

W 2023 r. obrót ładunków w polskich portach wzrósł o 14,3 proc.

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski W 2023 r. obrót ładunków w polskich portach wzrósł o 14,3 proc.

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Obrót ładunków w polskich portach w 2023 r. wzrósł o 14,3 proc. rdr - podał w poniedziałek GUS. Zmniejszył się za to ruch pasażerski oraz liczba towarów transportowanych przez polskich przewoźników. Z danych Urzędu wynika, że spadła ilość poławianych w Bałtyku ryb, natomiast zwiększyły się połowy dalekomorskie.

Urząd poinformował, że strukturze ładunków w polskich portach dominują towary masowo ciekłe (np. ropa naftowa) - 39,1 proc (wzrost o 36,7 proc. r/r), masowo suche (jak węgiel) - 33,6 proc. (wzrost o 0,5 proc. r/r) oraz duże kontenery 19,8 proc. (wzrost o 18 proc. r/r). GUS dodał, że nastąpił spadek w ładunkach drobnicowych (-10,2 proc. r/r) i ładunkach tocznych (-10,2 proc. r/r).

Obrót ładunkami tranzytowymi w 2023 r. wyniósł 22,8 mln ton, co oznacza wzrost o 40,6 proc. w porównaniu z 2022. Liderem wśród polskich portów w tym zakresie jest Gdańsk. (64,8 proc. obrotu) - podał GUS.

W 2023 r. krajowy obrót morski wyniósł łącznie 132 mln ton, w tym głównie obrót z portami europejskimi (63,5 proc.) oraz afrykańskimi (16 proc.). Z kolei udział obrotu z portami azjatyckimi wyniósł 6,6 proc., Ameryki Północnej 6,9 proc. i południowej 6,1 proc. - dodał GUS. Obrót ładunkami tranzytowymi w 2023 r. wyniósł 22,8 mln ton i zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 40,6 proc.

GUS podał też, że polska żegluga pasażerska przewiozła w 2023 roku 576,9 tys. pasażerów, a samochodowa 259,8 tys. (notując spadek 16,9 r/r). Poinformował, że w ruchu pasażerskim dominuje kursy Polska-Szwecja. Wśród polskich okrętów transportowych, średni wiek statku to 42,9 lat, natomiast średnia pozostałych kursujących statków wynosi 15,6 lat.

Więcej na temat polskich portów morskich już 10 i 11 czerwca, podczas II edycji Kongresu Polskie Porty 2030. Zapraszamy do udziału. Do zobaczenia w Sopocie! REJESTRACJA ONLINE


Przemysł stoczniowy także odnotował spadek produkcji. Z danych GUS wynika, że w roku 2023, portfel zamówień polskich stoczni wyniósł 5 statków, natomiast odpowiednio przed rokiem liczba ta wynosiła 8. W 2022 roku stoczenie brały udział w naprawie 571 statków, a w roku 2023 - 458.

Liczba polskiej floty rybackiej nie zmniejszyła się w skali roku, jednak spadła ilość odłowionych bałtyckich ryb. W 2023 roku był to 94,9 tys.ton ryb, co stanowi spadek o 13,6 proc. Połowy bałtyckie odnotowały zmniejszenie popularności na rzecz połowów dalekomorskich (na Pacyfiku czy północnym Oceanie Atlantyckim); obserwowany jest wzrost połowów w tych miejscach o 23,9 proc. Według statystyk, głównym gatunkiem poławianym przez polskich rybaków na Bałtyku są szproty (37,5 proc. wszystkich złowionych), a w połowach dalekomorskich - błękitek (43,2 proc.) i ostrobok chilijski (37,1 proc.)

grg/ drag/

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.