• <
gryfia_70lat

Pociski NSM będą serwisowane w Polsce

jm

10.09.2021 11:30 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Pociski NSM będą serwisowane w Polsce - GospodarkaMorska.pl
Fot. Wikipedia

Będące uzbrojeniem Morskiej Jednostki Rakietowej pociski NSM będą serwisowane w Polsce, w Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce.

Wojskowe Zakłądy Elektroniczne i Kongsberg Defence & Aerospace zawiązały konsorcjum w celu serwisowania rakiet Naval Strike Missile (NSM). Pierwszym klientem konsorcjum jest polskie wojsko. Kontrakt z 18. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, o wartości ponad 200 mln zł, podpisano podczas trwającego w Kielcach Międzynarodowego Salonu przemysłu Obronnego. Prace będą polegać na ponownej certyfikacji pocisków.

Podpisanie umowy o konsorcjum Kongsberg-WZE i zawarcie kontraktu między WZE a wojskiem wiążą się z zobowiązaniami offsetowymi, towarzyszącymi umowie ws. norweskich pocisków, zawartej w 2014 r.

– W sierpniu WZE otrzymały finalne certyfikaty i licencje na finalne serwisowanie rakiet. To zgodne z umową z 2014 r. podpisaną między Kongsberg a polskim rządem – powiedział PAP Chmielewski. Dodał, że gdyby nie podpisane na MSPO umowy, recertyfikacja pocisków musiałaby się odbywać w Norwegii – macierzystym kraju firmy.

Jak wyjaśnił prezes, poziom pierwszy serwisu, którego dotyczy umowa, obejmuje logistykę – transport rakiety z bazy wojskowej do WZE w Zielonce, poddanie pocisku testowi sprawności jego urządzeń, rozłożeniu go na główne komponenty – silnik, głowicę bojową i przednią część z systemem komputerowym i systemem naprowadzania. Po sprawdzeniu i ewentualnej wymianie komponentów WZE będą ponownie składały pocisk i potwierdzały jego gotowość po bojowego użycia. Będą też odpowiadać za współpracę z firmami z Niemiec i Norwegii, które dostarczają elementy pocisku.

Podkreślił, że inwestycja wymagała umowy z rządem Norwegii i tamtejszą agencją wywiadu ze względu na ochronę informacji niejawnych, potrzebne były też inwestycje w Zielonce, gdzie zbudowano specjalne pomieszczenia, w tym minimalizujące skutki ewentualnego wybuchu, Kongsberg zapewnił też WZE wsparcie finansowe.

– Traktujemy to jako pierwszy etap, pierwszy krok w kolejnym etapie rozwoju WZE jako serwisanta na poziomie fabrycznym – powiedział Chmielewski. Dodał, że rozmowy z MON i Polską Grupą Zbrojeniową, dotyczą udziału WZE w obsłudze pocisków rakiet NSM, a także technologicznie zbliżonych do nich pocisków JSM, opracowanych jako uzbrojenie do samolotów F-35. – Chcemy to robić – zapewnił.

Pierwszą umowę na zakup pocisków NSM podpisano w 2008 roku. stały się one w 2013 r. uzbrojeniem Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego. W 2014 roku MON kupiło pociski dla drugiego dywizjonu, z obu dywizjonów powstała Morska Jednostka Rakietowa.

Źródło: PAP

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.