• <
Baltexpo2023_duży

Ostatni dzień rejestracji na 6. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

pc

31.05.2018 08:20 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Ostatni dzień rejestracji na 6. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

Partnerzy portalu

Ostatni dzień rejestracji na 6. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl

Został ostatni dzień, aby zarejestrować się na 6. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie. Szefowie znanych firm i organizacji z branży morskiej, turystycznej i przetwórstwa ryb oraz naukowcy, ministrowie i samorządowcy są na liście prelegentów zaproszonych do udziału w tej edycji wydarzenia. Tegoroczny kongres odbędzie się 15 i 16 czerwca na szczecińskiej Łasztowni jako wydarzenie towarzyszące Światowym Dniom Morza. Na jego program składają się debata plenarna oraz dyskusje w panelach, w których uczestniczą prelegenci, eksperci w poszczególnych dziedzinach oraz publiczność. Efektem Kongresu będzie publikacja Wnioski i Postulaty, która trafia do osób decyzyjnych w dziedzinie gospodarki morskiej w Polsce.

Dyskusje panelowe podzielone zostały na trzy bloki tematyczne: Żegluga, porty i stocznie, Edukacja i innowacje oraz Rybołówstwo i ekologia. Ponadto dwie dyskusje – w formacie rządowym i samorządowym, a także w gronie inwestorów, poświęcone będą turystyce morskiej.

Żegluga, porty i stocznie


W pierwszym z bloków rozmowę na temat strategicznych inwestycji rozwojowych polskich portów morskich rozpocznie prezentacja prezesa Zarządu Morskiego Portu w Gdyni Adama Mellera. Zagadnienie dotyczące żeglugi promowej na Bałtyku zaprezentuje natomiast Piotr Redmerski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

W ramach tego samego bloku ekspert rynku finansowego Jerzy Krok przedstawi instrument finansowe dedykowane gospodarce morskiej - morski fundusz inwestycyjny. Rozmawiać na ten temat będą przedstawiciele świata bankowości i ubezpieczeń. Dyskusję na temat wyzwań branży morskiej z perspektywy praktyków rozpocznie prezentacja Bogumiła Rogowskiego, prezydenta Kapituły Stowarzyszenia Business Club Szczecin.

O perspektywach włączenia transportu wodnego śródlądowego do systemu transportowego opowie Bogusz Wiśnicki z Akademii Morskiej w Szczecinie, zaś wystąpienie dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Tomasza Buczyńskiego będzie wstępem do dyskusji na temat transportu kolejowego w obsłudze portów morskich.

Edukacja i innowacje

Blok dotyczący edukacji i innowacji rozpocznie prezentacja Krzysztofa Kawczyńskiego, przewodniczącego Komitetu ds. Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej otworzy dyskusje na temat nowoczesnego recyklingu statków. Z kolei Jerzy Czuczman, prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe zapozna uczestników kongresu z programem INNOship, który przewiduje finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie projektowania i produkcji jednostek pływających, w tym m.in. nowych systemów zasilania w energię, a także nowatorskich technologii wspierających infrastrukturę stoczniową oraz portową.

Zagadnienie edukacji morskiej i jej przyszłości w Polsce omówi dr Janusz Karp, dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rolę edukacyjną Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w tworzeniu kadr morskich przedstawi jej przewodniczący, kpt. ż.w. Piotr Bidziński. Nowe zawody morskie zaprezentuje Marzena Gańcza, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu, a szanse i zagrożenia w kształceniu kadr dla przemysłu stoczniowego przedstawi Anna Wasilewska, dyrektor Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum.

Rybołówstwo i ekologia

Blok rybołówstwo i ekologia rozpocznie się od panelu poświęconemu przetwórstwu rybnemu w Polsce, do udziału w którym Fundacja Kongres Morski zaprosiła prezesów i menedżerów wiodących zakładów tej branży w naszym kraju. Drugiego dnia kongresu dr hab. inż Joanna Szlinder-Richert z Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego z Gdyni oraz dr Grzegorz Siedlewicz z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przybliżą temat tykającej bomby ekologicznej, czyli wraków i amunicji w Morzu Bałtyckim. Natomiast ocenę ryzyka likwidacji skutków wyłowienia amunicji chemicznej zatopionej w Bałtyku zaprezentują kmdr dr Bartłomiej Pączek, prodziekan ds. kształcenia i studentów w Akademii Marynarki Wojennej oraz przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej. Następnie Dariusz Rudziński i Krzysztof Kołwzan z Polskiego Rejestru Statków omówią kwestie globalnej strategii IMO ws. emisji gazów cieplarnianych ze statków oraz port reception facilities, czyli portowych urządzeń do odbioru odpadów.

Turystyka morska

Dwie dyskusje poświęcone będą rozwojowi turystyki morskiej. Do udziału w pierwszej Fundacja Kongres Morski zaprosiła ministrów: infrastruktury i rozwoju oraz turystyki, a także prezydentów i burmistrzów nadmorskich kurortów z pasa nadmorskiego. Inne spojrzenie na to zagadnienie zaprezentują eksperci biorący udział w panelu inwestorów. Tu na liście zaproszonych osób znajdują się szefowie firm z branży deweloperskiej i hotelarskiej inwestujący nad Bałtykiem.

Pełny program 6. Międzynarodowego Kongresu Morskiego znaleźć można na stronie .www.kongres-morski.pl Za jej pośrednictwem, do 31 maja można zarejestrować udział w Kongresie. Cena udziału w Kongresie wynosi 300 zł.

Formularz rejestracyjny tutaj.

Więcej informacji na stronie kongres-morski.pl.

Strona Kongresu Morskiego na Facebooku: facebook.com/Kongresmorski/.

etmal_790x120_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.