• <

Floty pod kosmicznym nadzorem. Wzrośnie bezpieczeństwo statków, załóg i ładunków

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Floty pod kosmicznym nadzorem. Wzrośnie bezpieczeństwo statków, załóg i ładunków

Partnerzy portalu

Bezpieczeństwo transportu morskiego jak nigdy dotąd, jest dziś istotnym problemem spedytorów, gestorów ładunków, operatorów transportu morskiego. Bezpieczeństwo i kontrola dostaw stały się podstawowym zagadnieniem osób odpowiedzialnych za zapewnienie ciągłości łańcuchów dostaw.  Operatorzy flot i ich klienci będą mogli już niedługo korzystać ze zintegrowanego systemu łączności, który zapewni dopływ informacji w czasie rzeczywistym. 

Technologie satelitarne i najnowsze rozwiązania informatyczne sprawią, że kapitanowie i zarządcy flot otrzymują  wielowymiarową sieć, która zapewni szybką wymianę i analizę danych oraz nielimitowaną transmisję informacji. A przede wszystkim, dane będzie można uzyskać  z każdego miejsca na oceanie i dostarczyć do każdego punktu na globie.  

Po ustabilizowaniu logistyki globalnej zakłóconej pandemią koronowirusa wydawało się, że transport morski odzyskał już siły i będzie stabilnie się rozwijał. Napaść Rosji na Ukrainę, wprowadzone na Rosję sankcje i sprytne sposoby ich omijania zmieniły radykalnie światowe sieci transportu morskiego. Ataki Huti wprowadziły kolejne zamieszanie na morskich szlakach transportowych oraz w globalnych łańcuchach dostaw. 

Inmarsat Maritime, spółka należąca do Viasat, wprowadziła na rynek NexusWave. To system  łączności oparty na „zintegrowanej wielowymiarowej sieci, oferującą szybką łączność, nieograniczoną ilość danych, globalny zasięg i infrastrukturę „bezpieczną od samego początku”.

Sprawny i bezpieczny przepływ danych w czasie rzeczywistym stał się koniecznością. Informacje w czasie rzeczywistym o statku i ładunku, stały się jak nigdy dotąd niezbędnym narzędziem podejmowania decyzji nie tylko operatora. To podstawa projektowania łańcuchów dostaw do produkcji i planowania zapasów, baza do prognozowania dostaw towarów na rynki konsumpcyjne. To informacje niezbędne do planowania operacji w porcie i na jego zapleczu. 

Statek w oku satelity


Na te wyzwania może odpowiedzieć NexusWave. Rozwiązanie to płynnie integruje wiele szybkich sieci w czasie rzeczywistym. Inmarsat Maritime wyjaśnia, że pewną i szybką łączność zapewnia kombinacja, w której zintegrowano „pasmo Ka Global Xpress (GX), usługi na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) i przybrzeżna usługa LTE w miarę dostępności – z dodatkową warstwą pasma L zapewniającą odporność”.  

- Rozwiązanie to oferuje również zabezpieczenia zapory sieciowej klasy korporacyjnej, którym ufają globalne przedsiębiorstwa i rządy – podkreśla Viasat. Przyszłościowy NexusWave będzie także integrował usługę nowej generacji o ultrawysokiej przepustowości i dużej szybkości w paśmie Ka ViaSat-3. Będzie to po wejściu do służby w 2025 r. 

Jako ujednolicone rozwiązanie NexusWave zapewni zarządzany poziom wydajności niezależnie od lokalizacji statku lub wymagań, zapewniając jednocześnie pełną przejrzystość całkowitego kosztu posiadania – bez nieoczekiwanych opłat – zapowiada operator. 

Rozwiązanie zaprojektowano, aby zapewnić zmieniające się oczekiwania klientów na potrzeby powstające pod wpływem nowych sytuacji w sieciach transportu morskiego. Podkreśla się komercyjny charakter usługi, która „wspiera cyfryzację i inicjatywy dotyczące dobrostanu załogi, przekształcając statki w pływające biura i domy”.

 

Łączność i bezpieczeństwo


Ben Palmer, prezes Inmarsat Maritime, powiedział: „Operatorzy flot statków stoją w obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na transmisję danych” Niezwykle ważna jest  szybkość przepływu informacji między  statkami a firmami zarządzającymi flotami. 

Wzrosło znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności urządzeń służących do komunikacji między operatorami, statkami, firmami spedycyjnymi, urzędami celnymi i instytucjami zapewniającymi bezpieczeństwo, w tym okrętami ochraniającymi zagrożone akweny i szlaki komunikacyjne.

- Spełnienie wszystkich tych wymagań zazwyczaj opiera się na wielu rozłącznych rozwiązaniach, co skutkuje złożoną mozaiką ograniczeń danych, prędkości i zasięgu, a także niemożliwym do sprawdzenia bezpieczeństwem cybernetycznym - podkreśla Ben Palmer.

Zauważa on, że „W czasach, gdy niezawodna łączność stanowi przewagę konkurencyjną, operatorzy morscy poszukują propozycji wartości dostosowanej do ich potrzeb i opartej na wysokiej wydajności, pewności i ukierunkowanych wynikach”.

Przekonuje, że „NexusWave spełnia wszystkie te wymagania. To nowe rozwiązanie, które naprawdę zmienia zasady gry w komunikacji morskiej, daje naszym klientom pewność, że mogą działać na własnych warunkach, w dowolnym miejscu na świecie, z całkowitym spokojem ducha”.

 

Inmarsat Maritime jest spółką Viasat i koncentruje się na informatyzacji transportu morskiego ponad 40 lat. Firma działa w 24 krajach na całym świecie. W maju 2023 r. firma Viasat sfinalizowała przejęcie firmy Inmarsat. W ten sposób zintegrowano zespoły, technologie i zasoby obu firm kreując silnego nowego globalnego gracza na rynku komunikacji morskiej.

- Nasze połączenie z Viasat w zeszłym roku połączyło niezwykłych ludzi, możliwości innowacyjne i zasoby sieciowe obu firm, tworząc synergię, która była integralną częścią rozwoju NexusWave – dzięki której zapewnimy naszym klientom niezrównane zaufanie do sieci aż do końca przyszłość  – podkreśla Ben Palmer.

Zaletą nowego rozwiązania jest jego dostępność na całym świecie. To zaleta wykorzystania sieci Inmarsat. Na morzu niezwykle ważną zaleta jest również to, że załogi otrzymają w razie potrzeby pomoc techniczną. Tutaj zaletą jest wieloletnie doświadczenia operatora, który zapewnia, że rozwiązanie będzie stale udoskonalane.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.