• <
Nauta_top_1100x200

Wyniki Grupy Zamet Industry S.A. w trzecim kwartale 2015 roku

17.11.2015 13:24 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Wyniki Grupy Zamet Industry S.A. w trzecim kwartale 2015 roku
Wyniki Grupy Zamet Industry S.A. w trzecim kwartale 2015 roku - GospodarkaMorska.pl

Piotrków Trybunalski, 17.11.2015 r.- Zamet Industry S.A. (GPW: ZMT), należąca do TDJ S.A., podsumowała trzeci kwartał 2015 roku, osiągając w tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 47,6 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 154,2 mln zł. W trzecim kwartale 2015 roku Zamet zanotował zysk netto na poziomie 3,6 mln zł, który oznacza wypracowanie rentowności netto na poziomie 7,5%. W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach 2015 roku, skonsolidowany zysk netto wyniósł 15,1 mln zł, co oznacza wypracowanie rentowności netto w wysokości 9,8%. EBITDA Grupy Zamet po trzech kwartałach bieżącego roku wynosi 25,1 mln zł.
 
Na wysokość skonsolidowanych przychodów Zamet Industry w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku znacząco wpłynęła wysokość przychodów ze sprzedaży w segmencie maszyn dla rynku ropy i gazu, która wyniosła 79,1 mln zł, co stanowiło 51,3 % udział w przychodach Grupy. Istotny wpływ na osiągane wyniki miał również wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie maszyn i urządzeń dla pozostałych przemysłów, które osiągnęły wartość 36,8 mln zł i były wyższe o 54,8% w porównaniu z przychodami z tego segmentu w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku. Wzrost przychodów o 2,1 mln zł, (tj. wzrost o 21,9% r/r) został odnotowany także w segmencie usług.
 
Wpływ na wysokość zaprezentowanych wyników Grupy Zamet za trzeci kwartał 2015 roku miała głównie bieżąca działalność operacyjna prowadzona przez Zamet Industry S.A. oraz Zamet Budowa Maszyn S.A. Ponadto na osiągane przez spółkę wyniki wpływają czynniki zewnętrze, wynikające z otoczenia rynkowego. Składają się na nie między innymi globalna sytuacja makroekonomiczna, w tym poziom cen ropy i gazu na rynkach światowych, koniunktura w sektorze wydobycia ropy i gazu z dna morskiego, jak i w pozostałych sektorach działalności Grupy, a także ceny surowców niezbędnych do produkcji konstrukcji, urządzeń i maszyn wytwarzanych przez spółkę, w szczególności ceny stali.
 
W opublikowanym sprawozdaniu Zarząd Spółki poinformował, że w związku z sytuacją makroekonomiczną, która nie sprzyja nowym inwestycjom w sektorze wydobywczym ropy i gazu, w trzecim kwartale br. Zamet Industry S.A. zintensyfikowała działania w kierunku dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy ZAMET, które będą miały odzwierciedlenie w jej przyszłych wynikach. Jednym z istotnych kroków było podpisanie kontraktu z E003B7 Sp. z o.o. (spółką zależną Rafako S.A.) na wykonanie konstrukcji stalowej bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Zgodnie z umową opiewającą na kwotę 35,9 mln zł netto Zamet Industry S.A. będzie dostarczał wykonaną konstrukcje sukcesywnie do 22 czerwca 2016 roku.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39575,00 $ tona 1,67% 18 paź
 Cynk 3814,00 $ tona 0,53% 18 paź
 Aluminium 3179,00 $ tona 0,54% 18 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.