• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Zysk netto PGNiG wzrósł w I kw. '17 r. do 1,6 mld zł, lepiej od konsensusu

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Zysk netto PGNiG wzrósł w I kw. '17 r. do 1,6 mld zł, lepiej od konsensusu
Zysk netto PGNiG wzrósł w I kw. '17 r. do 1,6 mld zł, lepiej od konsensusu - GospodarkaMorska.pl

pc

25.05.2017 Źródło: PAP

Zysk netto grupy PGNiG wzrósł w I kwartale 2017 roku do 1,6 mld zł z 1,39 mld zł przed rokiem i był o ponad 25 proc. wyższy od średniej prognozy analityków na poziomie 1,28 mld zł.

Zysk operacyjny wzrósł do 2,07 mld zł z 1,72 mld zł w I kw. 2016 r. i był o blisko 25 proc. wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 1,66 mld zł.

EBITDA wzrosła do 2,77 mld zł z 2,39 mld zł rok wcześniej. Rynek zakładał, że wyniesie 2,35 mld zł.

Z kolei przychody grupy wzrosły do 11,65 mld zł z 10,98 mld zł i były praktycznie zgodne z oczekiwaniami na poziomie 11,7 mld zł.

„Bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale 2017 roku to efekty nowej strategii PGNiG. Realizacja jej założeń pozwoli nam utrzymać stabilne tempo wzrostu. Cieszą nas również wyniki poszczególnych segmentów, szczególnie 'poszukiwanie i wydobycie' oraz 'wytwarzanie', w których odnotowaliśmy bardzo wysokie wzrosty” – poinformował cytowany w komunikacie Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Jak podała spółka, w I kwartale 2017 r. nastąpiły zmiany w raportowaniu segmentów sprawozdawczych grupy.

Przekazanie gazu pomiędzy segmentem „poszukiwanie i wydobycie” a „obrót i magazynowanie” następuje po średniej miesięcznej cenie notowań TGE RDN (Rynek Dnia Następnego) pomniejszonej o dyskonto gwarantujące segmentowi „obrót i magazynowanie” pokrycie uzasadnionej części kosztów magazynowania gazu wysokometanowego oraz marżę.

Zmieniono również cenę rozliczeniową dla przekazania gazu pomiędzy innymi segmentami, w szczególności na potrzeby zużycia, która obecnie ustalona została na poziomie średniej miesięcznej notowań TGE RDN (Rynek Dnia Następnego).

Z segmentu „obrót i magazynowanie” natomiast wyodrębniono centrum korporacyjne PGNiG oraz spółkę PGNiG Finance AB i przeniesiono do segmentu „pozostałe”.

Na wzrost przychodów w segmencie poszukiwanie i wydobycie wpłynęły wyższe ceny ropy i gazu.

Wydobycie gazu w I kwartale wyniosło 1,2 mld m sześc., a ropy naftowej 346 tys. ton.

Jak informuje PGNiG, dobre wyniki segmentu „obrót i magazynowanie” były efektem wzrostu wolumenu sprzedaży gazu w grupie o 11 proc. rdr, do 8,9 mld metrów sześc.

Sprzedaż gazu do klientów strategicznych i hurtowych wzrosła o 17 proc. Z kolei spółka PGNiG Obrót Detaliczny zwiększyła wolumen sprzedaży o 6 proc.

Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej były wyższe rok do roku o 90 mln zł, czyli o 7 proc. Wolumen dystrybuowanego gazu zwiększył się o 13 proc.

PGNiG podaje, że wyniki segmentu „wytwarzanie” wsparły ubiegłoroczne akwizycje.

„Na wyniki segmentu (...) istotny wpływ miały spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie i PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (dawniej Spółka Energetyczna Jastrzębie), które wygenerowały łącznie 40 mln zł EBITDA. Duże znaczenie miało także zwiększenie przychodów ze sprzedaży ciepła, które wynikało głównie ze wzrostu wolumenu sprzedaży” – napisano w raporcie.

Koszty operacyjne grupy wzrosły w I kwartale tego roku o 3 proc., do 9,58 mld zł z 9,26 mld zł rok wcześniej.

Spółka wyjaśnia, że wzrost kosztów regazyfikacji i opłat eksploatacyjnych został zrekompensowany spadkiem kosztu pozyskania gazu.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31264,00 $ tona -1,40% 21 cze
 Cynk 2832,00 $ tona -1,43% 21 cze
 Aluminium 2353,00 $ tona -0,88% 21 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.