• <
Baltexpo2023_duży

PKN Orlen za ok. 3,5 mld zł zwiększył udziały w Unipetrolu do ponad 94 proc.

pc

24.02.2018 09:31 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki PKN Orlen za ok. 3,5 mld zł zwiększył udziały w Unipetrolu do ponad 94 proc.

Partnerzy portalu

PKN Orlen za ok. 3,5 mld zł zwiększył udziały w Unipetrolu do ponad 94 proc. - GospodarkaMorska.pl

PKN Orlen zrealizował płatności na rzecz akcjonariuszy, którzy odpowiedzieli na wezwanie na wykup akcji Unipetrolu. Łączna wartość transakcji to ok. 3,5 mld zł. W ten sposób płocki koncern zapewnił sobie ponad 94 proc. udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki.

"Wzmocnienie pozycji PKN Orlen w akcjonariacie największego w Czechach koncernu rafineryjno-petrochemicznego jest zgodne ze strategią koncernu, zakładającą m.in. integrację aktywów rafineryjnych, wydłużenie łańcucha wartości w petrochemii oraz rozwój sieci detalicznej" - poinformował w piątek płocki koncern.

PKN Orlen zaznaczył, iż powiększenie pakietu akcji Unipetrolu umożliwi m.in. "efektywniejsze wykorzystywanie synergii w ramach grupy Orlen i umocnienie jej pozycji konkurencyjnej". Wcześniej, od 2005 r. płocki koncern posiadał w czeskiej spółce 62,99 proc. akcji.

Jak przypomniał PKN Orlen, w ramach ogłoszonego w grudniu 2017 r. dobrowolnego wezwania na wykup akcji Unipetrolu, spółka oferowała po 380 CZK za każdą akcję czeskiego podmiotu, tj. cenę zbliżoną do obecnego kursu giełdowego. Ostatecznie, jak podał płocki koncern, w transakcji rozliczono 826 zleceń sprzedaży od osób fizycznych, będących akcjonariuszami Unipetrolu oraz 126 zleceń od osób prawnych, które łącznie stanowiły ok. 31,04 proc. udziałów w czeskiej spółce.

PKN Orlen poinformował, że cena wszystkich nabytych w piątek akcji Unipetrolu wyniosła ok. 3,5 mld zł i została pokryta przez spółkę gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. Według płockiego koncernu, w wyniku rozliczenia transakcji posiada on teraz łącznie 170 mln 507 tys. 91 akcji Unipetrolu, "stanowiących ok. 94,03 proc. kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających ok. 94,03 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol".

W ocenie PKN Orlen, w wyniku przeprowadzenia wykupu akcji czeskiej spółki, dług netto płockiego koncernu pozostanie na bezpiecznym poziomie i nie powinien mieć wpływu na zmianę jego oceny ratingowej.

"Wszelkie kolejne decyzje spółki odnośnie akcji Unipetrol, pozostających w obrocie na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - Burza cennych papiru Praha, będą publikowane w raportach bieżących" - zapowiedział PKN Orlen.

PKN Orlen podkreślił, że w skład Unipetrolu wchodzą rafinerie w Litvinowie i Kralupach, a także największa na lokalnym rynku sieć stacji paliwowych Benzina - 400 placówek oraz spółka Spolana, jedyny producent PCW i kaprolaktamu na rynku czeskim . "Bardzo istotna jest część petrochemiczna firmy zlokalizowana w Litvinowie, gdzie obecnie realizowana jest największa w historii Czech inwestycja petrochemiczna, w instalację do produkcji polietylenu" - dodał płocki koncern.

Ogłaszając w grudniu 2017 r. wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Unipetrolu, PKN Orlen zapowiadał, że oferta ta dojdzie do skutku pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 90 proc. udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki - szacował przy tym, że dojście do poziomu 90 proc. akcji Unipetrolu będzie kosztowało 3,05 mld zł, a do 100 proc. 4,2 mld zł.

W 2016 r. Unipetrol rozpoczął w Chempark Zaluzi w Litvinowie, największym zakładzie chemicznym w Czechach, budowę nowej instalacji polietylenu PE3 o zdolności produkcyjnej 270 tys. ton rocznie. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na 8,5 mld CZK. Realizacja tego projektu ma wzmocnić pozycję grupy PKN Orlen na rynku chemicznym i petrochemicznym w Europie Środkowej. Nowa instalacja, która ma powstać w 2018 r., będzie jedną z najnowocześniejszych tego typu w całej Europie. Wykonawcą inwestycji jest Technip.

Nowa instalacja polietylenu PE3 w zakładach w czeskim Litvinowie zastąpi funkcjonującą obecnie jednostkę PE1. Jednocześnie nadal działać tam będzie instalacja polietylenu PE2 o mocy produkcyjnej na poziomie 200 tys. ton rocznie.

Z kolei już w 2017 r. Unipetrol podpisał kontrakt z austriacką firmą Bertsch Energy GmbH & Co KG na budowę tam nowego bloku kotłów wytwarzających pod wysokim ciśnieniem parę dla jednostki krakingu parowego. Inwestycja ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2018 r. Jej koszt to 1,2 mld CZK. Zakończenie budowy planowane jest w 2020 r.

Grupa kapitałowa Orlen za 12 miesięcy ubiegłego roku osiągnęła ponad 7,17 mld zł zysku netto - ro rekordowy poziom, o ponad 1,4 mld zł wyższy niż w tym samym okresie 2016 r. Zysk netto grupy Unipetrol za 12 miesięcy 2017 r. wyniósł prawie 8,7 mld CZK.

etmal_790x120_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.