• <
Proteh GlassDeep_top

Wiceprezes PERN: Spółka zaktualizuje w tym roku swą strategię

pc

07.03.2018 22:08 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Wiceprezes PERN: Spółka zaktualizuje w tym roku swą strategię
Wiceprezes PERN: Spółka zaktualizuje w tym roku swą strategię - GospodarkaMorska.pl

PERN zaktualizuje w tym roku swą strategię, uwzględniając m.in. integrację spółki, zmiany rynkowe i założenia przyjętej w 2017 r. polityki rządu dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym - poinformował PAP wiceprezes PERN Rafał Miland.

Od początku tego roku PERN, po połączeniu z Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych (OLPP) - spółką przejmowaną ze swej grupy kapitałowej, działa jako podmiot zajmujący się jednocześnie transportem rurociągowym oraz magazynowaniem zarówno ropy naftowej, jak i paliw płynnych.

Wiceprezes PERN zapowiedział, iż planowana aktualizacja strategii spółki nie wprowadzi radykalnych zmian, a jej głównym celem będzie uwzględnienie wszystkich nowych uwarunkowań, w jakich działa zintegrowany już podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

„Strategia PERN na lata 2016-20 obowiązuje, ale z oczywistych względów trzeba dokonać jej aktualizacji. Dokument był opracowany jeszcze przed integracją z OLPP. Obecnie to już PERN zajmuje się obsługą hurtową rynku paliwowego. Po wprowadzeniu w sierpniu 2016 r. tzw. pakietu paliwowego, okazało się, że krajowy rynek konsumpcji paliw zmienia się diametralnie. Pojawiły się też nowe zadania dla PERN, wynikające z przyjętej w listopadzie 2017 r. polityki rządowej dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Te wszystkie czynniki skłaniają nas do stwierdzenia: tak strategia spółki zostanie zaktualizowana – powiedział PAP Miland.

Jak dodał, zaktualizowana strategia PERN wykraczała będzie poza dotychczasowe nakreślone ramy czasowe tego dokumentu. „Cztery lata, czyli do 2022 r., to najkrótsza perspektywa” - oświadczył Miland. Ocenił, że prace nad tym dokumentem powinny rozpocząć się w pierwszym półroczu tego roku, co umożliwiłoby ich finalizację prawdopodobnie do września.

Wiceprezes PERN zapowiedział jednocześnie, że obecny rok to czas na wypracowanie ostatecznego modelu zintegrowanej spółki - po połączeniu z OLPP, co formalnie nastąpiło 3 stycznia. „Stworzyliśmy w PERN jednolity schemat organizacyjny. Poszczególne piony podzielono tak, by obejmowały segmenty surowcowy i paliwowy. Ta zintegrowana struktura już funkcjonuje, ale mamy świadomość, że nie wszystkie wprowadzone dotychczas rozwiązania dotyczące modelu operacyjnego są w pełni optymalne. Przyjmujemy, że obecny rok pozwoli ostatecznie wypracować jednolity model operacyjny działalności” - podkreślił Miland.

Wyjaśnił przy tym, że w ramach procesu integracji spółki zależne OLPP stały się spółkami zależnymi PERN. Przyznał zarazem, że grupa PERN w obecnym kształcie wymaga doprecyzowania roli niektórych podmiotów, jak np. w przypadku gdańskiego Siarkopolu.

„Wiemy, że są plany Grupy Azoty, czyli dostarczyciela siarki, znalezienia innego miejsca na przeładunek. Może być to spowodowane również rozpoczętym remontem nabrzeży w Porcie Gdańskim, które mogą w perspektywie kilku lat uniemożliwić załadunek siarki na statki. Stąd istnieje ewentualna możliwość, że taka działalność, którą Siarkopol, jako podmiot grupy PERN prowadził od lat, ostatecznie może zniknąć. Traktujemy więc Siarkopol perspektywicznie, jako potencjalny obszar rozwojowy, czy to pod główną działalność, czyli miejsce pod budowę nowych zbiorników magazynowych, czy też do prowadzenia innej działalności, choćby szeroko rozumianej pomocniczej działalności portowej” - powiedział Miland.

Przypomniał, że Siarkopol to obszar o powierzchni ponad 50 ha z dużą bocznicą kolejową i z dobrym układem drogowym. „Większość terenu, na którym działa spółka należy do PERN. Przekształcenia strukturalne idą w tym kierunku, żeby przejąć we władanie cały jej obszar. Podnieśliśmy kapitał Siarkopolu, co zwiększa naszą możliwość wpływania na działania tej spółki” - zaznaczył Miland.

PERN, ogłaszając we wrześniu 2016 r. strategię do 2020 r. podkreślał, że realizując nakreślone tam priorytetowe działania, chce stać się liderem logistyki ropy naftowej i paliw płynnych w Europie Centralnej, gwarantującym jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne Polski w zakresie dostaw surowca do rafinerii.

W styczniu 2017 r. PERN ogłosił połączenie z OLPP. Spółka argumentowała, iż musi sprostać rosnącym wyzwaniom rynkowym i potrzebom klientów, a w efekcie konieczności nowych inwestycji, zarówno w tłoczenie, jak i magazynowanie ropy naftowej i paliw. W styczniu tego roku, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski mówił, że połączenie PERN i OLPP stworzyło duży podmiot, który zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w listopadzie 2017 r. dokumentem „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”, PERN ma pełnić „wiodącą rolę w magazynowaniu ropy i paliw, zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego na ropę i paliwa, w tym rozbudową pojemności magazynowych zgodnie ze zidentyfikowanym zapotrzebowaniem”.

Na terenie kraju PERN zarządza czterema naziemnymi bazami magazynowymi ropy naftowej - w Adamowie przy granicy z Białorusią, Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i dwoma w Gdańsku - o łącznej pojemności ok. 3,5 mln m sześc., a także siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych oraz paliwowych. Spółka tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu i dalej do Płocka i Niemiec.

PERN w wyniku połączenia z OLPP, który był największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych, przejął m.in. 19 baz magazynowych tych produktów o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.