• <

Polska Grupa Zbrojeniowa coraz bliżej konsolidacji sektora stoczniowego

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Polska Grupa Zbrojeniowa coraz bliżej konsolidacji sektora stoczniowego
Polska Grupa Zbrojeniowa coraz bliżej konsolidacji sektora stoczniowego - GospodarkaMorska.pl

pc

05.02.2017 Źródło: własne

Polska Grupa Zbrojeniowa za pośrednictwem swojej spółki celowej PGZ Stocznia Wojenna złożyła ofertę i wpłaciła wadium w przetargu otwartym na zakup przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej. 2 lutego oferta została przyjęta. To początek procesu organizacyjno-prawnego, który w ciągu najbliższych miesięcy powinien doprowadzać do włączenia przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej w strukturę Polskiej Grupy Zbrojeniowej i tym samym zakończenia trwającego od wielu lat pozostawania tego przedsiębiorstwa w upadłości i braku wykorzystywania jego potencjału operacyjnego, zwłaszcza dla potrzeb Marynarki Wojennej RP.

Projekt dotyczący zakupu przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej przez PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., zależną spółkę celową Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to element planu konsolidacji polskiego przemysłu stoczniowego. Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej dąży do uzyskania efektów synergii wynikających z kooperacji pomiędzy spółkami stoczniowymi skonsolidowanymi w Grupie PGZ.

Konsolidacja przemysłu stoczniowego w ramach Grupy Kapitałowej PGZ związana jest z koniecznością zabezpieczenia przez Polską Grupę Zbrojeniową podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, w tym potrzeb Marynarki Wojennej RP, wynikających z programu „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, zawartego w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, a także z realizacją Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie wysiłków podejmowanych przez władze publiczne, dotyczących odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego.

Wedle przewidywań zarządu PGZ, procedura zakupu przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej przez spółkę celową PGZ Stocznia Wojenna od syndyka masy upadłości zostanie zakończona w najbliższych miesiącach. W tym czasie muszą zostać wydane formalne zgody Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także odstąpienie Zarządu Morskiego Portu Gdynia od skorzystania z prawa pierwszeństwa.

Polska Grupa Zbrojeniowa planuje przygotowanie infrastruktury skonsolidowanego przemysłu stoczniowego do realizacji programów morskich ujętych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, dotyczących pozyskania nowych okrętów podwodnych „Orka”, nowych okrętów obrony wybrzeża „Miecznik” oraz nowych okrętów patrolowych z funkcją zwalczania min „Czapla”. Priorytetowym zadaniem przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej po jej włączeniu do Polskiej Grupy Zbrojeniowej będzie dokończenie budowy okrętu patrolowego ORP „Ślązak”.

Polska Grupa Zbrojeniowa będzie również podejmowała inwestycje związane z modernizacją infrastruktury przemysłowej przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej. Ten potencjał po włączeniu zakładu do Grupy PGZ będzie wykorzystywany do budowy okrętów dla potrzeb Marynarki Wojennej RP, a także do realizacji projektów pozyskanych na podstawie zleceń od zagranicznych armatorów.

Synergie wynikające z konsolidacji sektora stoczniowego, także z wyłączenia z postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej, dają Polskiej Grupie Zbrojeniowej niepowtarzalną szansę na zwiększenie potencjału przemysłowego spółek stoczniowych i otwierają przed Grupą PGZ perspektywę jeszcze większego zaangażowania w realizację Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33420,00 $ tona -0,79% 12 maj
 Cynk 2984,00 $ tona -0,67% 12 maj
 Aluminium 2474,00 $ tona -2,94% 12 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.