• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

59 lat 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

29.04.2024 14:56 Źródło: Służby Prasowe 8. FOW

Partnerzy portalu

Fot. Służby Prasowe 8. FOW

Świnoujski związek taktyczny odpowiedzialny za prowadzenie działań minowych i przeciwminowych obchodził swoje święto. Z tej okazji odbyła się uroczysta zbiórka jednostek flotylli, a na okrętach podniesiono wielką galę banderową.

29 kwietnia 1965 roku to data szczególna dla świnoujskich marynarzy. To właśnie na mocy rozkazu z tego dnia przeformowano Bazę Marynarki Wojennej w 8 Flotyllę Obrony Wybrzeża oraz odtworzono Komendę Portu Wojennego Świnoujście. W wydarzeniu, obok aktualnego stanu jednostki, pojawili się zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz państwowych, lokalnych i miejskich, instytucji, a także byli dowódcy 8. FOW.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 8:00, a na wszystkich okrętach flotylli stacjonujących w portach wojennych w Świnoujściu i Gdyni została podniesiona wielka gala banderowa. Głównym punktem obchodów był uroczysty apel, w którym wzięli udział marynarze jednostek 8. FOW, pracownicy Resortu Obrony Narodowej oraz zaproszeni goście. Apel był poprzedzony złożeniem kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy przywrócili Pomorze Macierzy”. Wydarzeniu towarzyszyła także uroczysta msza w Kościele pw. bł. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia.

Podczas okolicznościowej zbiórki dowódca 8. FOW kadm. Piotr Sikora podziękował podległym mu żołnierzom za wysiłek, zaangażowanie oraz trud włożony w codzienną służbę.

- Dziękuję każdemu marynarzowi, podoficerowi, oficerowi i pracownikowi za Wasze poświęcenie, oddanie, lojalność i pasję [...], to Wasz profesjonalizm stanowi fundament sukcesu. Dziękuję za sumienne i rzetelne wykonywanie zadań. Niech nasza wspólna praca będzie wystarczająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania państwa i jego rozwoju. Z ogromną radością i wielkim spokojem patrzę jak wkraczamy w kolejny etap historii 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, czyli 60-lecia utworzenia tego związku taktycznego. Jestem przekonany, że ten zaczynający się rok obchodów 60-lecia będzie bardzo owocny i satysfakcjonujący we wszystkich aspektach naszej działalności - przekazał.


Fot. Służby Prasowe 8. FOW

W związku z obchodami odbyło się także wręczenie nagród wyróżniającym się marynarzom, a także przekazanie mianowań na stanowiska służbowe oraz awanse na wyższy stopień wojskowy. Kulminacyjnym wydarzeniem był uroczysty przemarsz pododdziałów. 8. FOW biorących udział w uroczystości.

***

8. Flotylla Obrony Wybrzeża powstała na mocy rozkazu DMW Nr 027 z 29 kwietnia 1965 roku. Jest związkiem taktycznym, który w swoich strukturach skupia wszystkie siły szeroko rozumianej walki minowej i przeciwminowej Marynarki Wojennej RP. Jej okręty co roku uczestniczą w najważniejszych ćwiczeniach krajowych oraz międzynarodowych manewrach zarówno na Bałtyku, jak i daleko poza nim. Regularnie wydziela siły do pełnienia służby w morskim komponencie Sił Odpowiedzi NATO. 8.FOW to oprócz dywizjonów okrętów również saperzy, przeciwlotnicy oraz logistycy. Siły okrętowe Flotylli stacjonują w Porcie Wojennym w Świnoujściu i Gdyni, natomiast jednostki brzegowe rozlokowane są w garnizonach Świnoujście i Dziwnów.

Wraz z przeformowaniem Bazy Marynarki Wojennej została utworzona także Komenda Portu Wojennego Świnoujście. Związane z tym uroczystości odbyły się 26 kwietnia.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.