• <

Taryfa dla Terminalu LNG

Taryfa dla Terminalu LNG - GospodarkaMorska.pl
07.06.2016 Źródło: własne

2  czerwca 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Taryfa została zatwierdzona na wniosek odpowiedzialnej za budowę Terminalu LNG w Świnoujściu spółki Polskie LNG S.A., której właścicielem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Termin obowiązywania taryfy został ustalony do 31 grudnia 2016 r.

Taryfa określa stawki za regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG w ramach usług długookresowych i krótkookresowych. Stawka za świadczenie usług długotrwałych określona została na poziomie 0,0086 zł/kWh (stawka opłaty stałej) oraz 0,0005 zł/kWh (stawka opłaty zmiennej). Jednocześnie przewidziany został rabat w wysokości 50 procent na usługi regazyfikacyjne dla dostaw krótkookresowych (do jednego roku).

Dodatkowo taryfa definiuje stawkę opłaty za usługę dodatkową, tj. przeładunek LNG na autocysterny, na poziomie 6,1442 zł/MWh oraz stawkę opłaty za usługę rozdzielonego przedłużonego procesowego składowania w zbiorniku LNG (0,1133 zł/MWh za dobę) oraz za usługę rozdzielonej mocy umownej (0,0011 zł/kWh za godzinę).

Szczegółowe zasady świadczenia usług regazyfikacji określa Instrukcja Terminalu, dostępna tutaj.
Po przeprowadzonych konsultacjach projektu aktualizacji Instrukcji Terminalu przygotowywana jest obecnie druga wersja Instrukcji Terminalu.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.