• <

Vistal Gdynia w restrukturyzacji wyremontuje statek SMT Shipping

Strona główna Stocznie, offshore Vistal Gdynia w restrukturyzacji wyremontuje statek SMT Shipping
Vistal Gdynia w restrukturyzacji wyremontuje statek SMT Shipping - GospodarkaMorska.pl

pc

04.03.2019 Źródło: własne

Vistal Gdynia w restrukturyzacji wyremontuje statek SMT Shipping (Cyprus) Ltd. z siedzibą na Cyprze. Mowa o masowcu Bontrup Amsterdam, który dołączył do floty tego armatora w październiku ubiegłego roku. O planowanym remoncie Vistal poinformował 1 marca w raporcie z bieżącej działalności spółki.

„Szacunkowa wartość umowy wynosi 319 903,00 euro netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą siedem dni w wysokości 0,1% wartości opóźnionych prac za każdy dzień opóźnienia. Wysokość kar umownych ograniczona została do 10% wartości opóźnionych prac. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.

Zawarcie umowy jest efektem rozszerzenia kompetencji Spółki o usługi remontowe w związku z dokonanym połączeniem ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o, o czym Spółka informowała raportem nr 59/2018” – czytamy w raporcie opublikowanym przez Vistal Gdynia w restrukturyzacji.

Statek Bontrup Amsterdam cumuje obecnie przy Nabrzeżu Węgierskim w Porcie Gdynia. Jednostka ma 224,40 m długości, 32,20 m szerokości oraz 12,57 m zanurzenia. Został zbudowany w 1984 r. w stoczni Hyundai Heavy Industries w Korei Południowej. Masowiec pływa pod bahamską banderą.

Firma SMT Shipping została założona w 1990 r. Obecnie dysponuje flotą ok. 40 statków.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji natomiast jest jednostką dominującą GK Vistal. Zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych dla klientów w kraju i zagranicą. W styczniu 2014 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Zajmuje się: prefabrykacją, montażem, pracami antykorozyjnymi, badaniami NDT obiektów branży mostowej, okrętowej, energetyki wiatrowej oraz offshore.

Vistal Gdynia Plan Restrukturyzacji ogłosił na początku ubiegłego roku. Według prognoz, zakładane przychody w 2018 r. to 52,63 mln zł w wariancie realistycznym do 71,29 mln zł w wariancie optymistycznym. Rentowność EBITDA natomiast ma osiągnąć poziom odpowiednio od - 6% do 0% w zależności od wariantu. Dokument zakłada także przyjecie strategii „Budujemy mosty”, w której Vistal Gdynia chce skupić swoją działalność na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce.

Istotny wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej GK Vistal miały niekorzystne warunki rynkowe tj.: dekoniunktura na rynku budownictwa konstrukcji offshore, trudna sytuacja na krajowym rynku budownictwa infrastrukturalnego, wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

Zarząd spółki Vistal Gdynia 11 września 2017 r. rozpoczął rozmowy z kluczowymi bankami finansującymi. Jednocześnie 28 września 2017 r. Vistal złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

W lutym tego roku spółka poinformowała, że „w dniu 21 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy zatwierdził układ przyjęty dnia 22 stycznia 2019 r. przez wierzycieli spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o. w restrukturyzacji w ramach postępowania sanacyjnego tej spółki”.

Źródło:
własne
 Ropa brent 42,08 $ baryłka  -0,31% 14:55
 Cyna 17080,00 $ tona -2,15% 10 lip
 Cynk 2145,00 $ tona 0,61% 10 lip
 Aluminium 1639,00 $ tona -1,21% 10 lip
 Pallad 2009,40 $ uncja  0,48% 14:54
 Platyna 835,25 $ uncja  -1,60% 14:55
 Srebro 19,51 $ uncja  0,31% 14:55
 Złoto 1806,65 $ uncja  0,10% 14:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.