• <

PGNiG sfinalizował zakup dodatkowych udziałów w złożu Duva na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Strona główna Stocznie, offshore PGNiG sfinalizował zakup dodatkowych udziałów w złożu Duva na Norweskim Szelfie Kontynentalnym
PGNiG sfinalizował zakup dodatkowych udziałów w złożu Duva na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - GospodarkaMorska.pl

ew

31.01.2020 Źródło: własne

PGNiG Upstream Norway uzyskało ostateczną zgodę administracyjną na zakup dodatkowych 10 proc. udziałów w koncesjach PL636 i PL636B na Morzu Północnym.

W wyniku transakcji udział PGNiG Upstream Norway (PUN) w obu koncesjach wzrósł do 30 procent. Dzięki temu wolumen wydobycia gazu ziemnego ze złoża Duva przypadający na Spółkę wzrośnie do 0,2 mld m sześc. rocznie.

– Zakup złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym jest jednym z priorytetów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej PGNiG. Chcemy, aby jak największa część gazu, który popłynie z Norwegii do Polski po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe, pochodziła z naszego własnego wydobycia. To element naszej strategii dywersyfikacji i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. W ten sposób budujemy również pozycję polskich spółek na rynkach zagranicznych – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Złoże Duva odkryto w 2016 roku. W czerwcu 2019 roku norweska administracja zaakceptowała plan jego zagospodarowania. Uruchomienie eksploatacji przewidziane jest na przełom 2020 i 2021 roku. W złożu zostaną wykonane trzy odwierty eksploatacyjne – dwa będą produkowały ropę naftową, a jeden – gaz ziemny. Plan zagospodarowania dopuszcza również wykonanie dodatkowego odwiertu do produkcji ropy. Maksymalna roczna produkcja ze złoża w początkowym okresie ma wynieść ok. 30 tys. baryłek przeliczeniowych ropy (boe).

PGNiG Upstream Norway nabyło pierwsze 20 proc. udziałów w złożu Duva w lipcu 2019 roku od Wellesley Petroleum. Umowę kupna kolejnych 10 proc. Spółka podpisała w listopadzie ubiegłego roku z firmą Pandion Energy. Pozostałymi udziałowcami w koncesjach PL636 i PL636B są firmy Neptune Energy Norge (operator), Idemitsu Petroleum Norge oraz Sval Energi.

PUN posiada obecnie udziały w 29 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W tym roku Spółka uzyskała już trzy koncesje poszukiwawcze w ramach corocznej rundy koncesyjnej organizowanej przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii. Intensyfikacja akwizycji złóż w ciągu trzech ostatnich lat pozwoliła PUN zwiększyć jego zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej z 80 mln do ok. 200 mln boe.

PUN wydobywa już ropę naftową i gaz ziemny z 5 złóż. Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na sześciu kolejnych: Skogul, Ærfugl, Duva, Tommeliten Alpha, King Lear oraz Shrek, przy czym produkcja na pierwszych dwóch zostanie uruchomiona już w pierwszym półroczu tego roku.

Ważnym wydarzeniem dla Grupy PGNiG w Norwegii było wiercenie w ramach koncesji PL838. Jesienią 2019 roku PUN wykonało tam pierwszy odwiert w roli operatora i to od razu udany. Odkrytemu złożu nadano nazwę Shrek. Znajduje się ono w odległości około 5 km od pływającej jednostki produkcyjnej i magazynującej FPSO Skarv, w której PGNiG posiada prawie 12 proc. udziałów, co umożliwi szybkie i bardzo opłacalne włączenie tego złoża do produkcji.

 

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 56,01 $ baryłka  0,57% 07:57
 Cyna 21806,00 $ tona 1,45% 18 sty
 Cynk 2664,00 $ tona -1,26% 18 sty
 Aluminium 1979,00 $ tona -1,05% 18 sty
 Pallad 2392,50 $ uncja  0,72% 07:58
 Platyna 1118,85 $ uncja  -0,15% 07:58
 Srebro 26,03 $ uncja  0,46% 07:58
 Złoto 1874,00 $ uncja  0,11% 07:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.