• <
Famor_1100x200_2022

Strefa ekonomiczna w każdej gminie

pc

23.05.2018 04:05 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Strefa ekonomiczna w każdej gminie - GospodarkaMorska.pl

Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną - zakłada ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, którą przyjął już Sejm i Senat. Nowe przepisy znoszą granice stref, stwarzają szanse na rozwój małych i średnich firm oraz innowacyjnych projektów. Założenia ustawy przedstawiono we wtorek w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym na konferencji, którą pod patronatem Wojewody Pomorskiego zorganizowała Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Ustawa o wpieraniu nowych inwestycji prawdopodobnie  wejdzie w życie już w czerwcu. Jej główne założenie polega na tym, że zwolnienie z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat będzie niezależne od miejsca inwestycji,  co ma wyrównywać szanse regionów i stwarzać korzystne warunki inwestycyjne wszystkim przedsiębiorcom. O wsparcie może ubiegać się każda firma, system preferuje jednak małych, średnich i mikro przedsiębiorców.

- Nowe zasady przyznawania ulg umożliwią skorzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw, które do tej pory nie dysponowały wystarczającym kapitałem, by inwestować w strefach. Dlatego  ustawa rozszerzająca specjalne strefy ekonomiczne na całą Polskę może być szansą rozwoju szczególnie dla średnich, małych i mikro firm – podkreślił Paweł  Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Premiowane mają być również te inwestycje, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Chodzi m.in. o transfer wiedzy do przemysłu, działalność badawczo-rozwojową, rozwój klastrów, ale także współpracę ze szkolnictwem zawodowym i tworzenie specjalistycznych klas.

Celem ustawy jest również stworzenie warunków rozwoju miastom tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

- Nowy projekt tworzy równie atrakcyjne wsparcie, jak w innych krajach UE i ma zapobiec zmniejszeniu atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych. Nowe przepisy pomogą Polsce wygrywać rywalizację o nowe miejsca pracy i miliony na inwestycje. Rozwój gospodarczy kraju zdecydowanie przyspieszy, a co za tym idzie zwiększą się dochody firm i ich pracowników – zauważa Paweł Lulewicz. 

To już 7. spotkanie z cyklu „Strefa w każdej gminie” organizowane przez PSSE. Do tej pory odbyły się one w Brześciu Kujawskim, , Pelplinie, Gdyni, Krokowej, Mikołajkach Pomorskich, Nakle nad Notecią. W sumie  przedstawiciele PSSE dotrą  z informacją o zmianach  do 226 gmin w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim .Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich,  a partnerem wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej o projekcie ustawy

Proponowane instrumenty wsparcia przedsiębiorców zastąpią dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych. Zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze kraju. Inwestorzy będą częściowo zwolnieni z podatku CIT i PIT niezależnie od miejsca inwestycji. Zwolnienia podatkowe dotyczyć będą jedynie przedsiębiorców, który planują nowe projekty inwestycyjne. Decyzje o wsparciu  będą przyznawane na okres 10, 12 lub 15 lat. Na zwolnienie liczyć mogą inwestycje spełniające określone kryteria ilościowe (wymagana minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych uzależniona będzie od stopy bezrobocia w powiecie) oraz jakościowe (np. tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, branże zgodne z polityką rozwojową kraju, współpraca z ośrodkami akademickimi, wsparcie pracowników w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych). Wysokość pomocy publicznej zależeć będzie od sytuacji gospodarczej danego województwa i ma wynosić od 25 proc. do 50 proc. planowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Odstępstwo od tej reguły przewidziano dla województwa mazowieckiego, gdzie intensywność wyniesie od 10 proc. do 35 proc. Dla małych i średnich przedsiębiorców pomoc publiczna będzie wyższa odpowiednio  o 20 i 10 punktów procentowych.

Jednym z istotnych założeń projektowanej ustawy jest zrównoważony rozwój terytorialny poprzez włączenie w procesy rozwojowe regionów z problemami o charakterze restrukturyzacyjnym i adaptacyjnym, a także średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Nowa ustawa nie wprowadza żadnych zmian dla inwestycji, które działają już w SSE. Przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, będą działali w reżimie prawnym ustawy o SSE do końca 2026 roku.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez  tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie z sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu. Obejmuje  35 podstref położonych  w 5 województwach na łącznej powierzchni prawie 2250 ha. Na terenie PSSE działa 127 inwestorów, w tym 70 z polskim kapitałem, którzy stworzyli prawie 26 tys. miejsc pracy. Zrealizowane przez nich inwestycje osiągnęły poziom  12,3 mld zł.  Osiągnięte w ubiegłym roku wyniki  inwestycyjne - pozyskanie aż 36 inwestorów, którzy zadeklarowali nakłady rzędu 2,86 mld zł uplasowały PSSE na 3. miejscu wśród 14 polskich stref ekonomicznych. Inwestorzy zadeklarowali utworzenie 732 nowych miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia na poziomie 6342 etatów.
Należące do Strefy Gdański Park Naukowo-Technologiczny i skoncentrowany na gospodarce morskiej Bałtycki Port Nowych Technologii stały się ośrodkami stymulującymi rozwój innowacyjnej pomorskiej przedsiębiorczości opartej o wiedzę. Łączą  naukę z  biznesem, wspierają  startupy, firmy bazujące na unikalnym pomyśle. Na terenie Gdańskiego Parku działają m.in.: Zintegrowane Centrum Druku 3D,  nowoczesne laboratoria, Inkubator Technologiczny, Data Center, Co Work, Wirtualne Biuro, EDU-PARK. PSSE prowadzi też działalność w obszarze szkolnictwa branżowego: inicjuje  porozumienia pomiędzy uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami, samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34700,00 $ tona 2,44% 20 maj
 Cynk 3754,00 $ tona 2,93% 20 maj
 Aluminium 2930,00 $ tona 3,72% 20 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.