• <
nauta_christmas_2021

Vistal Gdynia SA otrzymał wezwania z banków Credit Agricole i PKO

pc

10.10.2017 10:52 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Vistal Gdynia SA otrzymał wezwania z banków Credit Agricole i PKO
Vistal Gdynia SA otrzymał wezwania z banków Credit Agricole i PKO - GospodarkaMorska.pl

Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego 59/2017 informuje, iż w dniu 09 października 2017 r. otrzymał od Credit Agricole Bank Polska S.A. ("CABP") pismo datowane na 06 października 2017 r. zawierające informację o wypłacie na rzecz Duro Felguera S.A. kwoty w wysokości 1.145.000 EUR z tytułu gwarancji bankowej. W związku z powyższym Spółka została wezwana przedmiotowym pismem przez CABP do zapłaty kwoty 1.145.000 EUR w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez Spółkę przedmiotowego pisma.

Ponadto Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportów bieżących 29/2017 i 52/2017 informuje, iż w dniu 09 października 2017 r. otrzymał od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ("PKO") wezwanie do zapłaty z tytułu umowy limitu kredytowego wielocelowego ("Umowa kredytu PKO") na kwotę 8.990.435,07 PLN wg stanu na dzień 06 października 2017 r. Zgodnie z pismem od PKO niespłacenie zaległości wobec PKO w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania spowoduje, że PKO podejmie przewidziane Umową kredytu PKO oraz przepisami prawa działania w celu uzyskania tytułu wykonawczego.

Ponadto Zarząd Spółki otrzymał dnia 09 października 2017 r. od PKO pisma skierowane do spółki zależnej Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. związane z opisaną powyżej Umową kredytu PKO wzywające do zapłaty jako dłużnika z tytułu hipoteki umownej ustanowionej na nieruchomościach położnych w Gdyni: GD1Y/00055996/6, GD1Y/00068008/8, GD1Y/00113764/6 oraz jako poręczyciela do spłaty zadłużenia w łącznej kwocie 8.990.435,07 PLN wg stanu na dzień 06 października 2017 r. z tytułu Umowy kredytu PKO. Zgodnie z pismami od PKO niespłacenie zaległości wobec PKO w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwań spowoduje, że PKO podejmie przewidziane Umową kredytu PKO oraz przepisami prawa działania w celu uzyskania tytułu wykonawczego.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.